Pracownik do wynajęcia — leasing pracowniczy

[:pl]

W ciągu ostatnich dwudziestu lat polski rynek pracy uległ procesowi deregulacji, czyli zwiększeniu swobody podmiotów gospodarczych oraz zmniejszenie państwowej regulacji w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy. Cykl zmian doprowadził do powstania nowych form zatrudnienia obok tradycyjnego stosunku pracy, w tym leasingu pracowniczego. W artykule dowiesz się, czym tak właściwie jest wynajem pracowników oraz poznasz zalety i…

leasing pracowniczy
[:]

Na czym polega leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy wszyscy znamy pod jego popularnym synonimem — pracą tymczasową. Jest to forma zatrudnienia pracownika wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych. Leasing pracowniczy polega na «zapożyczeniu» oraz obsadzeniu do pracy pracownika tymczasowego, który zatrudniony został w firmie zewnętrznej.

Forma wynajmowania pracowników cechuje się ścisłą współpracą trzech stron w stosunku zatrudnienia. Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracownik tymczasowy zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, czyli pracodawcę w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Kolejno jest on skierowany do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

Oczywiście ustawa ta przewiduje zrozumiałe ograniczenia w związku z korzystaniem z usług pracownika tymczasowego w odniesieniu do firm, które przeprowadziły zwolenienia grupowe w określonym czasie, tj. 6 najbliższych miesięcy. Dodatkowo okres wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

W przypadku pracy tymczasowej możemy mówić o jej użyteczności w przypadku pracy tymczasowej o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym oraz dużego nakładu pracy w związku z niedoborem pracowników. Często leasing pracowniczy jest również dobrym rozwiązaniem w wypadku prac, których terminowe wykonanie przez etatowych pracowników byłoby utrudnione, bądź niemożliwe. Zawarcie umowy leasingu pracowniczego może być też pomocne podczas nieobecności pracownika zatrudnionego przez pracodawcę. Pracownik wykonuje pracę, którą nacodzień zajmuje się nieobecny pracownik. Musimy jednak pamiętać, że pracownik tymczasowy nie może zastąpić pracownika, który bierze udział w strajku.

Odkąd weszła w życie ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych możemy zauważyć stały wzrost liczby agencji pracy tymczasowej.

Plusy leasingu pracowniczego.

Zważywszy na elastyczność rozwiązania możemy wymienić wiele zalet leasingu. Oto kilka głównych korzyści, jakie można uzyskać dzięki leasingowi pracowniczemu:

 1. Elastyczność: Leasing pracowników daje firmom elastyczność w zarządzaniu personelem. Mogą szybko dostosowywać swoje zasoby ludzkie do zmieniających się potrzeb biznesowych. W przypadku wzmożonego popytu na pracowników, firma może przy pomocy zatrudnienia tymczasowego łatwo zwiększyć kadrę pracowników, a w okresach mniejszej aktywności może zmniejszyć personel, bez konieczności zwalniania stałych pracowników. To pozwala uniknąć szerokorozumianych kosztów zatrudnienia oraz stałych kosztów pracy.
 2. Dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników: jedną z usług agencji pracy jest rekruatacja oraz selekcja najlepszych pracowników. Dzięki temu przedsiębiorstwo zawierające z agencją umowę leasingu pracowniczego, może zyskać dostęp do profesjonalizmu i umiejętności specjalistów, których nie posiada wewnętrznie. To szczególnie przydatne w przypadku projektów krótkoterminowych, gdzie wymagane są specjalistyczne kompetencje.
 3. Obniżenie ryzyka związanego z zatrudnieniem: w przypadku pośrednictwa pracy, konkretna agencja pracy zawierająca z firmą umowę wynajmu pracowników bierze na siebie odpowiedzialność za administrację związaną z zatrudnieniem, taką jak wypłacanie pensji, prowadzenie dokumentacji, rozliczanie podatków i obsługa ubezpieczeń. To pozwala korzystającemu z leasingu pracodawcy skoncentrować się na swojej głównej działalności i oszczędza czas i zasoby, które normalnie pochłaniają codzienne obowiązki związane z zarządzaniem personelem. Ponadto, firma leasingowa ponosi część ryzyka związanego z zatrudnieniem, takiego jak ryzyko związane z kosztami zwolnień lub zmniejszeniem zatrudnienia. Agencja pracy tymczasowej przejmuje większość obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy, takich jak wypłata wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy wynajmowanych pracowników, ubezpieczenia społeczne.
 4. Oszczędność czasu i zasobów: korzystając ze współpracy agencji pracy, firma nie musi poświęcać czasu na proces pozyskiwania pracowników. Agencja pracy korzystając z doświadczenia tudzież specjalistycznych narzędzi jest odpowiedzialna za znajdowanie, weryfikację oraz zatrudnienie pracowników. Pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, które mogą być wykorzystane na inne strategiczne cele biznesowe. Zarazem przedsiębiorstwo zyskuje najlepszych pracowników.
 5. Skrócenie okresu adaptacji pracowników:
 6. Pracownicy zatrudnieni na zasadach leasingu pracowniczego często mają doświadczenie w różnych projektach i branżach. Dzięki temu są bardziej elastyczni i łatwiej dostosowują się do nowych środowisk pracy. Skraca to okres adaptacji, co przyspiesza osiągnięcie pełnej produktywności w krótszym czasie.

Leasing pracowników to narzędzie, które może pomóc firmom osiągnąć większą elastyczność, dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników i obniżyć ryzyko związane z zatrudnieniem. Ostatecznie, umożliwia to firmom efektywne zarządzanie personelem i skupienie się na osiąganiu sukcesu w konkurencyjnym rynku.

Minusy leasingu pracowników.


Podczas rozważania leasingu pracowniczego warto zapoznać się z wadami leasingu. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Koszty: Leasing pracowniczy może być kosztowniejszy niż tradycyjne zatrudnienie pracowników. Firma leasingowa pobiera opłatę za wynajem pracowników, która może być wyższa niż koszty zatrudnienia pracowników na stałe. Przed podjęciem decyzji o leasingu pracowniczym, należy dokładnie zbadać i porównać koszty, aby upewnić się, że są one zrównoważone i uzasadnione.
 2. Brak pełnej kontroli: Wynajęcie pracowników przez leasing pracowniczy oznacza, że formalnie nie są oni pracownikami najemcy, ale pracownikami firmy leasingowej. To może prowadzić do pewnego braku kontroli nad pracownikami. Najemca może nie mieć pełnego wpływu na zarządzanie pracownikami, w tym na ich rozwój, szkolenia i awanse. To może być wyzwanie w przypadku, gdy firma chce budować długoterminowe relacje z pracownikami.
 3. Związki pracownicze: Jeśli firma leasingowa nie jest związana z związkami zawodowymi, a wynajęci pracownicy są członkami związku, może to prowadzić do potencjalnych problemów i konfliktów. Firma najemcza może mieć ograniczone możliwości wpływu na polityki związkowe i negocjacje płacowe, co może wpływać na harmonię w miejscu pracy.
 4. Kontinuitet i zaangażowanie pracowników: Leasing pracowniczy może prowadzić do braku kontinuitetu w zespole i trudności w budowaniu długoterminowego zaangażowania pracowników. Wynajmowani pracownicy mogą mieć krótkie kontrakty, co może prowadzić do częstych zmian w zespole i utrudniać budowanie silnej i stabilnej kultury organizacyjnej.
 5. Utrata wiedzy i doświadczenia: W przypadku leasingu pracowniczego, gdy pracownicy zyskują doświadczenie i wiedzę w ramach projektów w różnych firmach, może to prowadzić do utraty tego kapitału intelektualnego, gdy pracownicy odchodzą po zakończeniu kontraktu. Firma najemcza może stracić dostęp do cennych zasobów wiedzy i umiejętności, które pracownicy nabyli w trakcie pracy w jej organizacji.

Podsumowując, leasing pracowniczy ma swoje wady, takie jak wyższe koszty, brak pełnej kontroli nad pracownikami, potencjalne problemy związane z związkami zawodowymi, trudności w budowaniu długoterminowego zaangażowania pracowników oraz utratę wiedzy i doświadczenia. Przed podjęciem decyzji o leasingu pracowniczym, firma powinna dokładnie ocenić te czynniki i dopasować rozwiązanie do swoich indywidualnych potrzeb i strategii biznesowej.

Leasing pracowniczy jest idealną formą zatrudnienia w przypadku firm charakteryzujących się sezonowością produkcji, a także w czasie absencji urlopowej czy chorobowej pracowników firmy. Wykorzystywanie pracowników firmy zewnętrznej umożliwia uniknięcie kosztów związanych z rekrutacją oraz zatrudnieniem na umowę o pracę (ubezpieczenia społeczne, badania wstępne, szkolenia bhp itp.). Umożliwia redukcję kosztów pracowniczych i zmianę struktury kosztów w firmie. Jest to szczególnie istotne dla firm, które mają sztywną liczbę etatów. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi leasing pracowniczy skoncentrowany jest przede wszystkim na usługach rekrutacyjnych, przejęciu administracji wynagrodzeń oraz korzystaniu z personelu tymczasowego.


Podobne wpisy

 • wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Czym różni się wypadek w drodze do pracy od wypadku przy pracy? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za takie zdarzenie? Sprawdź!


  17.04.2024
 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024
 • praca przy komputerze

  Praca przy komputerze — ile przysługuje przerwy?

  Praca przy komputerze może wydawać się mało obciążającą pracą dla organizmu, ale to przekonanie to duży błąd. Długotrwałe siedzenie przed monitorem może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Jak zadbać o bezpieczną pracę przed komputerem? Czy przysługują dodatkowe przerwy w pracy przy komputerze?


  26.03.2024
 • urlop uzupełniający

  Urlop uzupełniający — czym jest?

  Przywilejem każdej osoby zatrudnionej na umowie o pracę jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy wzrasta on o kilka dni, co nazywa się urlopem uzupełniającym. Kiedy przysługuje urlop uzupełniający? Kiedy wykorzystać urlop uzupełniający? Kto nabywa urlop uzupełniający?


  22.03.2024
 • urlop okolicznościowy

  Urlop okolicznościowy — kiedy przysługuje?

  Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, która wymaga wolnego dnia pracy — czy to z powodu ważnego wydarzenia rodzinnego, czy też nieprzewidzianej sytuacji losowej. Kiedy i komu przysługuje urlop okolicznościowy? Czy trzeba składać wniosek o urlop okolicznościowy? Jakie są zasady udzielania urlopu okolicznościowego?


  14.03.2024
 • porzucenie pracy

  Porzucenie pracy. Jakie ma konsekwencje.

  Porzucenie pracy jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Nieuzasadnione porzucenie obowiązków może pociągać za sobą poważne skutki, takie jak np. zwolnienie dyscyplinarne. Jakie są skutki porzucenia pracy? Czy grozi za to zwolnienie dyscyplinarne? Co zrobić, zanim porzucisz pracę? Jaka jest kara za opuszczenie miejsca pracy?


  13.03.2024
 • staż z urzędu pracy

  Staż z urzędu pracy

  Staż z urzędu pracy, jako forma wsparcia dla osób poszukujących pierwszych doświadczeń zawodowych, odgrywa istotną rolę w procesie wejścia na rynek pracy. Jest to nie tylko okazja do zdobycia praktycznych umiejętności, ale także szansa na wzbogacenie własnego CV i rozwinięcie sieci kontaktów zawodowych. Jakie są warunki stażu i czas jego trwania? Ile wynosi stypendium stażowe?


  13.02.2024
 • szkolenie BHP

  Dlaczego szkolenie BHP jest ważne?

  Głównym obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracownika. Ma to na celu chronić zdrowie i życie pracownika poprzez zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Ponadto to jest pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia BHP. Jakie są zasady szkolenia pracowników? Jaki jest obowiązkowy zakres szkolenia?


  31.01.2024
 • kontrola zus z powodu zwolnienia L4

  Kontrola ZUS z powodu zwolnienia l4

  Pracownik któremu wystawiono zwolnienie jest zobowiązany do przebywania w miejscu zadeklarowanym w wystawionym zwolnieniu lekarskim. Jak wygląda kontrola zwolnienia lekarskiego L4? Jakie ma uprawnienia ZUS? Czy zawsze ZUS ma możliwość kontroli? Co jeśli podczas kontroli inspektor ZUS nie zostanie pracownika w domu? Sprawdźmy!


  27.01.2024
 • brak świadectwa pracy

  Brak świadectwa pracy od pracodawcy

  Zastanawiasz się, w jaki sposób udokumentować doświadczenie zawodowe, jeśli nie otrzymałeś świadectwa pracy? Wystawienie świadectwa pracy to obowiązek każdego pracodawcy, jeśli zatrudniał pracownika na podstawie umowy o pracę. Co zrobić, gdy pracodawca nie wydaje świadectwa pracy? Czy przysługuje odszkodowanie za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy? Podpowiadamy!


  23.01.2024