Dofinansowanie i refundacja okularów

[:pl]

Dofinansowanie do okularów jest coraz popularniejszym tematem wśród pracowników. Okulary korekcyjne są rozwiązaniem dla tych, którzy zmagają się z problemami z widzeniem. Ich cena może stanowić barierę dla wielu ludzi. O dofinansowanie do okularów mogą starać się pracownicy, którzy pracują na podstawie umowa o pracę.

dofinansowanie do okularów
[:]

SPIS TREŚCI

Skąd uzyskać dofinansowanie na okulary?

O dofinansowanie okularów można ubiegać się z różnych źródeł. Jednak dofinansowanie okularów pracownikowi przez pracodawcę jest nadal jednym z najpopularniejszych rozwiązań. Warto mieć na uwadze, że nie jest to jedyna opcja, by uzyskać zwrot kosztów okularów, jakie ponosi pracownik.

Skąd starać się o dofinansowanie zakupu okularów?

 • dofinansowanie okularów z MOPS,
 • dofinansowanie z NFZ,
 • dofinansowanie z PFRON,
 • dofinansowanie przez zakład pracy.

Jeśli chodzi o do zakup okularów w ramach dofinansowania (zwłaszcza w przypadku dofinansowania przez NFZ) możliwości te dotyczą tylko i wyłącznie osób, które pracują przy monitorze. Jaka można ubiegać się o dofinansowanie? Jaka kwota refundacji przysługuje?

Otóż, kwota dofinansowania do okularów w wyżej wymienionych przypadkach jest duża niższa, niż kwota dofinansowania przez pracodawcę. Refundacji podlegają tylko i wyłącznie soczewki okularowe. Co ważne, jeśli zdecydujemy się się na refundację kosztów zakupu okularów przez takie instytucje jak NFZ czy MOPS trzeba wiedzieć, że zakup okularów korekcyjnych odbywa się tylko w placówkach z nimi współpracujących.

Przeczytaj koniecznie: Praca hybrydowa

Jakie są warunki dofinansowania?

Jak uzyskać refundację okularów? Szczegółowe kwestie związane z dofinansowaniem okularów przez pracodawcę są regulują przepisy prawa. Dokładnie mówi o tym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dofinansowanie jak dostać? Kiedy można się o nią starać?

 1. Pracownik powinien wykonywać pracę przy obsłudze monitora ekranowego.
 2. Czas spędzony w pracy przed komputerem powinien wynosić minimum 4 godziny w ciągu całego dnia.
 3. Niezbędne jest otrzymanie oświadczenia lekarskiego (zgodnie z którym będzie udokumentowana potrzeba stosowania okularów podczas pracy przy komputerze w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej — konieczność stosowania okularów).

Podstawa prawna jasno wskazuje na warunki dofinansowania do zakupu okularów.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Kto może starać się o dofinansowanie? Dofinansowanie okularów korekcyjnych należy się osobom pracującym na postawie umowie o pracę. Niestety, ale osoby wykonujące czynności na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub na kontrakcie B2B nie mają możliwości skorzystać z dofinansowania zakupu okularów. W tym przypadku decyduje wyłącznie dobra wola przełożonego.

Niestety, ale sama forma zatrudnienia nie jest jedynym wymogiem, by uzyskać refundację. O tym jakie są warunki dofinansowania okularów przez pracodawcę dokładnie opisaliśmy nieco wyżej.

Ile wynosi dofinansowanie od pracodawcy? Wysokość dofinansowania.

Kwoty dofinansowania okularów są różne. Wielu pracowników zadaje sobie pytanie, jaka jest wysokość dofinansowania do okularów. Niestety, ale kwestia kwoty nie jest uregulowana przez przepisy prawa. Z reguły dopłaty do okularów przez pracodawcę można znaleźć w regulaminie wewnątrzzakładowym. Ogólnie przyjmuje się, że obowiązkiem pracodawcy jest dofinansowanie okularów pracownikowi w zwykłym, podstawowym standardzie. Krótko mówiąc będą to okulary zwykłe, bez żadnej antyrefleksyjnej powłoki dobrej jakości, bez markowych oprawek, czy soczewek kontaktowych wykonanych z nietypowych materiałów.

Jak zatem sprawa wygląda w sytuacji jeśli pracownik wybrał sobie droższe okulary? Jeżeli pracownik wybierze sobie okulary w kwocie wyższej niż jest możliwa powinien dopłacić nadwyżkę we własnym zakresie. Oczywiście dofinansowanie pracodawcy może pokryć okulary w całości, lecz jest to tylko jego dobra wola.

Generalnie kwestia kwoty dofinansowania na okulary powinna jest określona w zakładzie pracy. Z reguły firmy zwracają niższą kwotę, najczęściej oscyluje ona w granicach do 200-300 zł.

Co ile przysługuje refundacja okularów?

Niestety, przepisy prawne nie zawierają jednoznacznych informacji odnośnie częstotliwości refundowania zakupu okularów korekcyjnych. Z tego powodu, wielu pracodawców stara się samodzielnie uregulować tę kwestię w swoich wewnętrznych regulaminach. W takich przypadkach często pojawiają się zapisy mówiące, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów raz na 4 lata. Wybór okresu 4 lat prawdopodobnie wynika z faktu, że okresowe badania okulistyczne dla osób pracujących przy monitorach ekranowych są przeprowadzane co cztery lata. Jednak taka praktyka nie jest zalecana, ponieważ może zostać poddana wątpliwościom i zakwestionowana. Co do zasady, refundacja kosztów okularów pracownikowi przysługuje tylko wtedy, gdy zleci ją lekarz ( badania profilaktyczne przeprowadzane są raz na 4 lata).

Jak napisać podanie o dofinansowanie okularów?

Uzyskanie dofinansowania na okulary od pracodawcy zwykle wymaga spełnienia pewnych procedur i dostarczenia odpowiednich dokumentów. Oto kroki, które można podjąć, aby wypełnić i uzyskać wniosek o dofinansowanie okularów:

Krok 1: Skontaktuj się z działem kadr lub personelem: Najpierw skonsultuj się z działem kadr lub personelem w Twojej firmie, aby dowiedzieć się, czy istnieje program dofinansowania okularów oraz jakie są warunki uzyskania wsparcia. Popytaj o ewentualne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku.

Krok 2: Wypełnij wniosek: Pracodawca najprawdopodobniej dostarczy Ci formularz wniosku o dofinansowanie okularów. Wypełnij go dokładnie, starając się dostarczyć wszelkie wymagane informacje, takie jak dane osobowe, numer identyfikacyjny pracownika, numer konta bankowego itp. Upewnij się, że podajesz dokładne informacje, aby uniknąć pomyłek.

Krok 3: Zbierz niezbędne dokumenty: Często do wniosku o dofinansowanie okularów pracodawca może zażądać dodatkowych dokumentów, takich jak orzeczenie lekarskie potwierdzające konieczność noszenia okularów lub ewentualne faktury za zakup okularów. Upewnij się, że masz te dokumenty przygotowane.

Krok 4: Złóż wniosek: Dostarcz wypełniony wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty do działu kadr lub innej wskazanej lokalizacji w firmie. Możesz to zrobić osobiście lub drogą elektroniczną, jeśli taka opcja jest dostępna.

Krok 5: Oczekuj na odpowiedź: Po złożeniu wniosku, poczekaj na odpowiedź od pracodawcy. Czas oczekiwania może się różnić w zależności od firmy i ilości wniosków do rozpatrzenia. Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, dowiesz się o tym zazwyczaj w formie pisemnej lub elektronicznej.

Krok 6: Realizacja dofinansowania: Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, postępuj zgodnie z instrukcjami pracodawcy dotyczącymi realizacji dofinansowania. To może obejmować zakup okularów w wyznaczonym sklepie lub przedstawienie faktury zakupu wraz z informacjami dotyczącymi numeru konta bankowego, na które ma zostać przelane dofinansowanie.

Pamiętaj, że procedury mogą się różnić w zależności od firmy, dlatego zawsze warto skonsultować się z działem kadr lub personelem, aby uzyskać dokładne informacje i wsparcie w procesie składania wniosku o dofinansowanie okularów.

Dofinansowanie na soczewki

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, pracodawca nie ma obowiązku dopłacać pracownikowi do zakupu okularów korekcyjnych czy soczewek kontaktowych.

W sytuacjach wyjątkowych, gdy lekarz okulista stwierdza, że dana osoba powinna pracować przy monitorze ekranowym w soczewkach kontaktowych, pracownik może ubiegać się o dofinansowanie na soczewki w zakładzie pracy. Kluczowym elementem jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza oraz przestrzeganie wewnętrznych przepisów firmowych. Niektórzy pracodawcy w swoich regulaminach pracy zawierają klauzulę mówiącą, że zwracają koszt soczewek okularowych, ale nie obejmują oprawek (ewentualnie pokrywają koszt najtańszych oprawek). W przypadku zakupu soczewek kontaktowych, problem z oprawkami nie występuje, więc pracodawca powinien szczególnie wziąć pod uwagę zwrot kosztów zakupu soczewek. Ostatecznie decyzja w sprawie soczewek kontaktowych zależy od zalecenia lekarza, gdyż przepisy używają sformułowania «zgodnie z zaleceniem lekarza».

Dofinansowanie okularów korekcyjnych

Dofinansowanie okularów korekcyjnych jest jak najbardziej możliwa. W tym celu wystarczy dostarczyć zaświadczenie lekarskie od lekarza, gdzie będzie widniała informacja o konieczności stosowania okularów korekcyjnych do pracy. Aby otrzymać zwrot kosztów okularów należy przedłożyć fakturę potwierdzającą zakup okularów wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Dofinansowanie okularów zawody

Na rynku pracy można spotkać zawody, jakie są związane z codzienną pracą przy monitorze ekranowym. Takim przykładem zawodów jest grafik komputerowy, programista, fakturzysta, księgowa, HR, analityk. Dlatego warto pamiętać, jakie negatywne konsekwencje niesie ze sobą tego rodzaju praca. Niestety, ale pogorszenie się wzroku wiąże się z zakupem okularów korekcyjnych. Dlatego jeśli pracownik jest dobry w tym co robi, może zwrócić się do pracodawcy z prośbą dofinansowania do okularów.

Podsumowanie

Podsumowując, pracownikowi przysługuje refundacja okularów jako istotna forma wsparcia ze strony pracodawcy. Dofinansowanie przez pracodawcę może znacząco poprawić jakość pracy, zwłaszcza w przypadku osób pracujących przy monitorze ekranowym. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z tej możliwości wiąże się z pewnymi procedurami i warunkami. Pracodawcy coraz częściej rozumieją znaczenie troski o zdrowie pracowników, dlatego też oferują refundację okularów pracownikowi jako element pakietu świadczeń socjalnych.

Dla pracowników jest to istotna korzyść, która przyczynia się nie tylko do komfortu pracy, ale również do zapobiegania potencjalnym problemom zdrowotnym związanym z długotrwałym obcowaniem z monitorem ekranowym. Pamiętajmy także, że regularne badania okresowe pozostają kluczowym elementem dbałości o oczy i ogólną kondycję wzroku.

Dlatego zachęcamy wszystkich pracowników do zapoznania się ze swoimi prawami i regulaminem pracy w zakresie refundacji kosztów okularów oraz do wykorzystania tej możliwości. Pamiętajmy, że zdrowe oczy to fundament efektywnej i komfortowej pracy, a wsparcie pracodawcy w tym obszarze stanowi wyraz troski o dobrostan kadry pracowniczej.


Podobne wpisy

 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • urlop od siły wyższej

  Urlop od siły wyższej — kiedy przysługuje?

  Urlop od siły wyższej to prawo pracownika do zwolnienia z pracy w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Czym dokładnie jest?


  25.06.2024
 • CV dla rekrutera

  CV dla rekrutera — jak stworzyć?

  Tworzenie CV dla rekrutera to wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Jak stworzyć CV dla rekrutera?


  13.06.2024
 • style zarządzania przedsiębiorstwem

  Style zarządzania przedsiębiorstwem — jakie są?

  Zarządzanie zespołem to bardzo ważne zadanie, od którego zależy efektywność pracy całej organizacji. Jakie są style zarządzania przedsiębiorstwem?


  11.06.2024
 • ocena pracownicza

  Ocena pracownicza — jakie przynosi korzyści?

  Ocena pracownicza to narzędzie umożliwiające rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Jakie przynosi korzyści?


  31.05.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • rodzaje umów o pracę w polsce

  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


  20.04.2024