Toksyczni ludzie w pracy.

Praca to miejsce, gdzie spędzamy większość naszego czasu, dlatego naturalne jest, że jako pracownicy pragniemy współpracy i szacunku kultury organizacyjnej. Przy braku tych elementów praca staje się uciążliwa, a my tracimy motywację. Skąd takie uczucia się biorą toksyczni ludzie w pracy? Jaki jest skuteczny sposób na toksyczne środowisko pracy? Skąd takie zachowanie toksycznych ludzi w pracy? Jak poradzić sobie z taką osobą? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w artykule!

toksyczni ludzie w pracy 1

SPIS TREŚCI:

Cechy toksycznych ludzi. Jak rozpoznać toksycznego człowieka?

Czym tak właściwie jest toksyczne zachowanie u człowieka? Z osobą toksyczną mamy do czynienia wtedy, kiedy ma ona negatywny wpływ na poczucie naszej wartości. Niestety, ale osoby te nigdy nie widzą nic złego w swoim zachowaniu. Dlatego należy sobie odpowiedzieć na pytanie: jak radzić sobie z toksycznym problemem? Zachowania takich osób bardzo często będą wzbudzać poczucie winy w drugiej osobie. Toksyczne zachowanie polega na zniszczeniu i wprowadzeniu złej atmosfery pracy, w rodzinie, czy wśród znajomych. Ich pragnienie zdobywania uwagi i wsparcia, często związane z poczuciem bycia ofiarą, prowadzi do wybuchów intensywnej złości, kiedy te oczekiwania nie są spełnione.

Jak poznać toksyczną osobę?

Trudno jest określić zbiór cech, jakie dokładnie będą określały rozpoznanie toksycznego człowieka. U każdego z nich różne zachowania, reakcje i styl bycia mogą wpływać negatywnie na samopoczucie lub zadowolenie innych. Do kategorii toksycznych można zaliczyć niezadowolonych, którzy pesymistycznym podejściem zatruwają otoczenie, gadatliwych, którzy przytłaczają innych swoją ekstrawertycznością, oraz ponuraków, którzy rzadko pozytywnie się wyrażają i podważają poczucie wartości innych. To rodzaje jednostek, które na co dzień napotykamy w miejscu pracy. Poniżej przedstawiany najczęstsze cechy toksycznych ludzi.

Brak szacunku i przedmiotowe traktowanie innych:

 • poniżanie
 • wytykanie błędów
 • atakowanie lub celowe zawstydzanie innych na forum publicznym
 • posługiwanie się sarkazmem w wypowiedziach.

Pasywno-agresywne zachowania

 • ukryta agresja
 • niewywiązywanie się z zobowiązań, odwlekanie spraw na później,
 • wrogość, skłonność do obwiniania innych.

Mikrozarządzanie:

 • problemy z przyjmowaniem negatywnej informacji zwrotnej
 • niechęć do dzielenia się wiedzą i władzą
 • brak zaufania do opinii innych
 • brak świadomości co do własnego toksycznego zachowania

Sabotowanie prac zespołu:

 • nadmierne kontrolowanie członków zespołu, w skrajnym przypadku szpiegowanie
 • nieuzasadnione wtrącanie się w pracę innych, intrygi
 • nadużywanie władzy w karaniu lub budowaniu nadmiernej zależności innych od siebie

Jak się zachowują toksyczni ludzie w pracy?

Toksyczni ludzie w pracy to z reguły osoby, dzięki którym każdy z nas odczuwa stres w pracy i niechęć przychodzenia do niej. Radzenie sobie z toksycznymi ludźmi w pracy nie należy do łatwych. Jak radzić sobie z toksycznymi relacjami w pracy? W ogóle jak rozpoznać toksyczną osobę w pracy?

Toksyczni ludzie w pracy mają ogromny wpływ na złą atmosferę pracy. Przyczyniają się do wywołania stresu w pracy, co jest przyczyną braku koncentracji i spadku efektywności. Toksyczni współpracownicy powodują, że inne osoby zaczynają skupiać się na własnych słabościach. W dużej mierze oddziaływanie toksycznych ludzi wpływa na naszą kondycje psychiczną.

Czytaj też: Coworking — co to jest i jak wygląda praca

Jeden z raportów przygotowanych przez firmę Cornestore OnDemand pokazał, w jaki sposób toksyczny pracownicy mogą narazić firmę na poważne straty finansowe. Koszty, które przedsiębiorstwo ponosi z zatrudnieniem takich osób są niestety aż 3 razy większe niż zatrudnienie osoby bez toksycznej osobowości. Co więcej — kontakt z daną osobą jest toksyczny dla pozostałych. Wynikiem tego jest zrezygnowanie z pracy tych osób, które są zmuszone przebywać, a co gorsze współpracować z toksycznymi ludźmi. Wystarczy zaledwie jeden pracownik przejawiający toksyczne skłonności (według raportu nawet jeden w dwudziestoosobowym zespole), aby odbiło się to negatywnym echem na pracy pozostałych.

toksyczni ludzie w pracy

13 toksycznych ludzi w pracy

W miejscy pracy można znaleźć różne typy toksycznych ludzi. Poniżej przedstawiamy 13 najczęściej spotykanych typów osobowości, które uważa się za toksyczne:

1. Natręt

Za każdym razem, gdy rozmawiasz z kimś w biurze, ta osoba znajduje sposób, aby się wtrącić. Odpowiada na Twoje pytania i nie możesz odbyć prywatnej rozmowy bez jej ingerencji w dyskusję.

2. Know-it-all

Osoba ta posiada własne poglądy na wszelkie kwestie i udziela wskazówek dotyczących doskonalenia wykonywanej pracy. Choć niekoniecznie ma złe zamiary, taka osoba wykazuje cechy tyranii poprzez przekonanie o własnej nieomylności oraz stałe dążenie do ustawiania siebie ponad resztą.

3. Anarchista

Osoba o takim profilu, czy to w roli współpracownika, czy przełożonego podejmuje działania, dzięki którym pozostali uważają je za mylące, niewygodne lub wręcz prowokujące. Wykazuje trudności w nawiązywaniu relacji z innymi i szybko odczuwa nudę. W momencie znużenia celowo tworzy problemy, by wywołać zamieszanie i generować ekscytację.

4. Negatywny

Osoby te nie odczuwają sympatii wobec swojej pracy ani nie wykazują zainteresowania pracą dla swojej firmy. W ich oczach przełożeni i współpracownicy jawią się jako osoby pozbawione szacunku, które stale traktują ich niesprawiedliwie. Firma nie spełnia ich oczekiwań, klienci wykazują złośliwość, a koledzy są nacechowani zawiścią, czyli innymi słowy, każdy ich wysiłek zdaje się przynosić jedynie niepowodzenia, a ich życie to ciągła seria skarg.

5. Gaduła

Gaduła nie jest złośliwa, ale nigdy nie przestaje gadać. Jest szczególnie dobra w angażowaniu Cię w długie rozmowy, które nigdy się nie kończą. Zwłaszcza gdy się spieszysz lub próbujesz wykonać telefon.

6. Ofiara

Osobą, którą łatwo zauważyć w wielu środowiskach biurowych, jest typ nazywany «ofiara». Jest to jednostka, która stale wyraża niezadowolenie i codziennie stara się przyciągnąć uwagę innych do swoich trudności (lub percepcji trudności). W przypadku projektów zespołowych taka osobowość może także prezentować się jako osoba poszkodowana, dlatego gdy coś nie idzie zgodnie z planem, twierdząc, że została pominięta na istotnych spotkaniach.

7. Robot

Profil «robota» ma trudności w nawiązywaniu relacji z innymi. Nie mają poczucia niuansów międzyludzkich i są generalnie małomówni, zamknięci w sobie. Ich destrukcyjne zachowanie w biurze wynika z ich skrajnej nieelastyczności i niezdolności do dobrej komunikacji z kolegami lub przełożonymi.

8. Humorzasty

Tego rodzaju osobowość wydaje się prawie nieuchwytna w kontroli. Jej nastrój ulega dramatycznym, nagłym zmianom bez żadnego uprzedzenia. Wystarczy niewiele, by wzbudzić jej gniew, ponieważ impulsy rządzą nią w sposób zdecydowany, prowadząc do działań opartych na emocjach i irracjonalnych przekonaniach. Wnikliwe przemyślenie staje się dla niej praktycznie niemożliwe, dlatego też przeważa dążenie do reakcji natychmiastowej.

9. Egocentryk

Osoby o takim profilu, czy to współpracownicy, podwładni czy przełożeni, wykazują wyjątkowo wyolbrzymione poczucie osiągnięć, ukierunkowane na siebie oraz pełne protekcjonalności. Ich tendencją jest opowiadanie historii w kontekście własnych osiągnięć, oddzielanie się od innych oraz przywłaszczanie sobie zasług za wykonaną pracę.

10. Kontroler

Jest to osobowość, która często okazuje wymagający charakter oraz jest bardzo krytyczna wobec tych, którzy nie działają zgodnie z jej upodobaniami. Często odczuwa nieodpartą potrzebę nadzorowania wyników wszelkiego rodzaju i kontroli nad otoczeniem, a czasami może wykraczać poza właściwe ramy, próbując sterować sytuacjami, za które nie ponosi odpowiedzialności.

11. Cichy

Osobowość o spokojnym, cichym profilu często jest łatwa do rozpoznania w miejscu pracy. Chociaż ta postawa niekoniecznie jest trudna, może być myląca. Dotyczy to jednostki, która zazwyczaj zachowuje pewien dystans. Może długo pracować przy biurku (zamiast spędzać czas przy ekspresie do kawy lub dołączać do innych na przerwie lunchowej).

12. Obsesyjny

Osoby obsesyjne w miejscu pracy odczuwają niepokój związany z utratą kontroli. Dlatego też starają się narzucić sztuczną strukturę poprzez reguły, przepisy i procedury. Skupiają się na szczegółach oraz lubią kontrolować otaczających ich ludzi, co może przynieść negatywne skutki w kontekście zawodowym. Ich wydajność może cierpieć, a czasami nawet blokują kolegów z pracy.

13. Plotkarz

W biurach często spotyka się osobowość «plotkarza», wyraźnie dostrzegalną. Tacy ludzie zyskują reputację roznoszenia plotek o innych (najczęściej za plecami) oraz szerzenia przesadzonych lub fałszywych wersji prawdy. W biurowych rozmowach plotkarskich można oczekiwać drażniących treści. Tego typu zachowanie plotkarzy może wynikać z chęci zamaskowania własnej niepewności lub tworzenia dramatów dla rozrywki.

Skąd takie zachowanie toksycznych ludzi w pracy?

Jak radzić sobie z toksycznym problemem? Jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi? Niestety, ale na to pytanie jest ciężko odpowiedzieć. Najczęściej toksyczni pracownicy mają albo zbyt wygórowanie o sobie lub wprost przeciwnie — nie wierzą w siebie. Jeśli spotykamy toksyczne zachowania w miejscu pracy warto przyjrzeć się temu dokładnie i to dopiero to pozwoli nam wyczuć, czego potrzebuje taka osoba.

10 sposobów postępowania z toksycznymi ludźmi w pracy

Co możemy zrobić, kiedy musimy współpracować z toksycznymi ludźmi? Jak postępować z toksycznymi ludźmi w pracy? W środowisku pracy często możemy spotkać toksyczne jednostki, które wpływają na atmosferę w pracy i jej efektywność. Co zrobić, jeśli otaczają cię toksyczni ludzie, którzy negatywnie wpływają na twój nastrój oraz relacje. Przekraczanie granic toksycznym osobom jest kluczowe, aby nie pozwolić im na manipulowanie w pracy. Warto wyznaczać jasne granice dla toksycznych ludzi i odciąć się od toksycznych ludzi. Jeśli zauważasz toksyczne zachowanie, ważne jest, zwracać uwagę na szacunek i godne traktowanie. Radzenie sobie z toksycznymi osobami w pracy może wymagać zablokowania toksycznej relacji i umiejętności skutecznego komunikowania się w celu utrzymania zdrowego środowiska zawodowego. Jak więc radzić sobie z toksycznymi ludźmi w pracy?

Poniżej przedstawiamy 10 sposób radzenia sobie z toksycznymi osobami w pracy:

 1. Unikaj – lepiej nie utrzymywać bliższych relacji z takimi osobami
 2. Nie daj się sprowokować – nic tak nie wyprowadza z równowagi osób, które dążą do porażki innych
 3. Strzał w dziesiątkę – jeżeli nie jesteś w stanie bezczynnie obserwować toksycznej osoby, odgryźć się, ale w sposób inteligentny i dający do myślenia
 4. Nie daj się upokarzać – nikt nie ma prawa krytykować nas bez powodu. Jeżeli czujesz, że wszystko robisz dobrze, nie pozwól szkodliwej osobie wmawiać sobie i innym, że jest inaczej. Nie możesz i nie chcesz codziennie słuchać wyzwisk, kłamstw, absurdalnych pomówień i ironicznych śmiechów. Zawsze masz wybór. Możesz walczyć, możesz się zwolnić, czy też możesz stosować drastyczniejsze (ale bez przesady) środki w obronie własnej.
 5. Dowody – w razie problemów należy zbierać wszelkie dowody na nieuczciwość
 6. Odporność – bądźmy cierpliwi i zachowajmy dystans
 7. Wykorzystaj – cechy toksycznych ludzi można wykorzystać do własnej pracy nad sobą, nauczmy się ignorować toksyczne relacje
 8. To jego opinia – nie wchodź w niepotrzebne dyskusje, kiedy rozpoznasz toksyczną osobę, po prostu wysłuchajmy opinii tej osoby i na tym zakończmy rozmowę
 9. Ostatnia szansa – nie bądź konfidentem. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, porozmawiaj z toksyczną osobą i powiedz, co Ci nie odpowiada i co zrobisz, jeśli sytuacja będzie się powtarzać.
 10. Granice – czujesz, że ostateczne granicy zostały przekroczone? Nie bój się i zgłoś swoje obawy odpowiedniej osobie

Toksyczni ludzie w pracy — wpływ na atmosferę w firmie

Podsumowując, nie można bagatelizować wpływu szkodliwych pracowników na działania firmy, ponieważ obecność toksycznych osobowości w pracy często przynosi negatywne konsekwencje. Pracownicy o toksycznej osobowości nie tylko potrafią uprzykrzyć dzień pozostałym pracownikom, ale również wpłynąć negatywnie na całą atmosferę w pracy.

Ich obecność może negatywnie wpłynąć na atmosferę w miejscu pracy, obniżyć morale zespołu i spowodować straty finansowe. Firmy powinny działać proaktywnie, by podjąć środki mające na celu identyfikację i zarządzanie potencjalnie szkodliwymi pracownikami. Kluczowe jest tworzenie odpowiedniego procesu rekrutacyjnego, który pozwoli wychwycić osoby pasujące do kultury firmy oraz przeprowadzanie regularnych szkoleń z zakresu etyki i zachowania zawodowego.

Może Cię także zainteresuje: Efektywne zarządzanie czasem

Ponadto, skuteczne komunikowanie i monitorowanie postaw pracowników może pomóc w wykryciu wczesnych sygnałów problematycznego zachowania. W przypadku wystąpienia problemu, firma powinna skorzystać z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawnego wsparcia, aby skutecznie rozwiązać sytuację.

Ostatecznie, promowanie zdrowej i etycznej kultury organizacyjnej jest kluczowe dla zminimalizowania wpływu szkodliwych pracowników na funkcjonowanie firmy. Inwestowanie w rozwój pracowników, umożliwianie im wyrażania opinii oraz dbanie o ich dobre samopoczucie przyczyni się do stworzenia pozytywnego środowiska pracy, w którym negatywne zachowania staną się wyjątkiem, a nie regułą. Dzięki temu firma będzie mogła skupić się na osiąganiu celów biznesowych z pełnym zaangażowaniem i harmonią w zespole.


Podobne wpisy

 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • CV dla specjalisty HR

  CV dla specjalisty HR — wzór i praktyczne wskazówki

  Szukasz sposobu, jak stworzyć skuteczne CV dla specjalisty HR? Sprawdź nasze praktyczne wskazówki i zdobądź wymarzoną pracę!


  24.04.2024
 • ergofobia

  Ergofobia — jak poradzić sobie z lękiem przed pracą?

  Ergofobia, czyli lęk przed pracą zawodową może znacząco uprzykrzać życie. Często myli się go z lenistwem lub chęcią unikania obowiązków. Czym charakteryzuje się ergofobia? Jakie są przyczyny ergofobii? Co należy do objawów ergofobii? Jak wygląda leczenie ergofobii?


  21.03.2024
 • FOMO

  Czym jest syndrom FOMO?

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, coraz częściej spotykamy się z zjawiskiem FOMO, czyli lęku przed przegapianiem istotnych wydarzeń czy możliwości zawodowych. W artykule przyjrzymy się temu zjawisku, jego wpływowi na efektywność pracownika oraz sposobom radzenia sobie z nim w miejscu pracy. Jak rozpoznać FOMO? Jak zapobiegać FOMO? Sprawdźmy!


  16.03.2024
 • autoprezentacja

  Autoprezentacja — czym jest i jakie są zasady?

  Umiejętność zaprezentowania się jest bardzo cenna w codziennych sytuacjach życia zawodowego. Pozwala zrobić dobre pierwsze wrażenie oraz lepiej komunikować się z innymi. Jakie są zasady efektywnej autoprezentacji? Jak rozwijać umiejętności autoprezentacji? Jakie są narzędzia do autoprezentacji siebie?


  14.03.2024
 • nonkonformizm pracownika

  Nonkonformizm pracownika — co to jest?

  Nonkonformizm pracownika co takiego jest? Nonkonformizm pracownika najczęściej kojarzy się nie tylko z buntowniczym, ale i odmiennym podejściem do życia. Nonkonformiści w społeczeństwie podejmują decyzje zgodne z własnymi przekonaniami.


  29.02.2024
 • start up

  Start up — czym jest i jak działa?

  W Polsce od kilku lat mówi się o firmie typu start up, czyli firmach które powstają w celu znalezienia określonego sposobu prowadzenia biznesu. Mimo różnych definicji startupów, ich głównym celem jest odkrywanie nowych rynków dla swoich produktów i szybkie osiągnięcie sukcesu finansowego. Co to jest startup? Jakie są zalety założenie startupu?


  26.02.2024
 • zdrowie psychiczne pracowników

  Zdrowie psychiczne pracowników — dlaczego warto inwestować?

  W obliczu rosnących wyzwań na rynku pracy, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o dobrostan psychiczny swoich pracowników. Nie tylko ze względu na aspekty etyczne i społeczne, ale również z przyczyn ekonomicznych. Dane i analizy z raportu «Bez stresu!» jasno pokazują, że inwestycje w zdrowie psychiczne pracowników mogą przynieść znaczące korzyści finansowe dla przedsiębiorstw.


  16.02.2024
 • model zarządzania Agile

  Model zarządzania Agile — czy warto wdrożyć?

  Dzisiejszy świat biznesu nieustannie się zmienia, szukając wciąż nowych sposobów na poprawę elastyczności oraz efektywności działania. W tym dynamicznym środowisku, gdzie tempo innowacji jest coraz szybsze, tradycyjne metody zarządzania często nie są wystarczające, by sprostać nowym wyzwaniom. Czym jest model zarządzania Agile? Który model zarządzania projektem wybrać? Jak rozumieć zwinne zarządzanie projektami w firmie?


  09.02.2024
 • potrzeby maslowa

  Hierarchia potrzeb Maslowa, czyli piramida Maslowa

  Piramida Maslowa, psychologa Abrahama Maslowa stanowi jedną z najczęściej cytowanych koncepcji dotyczących zaspokajania ludzkich potrzeb. Hierarchia Maslowa, znana na globalną skalę, wciąż pełni istotną rolę w różnych dziedzinach. Jak wygląda hierarchia potrzeb Maslowa? Jakie są główne założenia teorii motywacji człowieka według Maslowa?


  17.01.2024