Rotacja pracowników — przyczyny i sposoby przeciwdziałania

[:pl]

Rotacja pracowników, jest naturalnym zjawiskiem w świecie biznesu, ale stanowi ogromne wyzwanie dla wielu firm. Wzrost częstotliwości odejść pracowników może wpływać niekorzystnie na stabilność i efektywność przedsiębiorstwa. Jakie są rodzaje rotacji pracowników? Dlaczego warto mierzyć poziom rotacji pracowników? Jakie są przyczyny rotacji pracowników? O czym świadczy duża rotacja pracowników? Jak zapobiegać rotacji pracowników?

rotacja pracowników
[:]

SPIS TREŚCI:

Co to jest rotacja pracowników?


Rotacja pracowników, inaczej zwana fluktuacją, to odejście lub zwolnienie zatrudnionych z firmy, a także zastępowanie ich nowymi osobami. Może powodować duże problemy w przedsiębiorstwie, jednak wpływać na negatywny wizerunek. Fluktuacja pracowników może być także bardzo szkodliwa dla samych pracowników, którzy mogą czuć atmosferę niepewności w pracy, a także wysoki poziom stresu.

Typy rotacji

Rotację pracowników można podzielić na kilka kategorii, które różnią się przyczyną jej powstania. Jakie są rodzaje rotacji pracowniczej?

 • Dobrowolna rotacja pracowników — czyli taka, w której odchodzą pracownicy sami z własnej inicjatywy.
 • Wymuszona rotacja pracowników — czyli taka, w której to pracodawca zwalnia pracownika.
 • Pożądana rotacja pracowników — związana jest ze zwolnieniem pracowników, którzy otrzymywali słabe wyniki w pracy lub nie byli zaangażowani w zlecone obowiązki.
 • Niepożądana rotacja pracowników — dotyczy pracowników, którzy mieli duży wpływ na przedsiębiorstwo, cechowali się wysokimi kwalifikacjami, które są niełatwe do zastąpienia. To może bardzo negatywnie wpłynąć na firmę, ponieważ straci ona skutecznego specjalistę.
 • Rotacja możliwa do uniknięcia — to taka, w której firma mogła zapobiec zwolnieniom pracowników, eliminując problemy i motywując pracowników.
 • Rotacja niemożliwa do uniknięcia — dotyczy pracowników, którzy odeszli z pracy z przyczyn, na które pracodawca nie miał wpływu. Mogą to być problemy osobiste, zdrowotne, zmiana miejsca zamieszkania itp.

Rotacja pracowników może mieć różne skutki w zależności od rodzaju i kontekstu. W niektórych przypadkach może być korzystna, pomagając pracownikom rozwijać się i zdobywać nowe doświadczenia, podczas gdy w innych może wpływać negatywnie na stabilność firmy i jakość pracy.

Dlaczego wysoka rotacja oznacza koszty?

Rotacja pracowników ma znaczenie jeśli chodzi o koszty przedsiębiorstwa. Ciągłe pozyskiwanie nowych pracowników powoduje koszty wysokiej rotacji. Jakie koszty rotacji pracowników musi ponieść firma?

 • Koszty przed odejściem pracownika — pracownik, który planuje odejść z pracy, pod koniec swojego zatrudnienia zazwyczaj nie jest już w nią zaangażowany, co może przekładać się na wyniki firmy.
 • Koszty rekrutacji i selekcji — proces rekrutacji i selekcji nowych pracowników jest zazwyczaj kosztowny i czasochłonny. Firmy muszą wydać pieniądze na ogłoszenia, agencje rekrutacyjne, testy, rozmowy kwalifikacyjne i inne narzędzia oceny kandydatów.
 • Koszty szkolenia i wdrożenia — nowi pracownicy, którzy zastępują tych, którzy odeszli, wymagają okresu adaptacji i szkolenia. Firmy muszą ponieść koszty związane z przeszkoleniem pracowników, aby dostosować ich do wymagań pracy, a także zapewnić efektywność.
 • Zakłócenie zespołu i kultury organizacyjnej — częsta rotacja pracowników może prowadzić do zakłóceń w zespole i w kulturze pracy. Wprowadza niestabilność i może obniżać morale pozostałych pracowników.
 • Utracone korzyści — to koszty utraconej wiedzy, która nie została przekazana przez odchodzącego pracownika. Wliczyć do tego można również czas przestoju między odejściem pracownika, a zatrudnieniem nowej osoby. Kolejną utraconą korzyścią może być to, iż nowy pracownik na początku nie będzie osiągać takich wyników jak osoba, która miała już doświadczenie w tej dziedzinie.
 • Inne koszty — zwolnienie się pracownika może wpływać na negatywną atmosferę w pracy, a nawet na inne zwolnienia reszty pracowników.

Firmy starają się zminimalizować rotację pracowników i utrzymać stabilny zespół pracowników, co może pomóc w ograniczeniu kosztów i zapewnieniu stabilności oraz efektywności organizacji. Zrozumienie przyczyn rotacji i działań przeciwdziałających jej jest kluczowe w zarządzaniu personelem i strategii HR.

Czytaj też: Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?

rotacja pracowników

Czytaj też: Candidate experience — dlaczego jest ważny?

Jakie są przyczyny wysokiej rotacji w firmie?

Wysoka rotacja pracowników w firmie może mieć wiele różnych przyczyn, które wynikają z różnych aspektów pracy i organizacji. Jakie mogą być przyczyny zmiany pracy?

 • wysoki poziom stresu
 • mobbing
 • niskie wynagrodzenie
 • brak możliwości rozwoju, awansu
 • zbyt duża ilość obowiązków
 • niewłaściwe zarządzanie
 • brak uznania i pochwał
 • konflikty w miejscu pracy
 • zmiany w życiu osobistym
 • niedostateczne szkolenie
 • brak elastyczności
 • monotonia
 • zła atmosfera w miejscu pracy
 • brak informacji zwrotnej
 • brak stabilizacji

Jak mierzy się rotację pracowników?

Rotację pracowników mierzy się przy użyciu wskaźnika rotacji, który pozwala określić, jak często pracownicy opuszczają firmę i są zastępowani nowymi pracownikami. Istnieją różne sposoby tego, jak obliczyć wskaźnik rotacji:

 • wskaźnik rotacji zatrudnienia — to stosunek łącznej liczby pracowników, którzy opuścili firmę, w tym ci, którzy przeszli na emeryturę lub rentę, w określonym okresie, do łącznej liczby pracowników zatrudnionych w danej chwili w firmie.
 • wskaźnik rezygnacji — to proporcja między całkowitą liczbą pracowników, którzy sami z własnej inicjatywy zakończyli swoje zatrudnienie (bez przechodzenia na emeryturę czy rentę), a ogólną liczbą pracowników zatrudnionych.
 • wskaźnik skuteczności rekrutacji — jest to relacja między liczbą pracowników zatrudnionych w firmie a ogólną liczbą stanowisk pracy w firmie.
 • wskaźnik awansów — to proporcja między liczbą przyznanych awansów a ogólną liczbą pracowników zatrudnionych.
 • wskaźnik zwolnień — to stosunek między liczbą umów, które zostały rozwiązane przez pracodawcę, a liczbą pracowników zatrudnionych.
 • wskaźnik odsetek powrotów do pracy — to relacja między liczbą pracowników, którzy powrócili do firmy, a ogólną liczbą zatrudnionych osób.

Jaki współczynnik rotacji jest dobry?

Aby mieć świadomość tego, czy firma ma odpowiedni poziom rotacji, trzeba cały czas monitorować rotację pracowników. Dobry współczynnik rotacji pracowników może być zróżnicowany w zależności od branży, rodzaju pracy, lokalizacji itp. Nie ma jednej magicznej liczby, która byłaby odpowiednia dla wszystkich firm. Współczynnik rotacji, który można uznać za dobry, będzie się różnił w zależności od kontekstu. Przyjmuje się, że optymalny poziom rotacji pracowników w organizacji powinien wynosić około 10%, choć większość firm osiąga współczynnik rotacji w przedziale między 12% a 20%.

Jak obliczyć współczynnik rotacji?

Aby obliczyć procentowy wskaźnik rotacji, można skorzystać ze wzoru matematycznego:

rotacja pracowników

Źródło: www.smartlunch.pl

Wskaźnik rotacji zatrudnienia najlepiej jest oprzeć na danych z przeciągu 12 miesięcy. Wtedy łatwiej będzie obliczyć rotację pracowników.

Czy zawsze rotacja pracowników oznacza negatywne skutki?

Zdrowa rotacja pracowników może przynieść korzyści dla firmy w postaci pracowników o lepszych kwalifikacjach. Czasem zmniejszenie rotacji personelu odbywa się przez złe wyniki dla firmy, a zatrudnienie nowych osób może być szansą na zdobycie sukcesu. W niektórych przypadkach rotacja może być zjawiskiem całkowicie normalnym, które nie odbywa się przez złe zarządzanie firmą. Może pojawić się w:

 • Firmach sezonowych, które często zatrudniają ludzi na określony czas, a później ich zwalniają.
 • Firmach, które organizują prace interwencyjne lub zatrudniają stażystów.
 • Firmach, w których przeprowadzono restrukturyzację, która skutkowała redukcją liczby miejsc pracy, często z powodu wdrożenia usprawnień technologicznych lub automatyzacji procesów pracy.

Czytaj też: Lista obecności w zakładzie pracy

rotacja pracowników

Sposoby na ograniczenie rotacji pracowników w firmie

Aby uniknąć rotacji pracowników, trzeba mądrze zarządzać firmą i starać się tworzyć miejsce pracy, w którym chce się być. Jak zmniejszyć rotację pracowników? Jak jej zapobiec?

 • Znajdź przyczynę rotacji — na samym początku warto ustalić, dlaczego pracownicy odchodzą z pracy. Pozwoli to na działania, aby zmniejszyć wskaźnik rotacji.
 • Zapewnij odpowiedni poziom wynagrodzenia — upewnij się, że wynagrodzenia oferowane przez firmę są konkurencyjne w stosunku do rynkowych standardów. Niskie zarobki mogą być główną przyczyną odejść pracowników.
 • Twórz kulturę organizacyjną firmy — twórz i promuj kulturę organizacyjną, która ceni pracowników, angażuje ich i wspiera w ich rozwoju. Pracownicy, którzy czują się częścią zespołu i mają poczucie przynależności, są bardziej skłonni pozostać w organizacji.
 • Postaw na rozwój zawodowy pracowników — to bardzo ważne, aby pracownicy czuli, że nie stoją w miejscu. Warto rozważyć szkolenia i kursy, aby podnosić kwalifikacje pracowników.
 • Wyznacz jasną ścieżkę kariery — wypracuj przemyślaną ścieżkę kariery dla pracowników. Niech wiedzą, jakie kroki muszą podjąć, aby osiągnąć kolejne etapy w firmie.
 • Postaw jasne cele i oczekiwania — klarowna komunikacja może pomóc uniknąć nieporozumień i frustracji.
 • Oferuj benefity pracownicze — wprowadź programy motywacyjne, które nagradzają pracowników za ich wkład i osiągnięcia. Mogą to być premie, nagrody, programy lojalnościowe itp.
 • Badaj satysfakcję pracowników — warto systematycznie sprawdzać satysfakcję swoich pracowników, a także analizować wyniki, aby móc tworzyć lepsze miejsce do pracy.

Warto pamiętać, że rotacja pracowników to zjawisko naturalne w życiu każdej firmy. Nie zawsze jest ono negatywne. Zarządzanie rotacją wymaga zrozumienia przyczyn, monitorowania wskaźników i podejmowania działań, które pomogą zminimalizować jej negatywne skutki i wykorzystać jej pozytywne aspekty. Współczesne organizacje starają się tworzyć warunki pracy, które przyciągną najlepszych pracowników i zachęcą ich do pozostania na dłużej. Dążą do budowania kultury organizacyjnej, która promuje zaangażowanie, rozwój zawodowy i satysfakcję pracowników. Inwestują w szkolenia, programy rozwoju, a także oferują konkurencyjne wynagrodzenia. Kluczowym celem jest znalezienie właściwej równowagi między rotacją a retencją pracowników, dostosowaną do potrzeb i celów danej firmy.

Sprawdź też: Onboarding — co to jest, jak wygląda proces?


Podobne wpisy

 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • CV dla rekrutera

  CV dla rekrutera — jak stworzyć?

  Tworzenie CV dla rekrutera to wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Jak stworzyć CV dla rekrutera?


  13.06.2024
 • style zarządzania przedsiębiorstwem

  Style zarządzania przedsiębiorstwem — jakie są?

  Zarządzanie zespołem to bardzo ważne zadanie, od którego zależy efektywność pracy całej organizacji. Jakie są style zarządzania przedsiębiorstwem?


  11.06.2024
 • ocena pracownicza

  Ocena pracownicza — jakie przynosi korzyści?

  Ocena pracownicza to narzędzie umożliwiające rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Jakie przynosi korzyści?


  31.05.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • rodzaje umów o pracę w polsce

  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


  20.04.2024
 • zawody przyszłości

  Zawody przyszłości — kto będzie poszukiwany?

  Rynek pracy zmienia się wciąż wraz z postępem technologicznym. W niektórych branżach przybywa specjalistów, a w innych ubywa. Czy da się przewidzieć, co będzie za parę lat? Kto będzie najbardziej poszukiwany? Przeczytaj, a dowiesz się jakie zawody przyszłości i jakie umiejętności będą kluczowe w nadchodzących latach.


  20.03.2024
 • FOMO

  Czym jest syndrom FOMO?

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, coraz częściej spotykamy się z zjawiskiem FOMO, czyli lęku przed przegapianiem istotnych wydarzeń czy możliwości zawodowych. W artykule przyjrzymy się temu zjawisku, jego wpływowi na efektywność pracownika oraz sposobom radzenia sobie z nim w miejscu pracy. Jak rozpoznać FOMO? Jak zapobiegać FOMO? Sprawdźmy!


  16.03.2024