Jakie są typy motywacji pracowników?

[:pl]

Motywowanie pracowników to ciągły proces, który wpływa na wydajność pracowników w miejscu pracy. Dzięki temu firmy osiągają sukcesy i prężnie się rozwijają. Jakie są metody motywowania pracowników? Jak badać zaangażowanie pracowników? Jakie są typy motywacji pracowników?

typy motywacji pracowników
[:]

SPIS TREŚCI

Czym jest motywacja do pracy?

Motywacja to świadomy i nastawiony na konkretny cel proces, który ma prowadzić do podjęcia określonego działania. Obejmuje zestaw pragnień i potrzeb, które można nabyć przez wpływy kulturowe, społeczne czy styl życia. Bez motywacji ciężko jest zabrać się do nauki czy pracy. Jest ona potrzebna, aby wspierać produktywność i zaangażowanie pracowników.

Motywacja do pracy to proces świadomego i celowego oddziaływania na pracowników poprzez zapewnianie im tego, czego oczekują od pracodawcy, tak aby było to korzystne zarówno dla pracownika jak i przełożonego. Pomaga ona utrzymać wysoki poziom energii w wykonywanie obowiązków, co przekłada się na lepsze wyniki w pracy. Motywacja do pracy jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność wykonywanych obowiązków zawodowych.

Czynniki motywujące pracowników

Motywacja nie jest procesem stałym, a jej poziom zależy od różnych czynników:

 • Wynagrodzenie
 • Rozwój osobisty i zawodowy
 • Pozytywna atmosfera
 • Stabilne zatrudnienie
 • Satysfakcja z pracy
 • Pozytywny feedback od pracodawcy
 • Prestiż
 • Niezależność
 • Odpowiednie warunki pracy
 • Benefity pracownicze
 • Pochwały
 • Poczucie decyzyjności
 • Jasny podział zadań
 • Uznanie i szacunek
 • Work life balance
 • Niski poziom stresu

Czytaj też: Fluktuacja kadr — jak ją ograniczać?

typy motywacji pracowników

Czytaj też: Rynek pracownika — na czym polega?

Typy motywacji pracowników

Ludzie, aby działać potrzebują być motywowani. Możemy wyróżnić kilka rodzajów motywacji:

Motywacja zewnętrzna

To taki rodzaj motywacji, który pochodzi ze strony zewnętrznej, czyli np. ze środowiska pracy. Oznacza, że osoba nie działa z wewnętrznego pragnienia czy pasji, lecz pod wpływem obietnicy nagrody lub unikania kary. Motywy zewnętrzne zaspokajają potrzeby, wzbudzają zainteresowanie lub reprezentują pożądane nagrody. Może ona obejmować motywatory pozapłacowe takie jak pochwały pracowników, awans, poszerzenie zakresu samodzielności, benefity pracownicze itp. lub system nagród finansowych, takich jak premia, podwyżka itp.

Motywacja zewnętrzna przydaje się często wtedy, kiedy brakuje nam motywacji wewnętrznej.

Cechy motywacji zewnętrznej:

 • pochodzi z zewnątrz
 • jest krótkoterminowa
 • łatwo może zniechęcić
 • potrzeba kontroli
 • zależność od nagród
 • brak trwałego zaangażowania

Motywacja wewnętrzna

To rodzaj motywacji, w którym działania są napędzane przez wewnętrzne pragnienia, wartości, cele. Osoba zmotywowana wewnętrznie działa z własnej inicjatywy i chęci, ponieważ czerpie przyjemność z wykonywania zadań, samorozwoju i realizacji osobistych celów. Wynika ona nie tylko z zewnętrznych bodźców czy nagród, a z własnych przekonań. Jest ona silniejsza i trwalsza niż motywacja zewnętrzna, ponieważ opiera się na wewnętrznej satysfakcji i poczuciu spełnienia. Pracownicy mają poczucie, że ich praca jest wartościowa, a zaangażowanie do działania przychodzi naturalnie.

Cechy motywacji wewnętrznej:

 • wewnętrzne pragnienia
 • trwałość
 • wewnętrzna kontrola
 • długoterminowe zaangażowanie

Motywacja pozytywna

Rodzaj motywacji, który przyciąga pracownika i zachęca do działania. Powoduje większą inicjatywę pracownika z uwagi na większe zaangażowanie uczuciowe. Osoba zmotywowana pozytywnie podejmuje działania z entuzjazmem, energią i zaangażowaniem, dążąc do osiągnięcia sukcesu i realizacji swoich celów. Motywacja pozytywna sprzyja aktywności, kreatywności oraz pełnemu wykorzystaniu możliwości jednostki, ponieważ opiera się na budowaniu pozytywnych emocji i doświadczeń w miejscu pracy.

Motywacja negatywna

Rodzaj motywacji, w którym działania pracownika są napędzane przez negatywne bodźce, takie jak: strach, presja czy unikanie konsekwencji. Osoba zmotywowana negatywnie podejmuje działania w celu uniknięcia kary lub utraty nagrody. Motywowanie negatywne może prowadzić do krótkotrwałego zaangażowania i wykonywania zadań bez chęci, a także może mieć negatywne skutki dla samopoczucia i relacji w miejscu pracy.

Czytaj też: Dlaczego warto inwestować w rozwój pracowników?

typy motywacji pracowników

Co przeszkadza w działaniu?

W życiu zawodowym często napotykamy na różnego rodzaju wyzwania i przeszkody, które mogą stanowić przeszkodę w osiąganiu naszych celów. W takich momentach szczególnie istotne staje się zrozumienie tego, co dokładnie przeszkadza nam w działaniu i jak możemy sobie z tym poradzić. Co wpływa na problemy w osiąganiu celów?

 • Słomiany zapał — zbyt wysoki poziom motywacji na początku może wpłynąć na to, że nasze zaangażowanie szybko wygasa.
 • Rozpraszacze — ciągłe powiadomienia pochodzące ze smartfona mogą wpłynąć na brak naszej koncentracji i skupienia na danym zadaniu. Siedzenie w telefonie wciąga i tracimy na tym cenny nasz czas. Jeśli mamy coś ważnego do zrobienia, najlepiej jest wyciszyć powiadomienia lub całkowicie wyłączyć telefon.
 • Prokrastynacja — tendencja do odkładania zadań na później może uniemożliwiać nam efektywne działanie w danym momencie.
 • Zła postawa — negatywne myślenie wpływa źle na naszą motywację. Brak wiary we własne możliwości może ograniczać naszą zdolność do działania.
 • Poczucie przymusu — kiedy czujemy, że musimy zrobić coś nie z własnej woli lub przekonania nasza motywacja i zaangażowanie może spaść. Poczucie przymusu może wynikać z presji zewnętrznej, oczekiwań społecznych lub braku kontroli nad sytuacją.
 • Niezgodność z przekonaniami — jeśli nasze wartości są sprzeczne z tym, co robimy, trudno nam będzie utrzymać zaangażowanie i motywację. Może to prowadzić do konfliktu wewnętrznego i poczucia braku spójności.
 • Stres — nadmierny stres może prowadzić do blokady działania lub utrudniać skupienie się na zadaniu.
 • Brak jasno określonych celów — kiedy nie mamy jasno określonych celów lub nie wiemy, co dokładnie chcemy osiągnąć, może być trudno podjąć konkretne działania.

Sposoby motywowania pracowników

Motywacja do pracy powinna być uwzględniona zarówno dla całego zespołu jak i każdego pracownika z osobna. Trzeba pamiętać o tym, że nie można kierować się swoimi przekonaniami, bo to, co nam się podoba, niekoniecznie musi podobać się innym. Istotne jest więc, aby opracować skuteczny plan motywacji, trzeba zapoznać się z tym, kim jest nasz pracownik.

Specjaliści z zakresu teorii motywacji powołują się zwykle na Piramidę Potrzeb Maslowa, a więc nic innego, jak teorię potrzeb. Według Maslowa źródło motywacji to zaspokojenie wszelkich potrzeb (niższych oraz wyższych).

Sposoby motywowania zależą głównie od rodzaju i możliwości danej firmy. Nie każde przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na ciągłe podwyżki czy premie. Wtedy można pomyśleć o benefitach pozapłacowych, które wpłyną na zwiększenie motywacji pracowników.

Poniżej przedstawiamy techniki motywacji pracowników:

Techniki motywacyjne

 • Ustalenie jasnych celów — dla pracowników ważne jest, aby mieć jasno określone cele i oczekiwania dotyczące ich pracy. Odpowiednie komunikowanie się na temat celów i ścieżki do ich osiągnięcia może motywować pracowników do efektywnego działania.
 • Stworzenie przyjaznego środowiska pracy — to bardzo ważne, aby zespół pracowniczy lubił ze sobą współpracować. Warto jest organizować różnego rodzaju spotkania czy integracje pracownicze.
 • Pochwały — regularne docenianie i nagradzanie pracowników za ich wysiłki i osiągnięcia może zwiększyć ich poczucie wartości i motywację do dalszych działań.
 • Rozwój zawodowy — dostarczanie możliwości rozwoju pozytywnie wpłynie na ich chęci do pracy. Człowiek czuje, że nie stoi w miejscu, jeśli uczy się nowych rzeczy.
 • Otwarta komunikacja — regularna i otwarta wymiana informacji między pracownikami a zarządem może budować zaufanie i zaangażowanie, co przekłada się na większą motywację do pracy.

Należy pamiętać, że dużą rolę odgrywa nastawienie przełożonego. Jeśli sam pracodawca lub osoby zarządzające pracownikami są zmotywowani to łatwiej przelać to na innych. Ich entuzjazm, zaangażowanie i pozytywne podejście do pracy mogą stanowić przykład dla całego zespołu.

Dlaczego warto dbać o motywację pracowników?

Zmotywowanie pracownika może być dużym wyzwaniem, ale korzystnie wpływa na funkcjonowanie firmy. Skuteczne techniki powodują wzrost efektywności i wydajności pracowników, co prowadzi do rozwoju firmy i w przyszłości pozwala odnosić jej sukcesy. Aby do tego doszło, należy systematycznie badać poziom satysfakcji pracowników. Dobry system motywacyjny wpłynie nie tylko na firmę, ale również na samych pracowników, będą oni chodzić do pracy z chęcią i większym zaangażowaniem. Dzięki temu podniesie się ich samopoczucie oraz satysfakcja z pracy. To bardzo ważne, aby zmotywowani pracownicy mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń, co z kolei przyczynia się do wzrostu wartości dodanej przez firmę.

Skuteczne motywowanie pracowników to kluczowy element sukcesu każdej firmy. Aby to osiągnąć, konieczne jest zastosowanie różnorodnych technik motywacyjnych, które uwzględniają indywidualne potrzeby pracownika. Istotne jest również tworzenie otwartego i wspierającego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się doceniani, zrozumiani i wsparci przez swoich przełożonych i kolegów z zespołu.

Sprawdź też: Pracoholizm — objawy, przyczyny, jak sobie radzić?

Podobne wpisy

 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • CV dla rekrutera

  CV dla rekrutera — jak stworzyć?

  Tworzenie CV dla rekrutera to wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Jak stworzyć CV dla rekrutera?


  13.06.2024
 • style zarządzania przedsiębiorstwem

  Style zarządzania przedsiębiorstwem — jakie są?

  Zarządzanie zespołem to bardzo ważne zadanie, od którego zależy efektywność pracy całej organizacji. Jakie są style zarządzania przedsiębiorstwem?


  11.06.2024
 • ocena pracownicza

  Ocena pracownicza — jakie przynosi korzyści?

  Ocena pracownicza to narzędzie umożliwiające rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Jakie przynosi korzyści?


  31.05.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • badanie satysfakcji pracowników

  Badanie satysfakcji pracowników — czy warto?

  Każdy pracodawca powinien zwracać uwagę na zadowolenie z pracy swoich pracowników. Służy do tego badanie satysfakcji pracowników. Czy warto je wykonywać?


  10.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • CV dla specjalisty HR

  CV dla specjalisty HR — wzór i praktyczne wskazówki

  Szukasz sposobu, jak stworzyć skuteczne CV dla specjalisty HR? Sprawdź nasze praktyczne wskazówki i zdobądź wymarzoną pracę!


  24.04.2024