Artykuły z zakresu obowiązków pracownika pozwolą Ci lepiej zrozumieć i spełniać swoje zadania w miejscu pracy. Odkryjesz, jakie są główne obowiązki pracownika i jak skutecznie realizować powierzone zadania. Dowiesz się, jak być odpowiedzialnym, punktualnym i zaangażowanym w wykonywanie swoich obowiązków. Przepisy prawne i wewnętrzne regulacje firmy mogą wpływać na konkretne obowiązki pracowników.

Artykuły z zakresu obowiązków pracowników są omawiane w celu określenia konkretnych obowiązków, które są nakładane na pracowników w ramach ich stanowisk pracy.

rodzaje umów o pracę w polsce

Rodzaje umów o pracę w Polsce

Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


20.04.2024
szkolenie BHP

Dlaczego szkolenie BHP jest ważne?

Głównym obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracownika. Ma to na celu chronić zdrowie i życie pracownika poprzez zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Ponadto to jest pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia BHP. Jakie są zasady szkolenia pracowników? Jaki jest obowiązkowy zakres szkolenia?


31.01.2024
kontrola zus z powodu zwolnienia L4

Kontrola ZUS z powodu zwolnienia l4

Pracownik któremu wystawiono zwolnienie jest zobowiązany do przebywania w miejscu zadeklarowanym w wystawionym zwolnieniu lekarskim. Jak wygląda kontrola zwolnienia lekarskiego L4? Jakie ma uprawnienia ZUS? Czy zawsze ZUS ma możliwość kontroli? Co jeśli podczas kontroli inspektor ZUS nie zostanie pracownika w domu? Sprawdźmy!


27.01.2024
promesa zatrudnienia

Promesa zatrudnienia — kiedy można ją podpisać?

Poszukiwanie pracy lub poszukiwanie pracowników do firmy nie należy do łatwych procesów i może przysporzyć wielu problemów. Większość osób zakłada, że przebiegnie to pomyślnie i uczciwie. Niestety, ale nie zawsze tak jest. Dlatego też w wielu przypadkach pisemnie potwierdzenia ustaleń są koniecznie i gwarantują pewność zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.


08.08.2023
nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

Nieobecność w pracy i jej konsekwencje

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę to nie tylko szereg przywilejów, ale także dużo obowiązków pracowniczych. Jednym z najważniejszych obowiązków należących do pracownika jest wykonywanie określonych zadań przez pracodawcę — w wyznaczonym miejscu i w określonym terminie. Każda nieobecność pracownika powinna zostać przez niego wyjaśniona.


27.07.2023
naliczanie urlopu wypoczynkowego

Naliczanie urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu jest uprawnieniem każdej osoby zatrudnionej. Zależy głównie od okresu, w jakim dana osoba jest zatrudniona. Niektórzy pracownicy otrzymują również dodatkowy pakiet dni wolnych, które są im przyznawane z różnych powodów. Podpowiadamy, jak policzyć okres trwania urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenie, jakie przysługuje nam w czasie jego trwania.


20.07.2023