Urlop uzupełniający — czym jest?

[:pl]

Przywilejem każdej osoby zatrudnionej na umowie o pracę jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy wzrasta on o kilka dni, co nazywa się urlopem uzupełniającym. Kiedy przysługuje urlop uzupełniający? Kiedy wykorzystać urlop uzupełniający? Kto nabywa urlop uzupełniający?

urlop uzupełniający
[:]

SPIS TREŚCI

Urlop uzupełniający — czym jest?

Urlop uzupełniający to dodatkowe dni wolne od pracy, które przysługują po osiągnięciu 10 lat stażu pracy liczonego do wymiaru urlopu. Osobom zatrudnionym na umowie o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni urlopu. Jeśli pracownik osiągnie staż 10 lat pracy, wówczas wymiar urlopu zwiększa się do 26 dni w ciągu roku. W przypadku niepełnego urlopu wymiar ten zmniejsza się proporcjonalnie.

Wymiar urlopu zgodnie z Kodeksem pracy wynosi:

 • 20 dni — przy stażu pracy poniżej 10 lat
 • 26 dni — przy stażu pracy powyżej 10 lat

Urlop uzupełniający stanowi dodatkowy przywilej dla pracowników pracujących ponad 10 lat na umowie o pracę. Otrzymują oni 6 dodatkowych dni wolnych od pracy.

Co wlicza się do stażu pracy?

Staż pracy to okres, w którym pracownik był zatrudniony na umowę o pracę. Zalicza się do niego również czas edukacji:

Według Kodeksu pracy do stażu pracy wlicza się:

 • Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej — nie więcej niż 3 lata
 • Ukończenie średniej szkoły zawodowej — nie więcej niż 5 lat
 • Ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej — nie więcej niż 4 lata
 • Ukończenie szkoły policealnej — 6 lat
 • Ukończenie szkoły wyższej — 8 lat

Okres nauki nie można sumować. Osoba, która ukończyła studia, uzyska 8 lat do stażu pracy, a nie 8 lat studiów + 4 lata liceum.

Czytaj też: Start up — czym jest i jak działa?

urlop uzupełniający

Czytaj też: Rotacja pracowników — przyczyny i sposoby przeciwdziałania

Urlop uzupełniający — komu i kiedy przysługuje?

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, urlop uzupełniający przysługuje tylko pracownikom, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę, mają staż pracy wyższy niż 10 lat lub osiągnęli odpowiedni staż poprzez edukację.

Prawo do urlopu uzupełniającego nabywa się na początku roku, ale jego wykorzystanie przysługuje dopiero od dnia osiągnięcia wymaganego progu stażu pracy i po wykorzystaniu całego urlopu wypoczynkowego w niższym wymiarze.

Urlop uzupełniający — jak liczyć?

Urlop uzupełniający to różnica między zwykłym urlopem wypoczynkowym a urlopem o wyższym wymiarze. Wynosi on dodatkowo 6 dni wolnych, bez względu na to kiedy pracownik nabędzie prawo do urlopu.

Warto zauważyć, że urlop uzupełniający nie jest obliczany proporcjonalnie. Każdy pracownik otrzymuje pełne 6 dodatkowych dni wolnych, niezależnie od tego, czy osiągnął wymagany staż pracy w styczniu czy w grudniu. Warunkiem koniecznym jest jednak wykorzystanie standardowego urlopu w wymiarze 20 dni przed przyznaniem dodatkowych dni. W przeciwnym razie urlop nie zostanie przyznany, ponieważ nie będzie on potrzebny pracownikowi. W takiej sytuacji pracownik otrzyma wyższy wymiar urlopu dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Jeżeli pracownik otrzyma urlop uzupełniający, ale nie zdąży go wykorzystać do końca roku, to te dni przechodzą na następny rok i powinny zostać wykorzystane w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Jak obliczyć urlop uzupełniający dla pracownika na niepełnym etacie?

Pracownik zatrudniony na niepełny etat na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu uzupełniającego. Jest on przeliczany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, na przykład, jeśli pracuje na pół etatu. Istotne jest, że jeśli obliczenia prowadzą do uzyskania niepełnego dnia urlopu, to jest on zaokrąglany w górę.


Przykład:

Monika pracuje na 2/3 etatu. Jej staż pracy wynosi poniżej 10 lat. Przysługuje jej 14 dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli Monika osiągnie 10 lat stażu pracy będą jej przysługiwać 4 dni urlopu uzupełniającego. Dlaczego?

26 dni — 20 dni = 6 dni urlopu uzupełniającego

6 dni x 2/3 etatu = 4 dni urlopu uzupełniającego na niepełnym etacie

Czytaj też: Dział HR — czym się zajmuje i jakie ma zadania?

urlop uzupełniający

Czytaj też: Zwolnienie dyscyplinarne — jakie są konsekwencje?

Jak powinien wyglądać wniosek o urlop uzupełniający?

Aby otrzymać urlop uzupełniający należy pokazać pracodawcy wszelkie dyplomy ukończenia szkół oraz niezbędne dokumenty potwierdzające 10 letni staż pracy. Po potwierdzeniu przez pracodawcę spełnienia warunków otrzymania dodatkowego urlopu, zostaną przydzielone pracownikowi dodatkowe dni wolne.

Prawo do urlopu uzupełniającego pracownik nabywa z momentem ostatniego dnia okresu, w którym miał prawo do urlopu w niższym wymiarze. Procedura składania wniosku o urlop uzupełniający będzie wyglądać tak samo jak przy zwykłym urlopie wypoczynkowym. Większość firm posiada własne wzory wniosków.

Urlop uzupełniający nauczyciela

Urlop uzupełniający dotyczy również nauczycieli zatrudnionych w placówkach, w których przewiduje się wakacje i ferie zimowe. W tej sytuacji odnosi się on do okresu wolnego w trakcie roku szkolnego, gdy nauczyciel nie mógł skorzystać z 8 tygodni urlopu wypoczynkowego (obecnego), obejmującego zarówno ferie zimowe, jak i letnie.

Nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający z powodu niezdolności odbycia urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych z przyczyny:

 • urlopu ojcowskiego
 • urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • urlopu dla poratowania zdrowia
 • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
 • odbywania ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Urlop uzupełniający najważniejsze informacje

 • Urlop uzupełniający przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Pracownik nabywa urlop, jeśli posiada 10-letni staż pracy lub ukończenie szkoły + staż pracy.
 • Urlop uzupełniający został wyróżniony jako odrębny rodzaj urlopu wypoczynkowego, obok urlopu podstawowego, który przysługuje wszystkim pracownikom po spełnieniu ustawowych wymogów.
 • Pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu, do którego nie zdążył nabyć prawa.
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi na start 20 dni wolnych, po 10 latach pracy wzrasta do 26 dni urlopu, a urlop uzupełniający to różnica między nimi.
 • Urlop należy uwzględnić w planie urlopów

Sprawdź też: Porzucenie pracy — jakie ma konsekwencje?


Podobne wpisy

 • urlop od siły wyższej

  Urlop od siły wyższej — kiedy przysługuje?

  Urlop od siły wyższej to prawo pracownika do zwolnienia z pracy w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Czym dokładnie jest?


  25.06.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • badanie satysfakcji pracowników

  Badanie satysfakcji pracowników — czy warto?

  Każdy pracodawca powinien zwracać uwagę na zadowolenie z pracy swoich pracowników. Służy do tego badanie satysfakcji pracowników. Czy warto je wykonywać?


  10.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • CV dla specjalisty HR

  CV dla specjalisty HR — wzór i praktyczne wskazówki

  Szukasz sposobu, jak stworzyć skuteczne CV dla specjalisty HR? Sprawdź nasze praktyczne wskazówki i zdobądź wymarzoną pracę!


  24.04.2024
 • rodzaje umów o pracę w polsce

  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


  20.04.2024
 • audyt personalny

  Audyt personalny — dlaczego warto go przeprowadzić?

  Pomocnym narzędziem w analizie i ocenie każdego przedsiębiorstwa jest audyt personalny. Na czym dokładnie polega i dlaczego jest ważny?


  17.04.2024
 • wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Czym różni się wypadek w drodze do pracy od wypadku przy pracy? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za takie zdarzenie? Sprawdź!


  17.04.2024
 • kreatywność w pracy

  Kreatywność w pracy — jak ją rozwijać?

  Kreatywność w pracy to kluczowy czynnik wpływający na innowacyjność i efektywność działania firmy. Jak zwiększyć kreatywność?


  16.04.2024
 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024