Staż z urzędu pracy

[:pl]

Staż z urzędu pracy, jako forma wsparcia dla osób poszukujących pierwszych doświadczeń zawodowych, odgrywa istotną rolę w procesie wejścia na rynek pracy. Jest to nie tylko okazja do zdobycia praktycznych umiejętności, ale także szansa na wzbogacenie własnego CV i rozwinięcie sieci kontaktów zawodowych. Jakie są warunki stażu i czas jego trwania? Ile wynosi stypendium stażowe?

staż z urzędu pracy
[:]

SPIS TREŚCI

Czym jest staż z urzędu pracy? Na czym polega staż z urzędu pracy?

Na czym polega staż z urzędu pracy? Staż z urzędu pracy to taka forma aktywizacji osób bezrobotnych organizowana na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z definicją stażem nazywamy «nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą». Staż z urzędu pracy traktowany jest jako forma nauki zawodu, a nie jako praca zarobkowa. Staż dla osób bezrobotnych ma na celu pomóc osobom bez pracy zdobyć doświadczenie.

Co z zarobkami na stażu? Oczywiście zarobki na stażu są jak najbardziej normalne. Umowa stażu to nadal umowa i stażysta za swoją wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie. Stypendium stażowe wypłacane jest przez urząd lub finansowane przez Fundusz Pracy. Taka forma korzyści jest atrakcyjna dla pracodawcy, ponieważ nie musi on wypłacać standardowej pensji stażyście. Jednakże w zamian za to, pracodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki pracy oraz umożliwić stażyście zdobywanie praktycznych umiejętności na określonym stanowisku w miejscu odbywania stażu.

Jak dostać się na staż z urzędu pracy?

Dzięki skierowaniu na staż z urzędu pracy — osoby bezrobotne, które nie potrafią samodzielnie znaleźć pracy mają możliwość zdobyć nie tylko doświadczenia, ale mogą skorzystać z doradztwa specjalistów. Warto pamiętać, że każdy urząd pracy kieruje swoimi indywidualnymi zasadami odbywania stażu pracy. Aby zostać stażystą w organizacji należy zgłosić chęć przyjęcia stażu do urzędu pracy (ważne jest złożenie wniosku). Podczas wizyt w urzędzie, urzędnik ma prawo zaproponować nam kilka różnych ofert stażu, które będą odpowiadały jej wykształceniu oraz kwalifikacjom zawodowym.

Jak wygląda cała procedura składania podania?

Chcąc odbyć staż za pośrednictwem urzędu pracy, należy dopełnić kilku ważnych formalności:

 • zarejestrować się w urzędzie jako osoba bezrobotna,
 • wypełnić wniosek do urzędu pracy i złożyć wniosek o odbycie stażu,
 • przedstawić swoje CV oraz list motywacyjny – nie zawsze dokumenty te są wymagane.

Jeżeli Urząd Pracy nie znajdzie osobie bezrobotnej odpowiedniego stażu, osoba ta może działać na własną rękę. W tym celu może znaleźć zainteresowanego pracodawcę, który będzie chętny na przyjęcie osoby bezrobotnej.

Czytaj też: Skróty stanowisk — co oznaczają?

Kto może iść na staż z urzędu pracy?

Skierowanie na staż mogą dostać osoby bezrobotne. Niestety, ale w tym przypadku należy spełnić jedno z wymagań. Najczęściej są one związane albo z wiekiem osoby bezrobotnej, lub z sytuacją osobistą.

Na staż z urzędu pracy mogą wybrać się takie osoby jak:

 • bezrobotni do 30 roku życia,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne (poszukujące zatrudnienia przez więcej niż 13 miesięcy),
 • bezrobotne kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni więźniowie, którzy nie znaleźli pracy po zakończeniu kary pozbawienia wolności,
 • bezrobotni z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • bezrobotni wychowujący samotnie jedno lub więcej niepełnoletnich dzieci,
 • bezrobotni bez wykształcenia średniego i bez żadnego doświadczenia zawodowego, niezależnie od ich wieku.

Ponadto bezrobotny, który nie skończył 30 lat może być skierowany na staż nawet na 12 miesięcy.

Kto nie może iść na staż z urzędu pracy?

Aby dostać się na staż w pierwszej kolejności ważne jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. W związku z tym wymaganiem, z programu nie mogą korzystać:

 • studenci,
 • uczniowie
 • osoby, które wykonują pracę zarobkową.

Jakie prawa ma stażysta z PUP?

Pracodawca przez cały okres odbywania stażu powinien pamiętać o prawach, jakie przysługują stażystom. Przede wszystkim stażysta ma prawo:

 • otrzymywać stypendium stażowego w wysokości 120% kwoty zasiłku
 • pracować nie dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo (staż nie po
 • ma prawo do urlopu (każde przepracowane 30 dni stażu to 2 dni wolnego, które udziela się na wniosek stażysty — najpóźniej do zakończenia stażu)

Przedsiębiorca zatrudniający stażystę ma obowiązek dostarczania do piątego dnia każdego miesiąca do urzędu pracy listy obecności podpisanej przez skierowanego na staż bezrobotnego.

Czy można zrezygnować ze stażu z urzędu pracy?

Każdy stażysta ma prawo zrezygnować w każdej chwili z odbywania staży. Rezygnacja z umowy stażu to jednocześnie utrata statusu osoby bezrobotnej co warto mieć na uwadze. Utrata statusu osoby bezrobotnej to utrata wszystkich przywilejów, które przysługują osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy.

Są jednak przypadki, kiedy można zrezygnować ze stażu bez ponoszenia wszelkich konsekwencji. Jest to możliwe wtedy, gdy:

 • stażysta otrzymał propozycję pracy u innego pracodawcy i podpisał z nim umowę,
 • staż nie spełnia oczekiwań stażysty
 • ciąża nie pozwala na wykonywanie obowiązków służbowych (kobieta w ciąży może otrzymać propozycję innego stażu).
staż z urzędu pracy1

Ile wynosi wynagrodzenie za staż 2024 r.? Jakie są zarobki na stażu?

Stażysta za okres odbywania stażu otrzymuje wynagrodzenie w formie stypendium stażowego. Wysokość wynagrodzenia za staż (dla osób skierowanych na staż) ustala jest na podstawie wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych (120% kwoty zasiłku). Wynagrodzenie za staż 2024 wynosi obecnie 1565 zł netto.

Wynagrodzenie za staż zawodowy

Z punktu widzenia finansowego nie jest wygórowana kwota, biorąc pod uwagę, że minimalna krajowa w 2024 r. wynosi 4242 zł brutto. Mimo wszystko kwota ta jest nadal wyższa, niż przyznawany zasiłek dla bezrobotnych. Decydując się na odbycie staży warto wiedzieć o tym, że mimo niewielkiej stawki, osoba bezrobotna ma możliwość zdobycia nowych kwalifikacji. Dzięki temu cały czas jest aktywna na rynku pracy.

Czy stażysta dostanie urlop?

Urlop jest uprawnieniem pracowniczym, które obowiązuje pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Jako że staż z urzędu pracy nie ma znamion umowy o pracę, stażystę nie traktuje się jako pracownika. W związku z tym nie przysługuje my urlop wypoczynkowy. Plusem jest to, że za każde 30 dni odbycia staży, stażysta ma prawo otrzymać 2 dni wolnego, za które wypłaca się stypendium stażowe.

Stażysta nie ma natomiast prawa do urlopu okolicznościowego, bezpłatnego czy szkoleniowego.


Czy staż z urzędu pracy wlicza się do emerytury?

Tak! Staż z urzędu pracy wlicza się też do stażu pracy

Czy staż z urzędu pracy wlicza się do stażu pracy?

Staż z urzędu pracy wlicza się do stażu pracy, który jest kluczowym czynnikiem przy określaniu wysokości emerytury.


Podobne wpisy

 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • urlop od siły wyższej

  Urlop od siły wyższej — kiedy przysługuje?

  Urlop od siły wyższej to prawo pracownika do zwolnienia z pracy w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Czym dokładnie jest?


  25.06.2024
 • CV dla rekrutera

  CV dla rekrutera — jak stworzyć?

  Tworzenie CV dla rekrutera to wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Jak stworzyć CV dla rekrutera?


  13.06.2024
 • style zarządzania przedsiębiorstwem

  Style zarządzania przedsiębiorstwem — jakie są?

  Zarządzanie zespołem to bardzo ważne zadanie, od którego zależy efektywność pracy całej organizacji. Jakie są style zarządzania przedsiębiorstwem?


  11.06.2024
 • ocena pracownicza

  Ocena pracownicza — jakie przynosi korzyści?

  Ocena pracownicza to narzędzie umożliwiające rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Jakie przynosi korzyści?


  31.05.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • rodzaje umów o pracę w polsce

  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


  20.04.2024