Jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną?

[:pl]

Rozmowa rekrutacyjna to kluczowy element rekrutacji, który pozwala pracodawcy na zdobycie nowego pracownika. Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Jakich pytań unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jak rozładować atmosferę w trakcie rozmowy rekrutacyjnej? Jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną?

jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną
[:]

SPIS TREŚCI

Typy rozmowy rekrutacyjnej

Rozmowy rekrutacyjne to kluczowy etap w procesie selekcji pracowników. Pracodawcy wykorzystują różne typy rozmów rekrutacyjnych, aby ocenić umiejętności, osobowość i dopasowanie kandydatów do konkretnej pozycji w organizacji. Jakie są typy rozmowy kwalifikacyjnej?

 • Wywiad behawioralny — jest to rodzaj rozmowy kompetencyjnej, w której kandydat opowiada o swoich doświadczeniach i zachowaniach w przeszłości, które są związane z konkretnymi kompetencjami. Pracodawca stara się zrozumieć, jak kandydat reaguje na różne sytuacje. Na takiej rozmowie o pracę można się spodziewać pytań o to jak poradziliśmy sobie w danej sytuacji lub jakbyśmy rozwiązali problem.
 • Rozmowa rekrutacyjna swobodna — to luźna rozmowa, w której pracodawca bądź rekruter zadaje pytania dotyczące celów zawodowych i przebytych prac. Daje możliwość wykazania się kandydatowi, poznania go bliżej. Pomaga on, gdy chcemy pomóc kandydatowi się otworzyć i rozluźnić.
 • Rozmowa rekrutacyjna stresująca — polega na celowym stresowaniu kandydata, aby sprawdzić, jak działa pod presją czasu. Celowo wytwarza się napięcie, wybija z rytmu i przerywa wypowiedź, aby dowiedzieć się, jak kandydat zachowuje się.
 • Wywiad rekrutacyjny ustrukturyzowany — rekruter początkowo zadaje pytania rozluźniające, które pozwalają odprężyć atmosferę. Zazwyczaj pyta o pogodę lub o dojazd. Później przechodzi do bardziej specyficznych pytań, które są związane ze stanowiskiem pracy. Na koniec wspomina o wartościach firmy, kulturze organizacyjnej i wtedy kandydat ma możliwość pytania na rozmowie o pracę.
 • Rozmowa techniczna — zazwyczaj wykorzystuje się ją w przypadku szukania konkretnych specjalistów. Pracodawcy chcą sprawdzić umiejętności kandydatów już na rozmowie. Mogą poprosić o wykonanie jakiegoś zadZania lub przygotowanie prezentacji.
 • Wywiad rekrutacyjny kompetencyjny — w tym rodzaju rozmowy skupia się na konkretnej kompetencji lub umiejętnościach wymaganych do wykonywania pracy. Kandydat może zostać poproszony o opisanie sytuacji, w której wykazał się daną kompetencją.
 • Wywiad rekrutacyjny Case Study — rozmowa kwalifikacyjna polega na tym, że rekruter tworzy sytuację testową, w której kandydat zostaje postawiony przed zadaniem, mającym na celu ocenę jego zachowań i umiejętności w kontekście przyszłej pracy. W zależności od specyfiki stanowiska może to przybrać różne formy, takie jak symulowane sytuacje z rekruterem, np. rola sprzedażowa lub obsługowa, rozwiązywanie zadań z zakresu księgowości lub płac, bądź testowanie kompetencji technicznych i twórczego myślenia kandydata.
 • Rozmowa telefoniczna lub wideo rozmowa — to pośrednia forma rekrutacji, która polega na tym, że przeprowadza się rozmowę na odległość. Pracodawcy często przeprowadzają wstępne rozmowy w taki sposób, aby ocenić podstawowe umiejętności komunikacyjne i dopasowanie kandydata do stanowiska.

Jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną?

Nie wiesz, jak przeprowadzić rozmowę o pracę? Przedstawiamy przykładowy przebieg rozmowy rekrutacyjnej:

1. Rozpoczęcie rozmowy:

 • Przywitaj kandydata, przedstaw się oraz swoją rolę w procesie rekrutacji.
 • Krótko opowiedz o firmie i jej działalności.
 • Przedstaw ogólny plan rozmowy.
2. Poznawanie kandydata:
 • Poproś kandydata o krótką autoprezentację, w której opowie o sobie, swoim doświadczeniu i motywacjach zawodowych.
3. Pytania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji:
 • Zadawaj pytania dotyczące doświadczenia zawodowego kandydata, włączając pytania o konkretne stanowiska, projekty czy osiągnięcia.
 • Pytaj o umiejętności i kwalifikacje, które są istotne dla stanowiska.
4. Pytania behawioralne i sytuacyjne:
 • Postaraj się zrozumieć, jak kandydat radzi sobie w różnych sytuacjach. Zadawaj pytania behawioralne, które proszą o opisanie konkretnej sytuacji z przeszłości i sposobu jej rozwiązania.
 • Warto również zapytać o sytuacje wymagające rozwiązywania konfliktów, zarządzania projektem lub podejmowania decyzji pod presją.
5. Pytania dotyczące motywacji:
 • Dowiedz się, dlaczego kandydat jest zainteresowany pracą w Twojej firmie i na danym stanowisku.
 • Zapytaj o długoterminowe cele zawodowe i jakie korzyści widzi w pracy w Twojej organizacji.
6. Pytania techniczne lub specyficzne:
 • Jeśli to konieczne dla stanowiska, zadawaj pytania techniczne lub specyficzne, aby zweryfikować wiedzę i umiejętności kandydata.
7. Pytania od kandydata:
 • Zachęć kandydata do zadawania pytań, które go interesują. Odpowiedzi na te pytania mogą pomóc mu zrozumieć firmę i stanowisko lepiej.
8. Informacje o kolejnych krokach:
 • Poinformuj kandydata, jakie będą kolejne etapy procesu rekrutacyjnego i kiedy mogą się spodziewać odpowiedzi od firmy.
9. Zakończenie rozmowy:

 • Podziękuj kandydatowi za udział w rozmowie i za jego czas. – Zapytaj, czy kandydat ma jeszcze jakieś pytania lub uwagi. – Zaznacz, że będziecie się kontaktować w określonym terminie.

Czytaj też: Skuteczna rekrutacja — czyli jak rekrutować kandydatów?

jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną

Czytaj też: Onboarding — co to jest, jak wygląda proces?

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?

Przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej jako rekruter lub pracodawca jest kluczowe, aby przeprowadzić skuteczne i sprawiedliwe wywiady z kandydatami. Jak się do niej przygotować?

 • Ustal czas i miejsce spotkania — zaproponuj gdzie i kiedy będziesz mógł się spotkać z kandydatem. Uwzględnij to, że może on nadal pracować. Przed rozmową sprawdź, czy kandydat będzie miał możliwość przyjścia na umówione spotkanie. Często się zdarza, że kandydaci nie przychodzą na rozmowy rekrutacyjne, przez co tracimy niepotrzebnie czas.
 • Przygotuj miejsce do rozmowy — odpowiednio ciche i spokojne miejsce pozwoli zrelaksować się kandydatowi.
 • Przygotuj dokumenty aplikacyjne — to bardzo ważne, aby mieć jakiś punkt odniesienia i wiedzieć z kim się rozmawia. Podkreśl te elementy, o które chcesz zapytać i rób sobie notatki od każdego kandydata. Wtedy będzie łatwiej podjąć ostateczną decyzję i wybrać odpowiednią osobę.
 • Opracuj listę pytań rekrutera — przygotuj pytania rekrutacyjne, które pomogą Ci ocenić, czy kandydat spełnia wymagania stanowiska. Możesz użyć różnych rodzajów pytań, takich jak pytania behawioralne, sytuacyjne, techniczne, czy pytania dotyczące kompetencji miękkich.
 • Rozważ scenariusze i zadania rekrutacyjne — jeśli to odpowiednie dla stanowiska, przygotuj konkretne scenariusze lub zadania, które możesz zaproponować kandydatom podczas rozmowy. To pozwoli ocenić ich umiejętności w praktyce.
 • Poznaj kandydata — przed rozmową zapoznaj się z CV i listem motywacyjnym każdej osoby. Na podstawie tego będziesz mógł nawiązać podczas rozmowy do zainteresowań, hobby i trochę rozluźnić atmosferę.
 • Stwórz schemat rozmowy kwalifikacyjnej — przed spotkaniem ułóż sobie w głowie lub na kartce jak będzie wyglądać przebieg rozmowy. Przygotuj krótki opis stanowiska, cele firmy i to, o co będziesz pytać na rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Kontrolowanie rozmowy — zwróć uwagę na to, ile trwa rozmowa kwalifikacyjna. Postaraj się, aby była ona krótko i na temat.

Jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną online?

W przypadku rozmowy online również należy przygotować się do przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Ten rodzaj rozmowy o pracę wymaga dodatkowych przygotowań, ponieważ nie odbywa się on face to face. Jak rozpocząć rozmowę online? Jak się zachować podczas rozmowy i na co zwrócić uwagę? Sprawdź, jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną online:

 • Zapoznaj się z narzędziem do wideokonferencji — upewnij się, że masz dostęp do odpowiedniego narzędzia do wideokonferencji, takiego jak Zoom, Microsoft Teams, Skype itp. Przetestuj narzędzie, aby wiedzieć, jak działa, żeby w trakcie rozmowy nie było problemów.
 • Sprawdź sprzęt i połączenie internetowe — upewnij się, że masz dostęp do stabilnego połączenia internetowego o wystarczającej prędkości. Przetestuj kamerę, mikrofon bądź słuchawki.
 • Zadbaj o środowisko — znajdź spokojne miejsce o neutralnym tle, w którym będziesz mógł pozwolić sobie na zdalne rozmowy kwalifikacyjne. Upewnij się, że w tle nie ma rozpraszających elementów, takich jak bałagan lub nieodpowiednie plakaty. Ustaw kamerę najlepiej na wysokość oczu, aby zapewnić naturalny kontakt wzrokowy.
 • Zrób notatki z CV i przygotuj pytania — dzięki temu będziesz mógł w łatwy sposób prowadzić rozmowę rekrutacyjną, bez przerw na myślenie, czy o wszystko już zapytałeś.
 • Zrób próbę generalną — to bardzo ważne, aby przed rozmową sprawdzić, czy wszystko działa, tak jak powinno. Zapobiegnie się wtedy nieprzewidywalnym problemom podczas rozmowy.
 • Przygotuj dokumenty aplikacyjne — podobnie, jak w przypadku zwykłej rozmowy, warto mieć przy sobie CV kandydatów, aby pamiętać, z kim się rozmawia.
 • Zaplanuj obsługę techniczną w razie problemów — miej plan awaryjny w przypadku technicznych problemów, takich jak utrata połączenia internetowego, abyś mógł szybko rozwiązać ewentualne problemy.

Jakie są najczęstsze błędy podczas rozmowy rekrutacyjnej?

Podczas rozmowy rekrutacyjnej można popełnić różne błędy, które mogą negatywnie wpłynąć na przebieg procesu i nastrój kandydata oraz niepożądany wizerunek firmy. Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas rozmowy rekrutacyjnej?

 • Nieprzygotowanie – rozpoczęcie rozmowy bez odpowiedniego przygotowania, tj. brak zapoznania się z dokumentami kandydata czy brak przygotowanych pytań. To może skutkować nieefektywną rozmową.
 • Spóźnienie – może być odebrane przez kandydata jako brak szacunku. Podobnie jest z kilkukrotnym przekładaniem rozmów i ich odwoływaniem.
 • Brak słuchaniania – zbyt częste przerywanie i nieuwaga na to, co mówi, może sugerować brak szacunku i zainteresowania ze strony rekrutera.
 • Pytania osobiste – zadawanie pytań kandydatowi, które są niestosowne i osobiste jest niezgodne z Kodeksem pracy. Nikt nie ma obowiązku odpowiadać na zbyt prywatne pytania.
 • Zła atmosfera podczas rozmowy – wyśmiewanie się z kandydata lub ironiczne komentarze są dozwolone. Źle świadczą o osobie przeprowadzającej rozmowę i firmie.
 • Dyskryminacja – dowolna forma dyskryminacji, niezależnie od przyczyny, jest niedopuszczalna i nielegalna. Rekrutujący muszą stosować zasady równego traktowania.
 • Nadmierna gadatliwość – rozmowa rekrutacyjna nie powinna być miejscem na przesadne opowiadanie o firmie czy własnym doświadczeniu. Nadmierna gadatliwość rekrutera może sprawić, że kandydat poczuje się zaniedbany. Warto zwrócić uwagę, aby została przeprowadzona krótko i zwięźle.
 • Brak feedbacku – brak odpowiedzi zwrotnej jest bardzo irytujący dla kandydatów, dlatego też warto napisać informację zwrotną bezwzględu na to, jaki był wynik rekrutacji.

Czytaj też: Quiet quitting, czyli cicha rezygnacja z pracy

jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną

Jakich pytań nie zadawać kandydatowi?

Pracodawca podczas rozmowy nie może zadawać kandydatom pytań osobistych, które nie są związane ze stanowiskiem pracy. Jakich kwestii lepiej jest nie poruszać?

 • stan cywilny
 • wiek
 • orientacja seksualna
 • poglądy polityczne
 • stan zdrowia
 • pochodzenie
 • plany rodzinne
 • poglądy religijne
 • stan majątkowy

Jakie pytania zadać na rozmowie rekrutacyjnej w 2023 roku?

Jako rekruter, Twoje pytania podczas rozmowy rekrutacyjnej powinny pomóc Ci zrozumieć, czy kandydat spełnia wymagania stanowiska oraz jakie ma kompetencje i motywacje. Jakie pytania zadawać na rozmowie rekrutacyjnej? Sprawdź najczęstsze pytania rekrutacyjne:

 • Proszę opowiedzieć coś o sobie.
 • Co wiesz o naszej firmie?
 • Dlaczego chcesz aplikować na stanowisko do naszej firmy?
 • Dlaczego nie pracujesz w zawodzie?
 • Dlaczego chcesz zmienić pracę?
 • Co motywuje Cię do pracy?
 • Jaka jest Twoja wymarzona praca?
 • Jakie są Twoje cele zawodowe?
 • Jakie są Twoje słabe i silne strony?
 • Jakie są Twoje oczekiwania zawodowe?
 • Co odróżnia Cię od innych kandydatów?
 • Dlaczego powinniśmy wybrać właśnie Ciebie?
 • Co jest Twoim największym atutem?
 • Co jest Twoim największym osiągnięciem?
 • Jakie było Twoje największe wyzwanie zawodowe?
 • Gdzie widzisz siebie za 5 lat?
 • Czego spodziewasz się po pracy u nas?

Ile powinna trwać rozmowa rekrutacyjna?

Czas trwania rozmowy rekrutacyjnej może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak poziom stanowiska, ilość pytań, jakie chcesz zadać, i indywidualne potrzeby firmy. To ile trwa rozmowa, jest czasem indywidualnym, który zależy również od kandydata. Profesjonalna rozmowa o pracę powinna trwać między 30-1,5h. W tym czasie rekruter bądź pracodawca będzie mógł zdobyć odpowiednio dużo informacji, aby móc wybrać odpowiednią osobę.

Nie wiesz, jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną z kandydatem? Skorzystaj z powyższych porad, a z pewnością uda Ci się ją dobrze poprowadzić. Pamiętaj, że przygotowanie do rozmowy jest najważniejsze, zacznij od pytania na rozmowie o coś luźnego, później przejdź do bardziej specyficznych pytań o cechy kandydata. Skorzystaj z typowych pytań, które pomogą Ci zdobyć jak najwięcej informacji od kandydata. Zadbaj o atmosferę rozmowy rekrutacyjnej, przygotuj podziękowanie za rozmowę oraz zakończenie. Odpowiednie przygotowanie rekrutera wpływa na samopoczucie kandydata i ogólny wizerunek firmy, do której aplikuje.

Sprawdź też: Rotacja pracowników — przyczyny i sposoby zapobiegania


Podobne wpisy

 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • CV dla rekrutera

  CV dla rekrutera — jak stworzyć?

  Tworzenie CV dla rekrutera to wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Jak stworzyć CV dla rekrutera?


  13.06.2024
 • style zarządzania przedsiębiorstwem

  Style zarządzania przedsiębiorstwem — jakie są?

  Zarządzanie zespołem to bardzo ważne zadanie, od którego zależy efektywność pracy całej organizacji. Jakie są style zarządzania przedsiębiorstwem?


  11.06.2024
 • ocena pracownicza

  Ocena pracownicza — jakie przynosi korzyści?

  Ocena pracownicza to narzędzie umożliwiające rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Jakie przynosi korzyści?


  31.05.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • CV dla programisty

  CV dla programisty — jak powinno wyglądać?

  Przygotowanie idealnego CV dla programisty to kluczowy krok w zdobyciu wymarzonej pracy w branży IT. Jak powinno wyglądać CV programisty?


  16.05.2024
 • klauzula w CV

  Klauzula w CV — czy jest potrzebna?

  Wiele osób, tworząc CV zastanawia się, czy klauzula w CV jest ważna. My odpowiadamy na to pytanie! Sprawdź najważniejsze informacje!


  08.05.2024
 • luka w CV

  Luka w CV — jak o niej mówić?

  Luka w CV to dziura w doświadczeniu zawodowym, która może mieć różne przyczyny. Przyjęło się, że jest to coś negatywnego, przez co pracownicy zatajają te dane w swoim CV. Czasem zdarza się, że pracodawca zapyta o luki w CV na rozmowie o pracę. Jak wyjaśnić przerwę w zatrudnieniu? Jak uzasadnić lukę w CV? Czy można ukryć lukę w życiorysie?


  27.03.2024