Dlaczego szkolenie BHP jest ważne?

[:pl]

Głównym obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracownika. Ma to na celu chronić zdrowie i życie pracownika poprzez zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Ponadto to jest pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia BHP. Jakie są zasady szkolenia pracowników? Jaki jest obowiązkowy zakres szkolenia?

szkolenie BHP
[:]

SPIS TREŚCI

Szkolenie BHP – co to jest?

BHP czyli bezpieczeństwo i higieny pracy to nauka, która zajmuje się bezpieczeństwem człowieka w pracy. Na każdego pracownika – niezależnie do zajmowanego stanowisko czyha wiele różnych zagrożeń, takich jak:

 • czynniki fizyczne
 • czynniki chemiczne
 • czynniki biologiczne
 • czynniki psychospołeczne.

Podstawowym zadaniem służby BHP jest identyfikacja tych czynników oraz prowadzenie wszelkich działań, które ograniczą negatywne skutki oddziaływania tych czynników. Inaczej mówiąc przeprowadzanie szkolenia BHP pracowników ma na celu szerzenie świadomości i kreowania postaw sprzyjających bezpieczeństwu w pracy.

Rodzaje szkolenia BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków. Przepisy określają 2 rodzaje szkoleń BHP:

 • wstępne szkolenie bhp
 • okresowe szkolenie bhp

Obowiązek szkolenia BHP dla pracowników (nieważne czy jest to wstępne czy okresowe szkolenie) powinno odbyć się w czasie pracy pracownika oraz na koszt pracodawcy. Po zapoznaniu się z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik jest obowiązany potwierdzić ten fakt na piśmie.

Wstępne szkolenie BHP

Wstępne szkolenie powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków. Według przepisów szkolenie wstępne przeprowadza się w pierwszym dniu pracy, jednak w niektórych przypadkach może trwać przez kilka pierwszych dni pracownika.

Okresowe szkolenie BHP

Okresowe szkolenie to nic innego, jak aktualizacja wiedzy oraz umiejętności pracownika. Szkolenia okresowe odbywają się w ciągu 6 lub 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Później z reguły jest ponawiane co 1 rok, 3,5 lub 6 lat.

szkolenie BHP

Na czym polega szkolenie i ile jest ważne?

Celem szkolenia pracowników jest zapoznanie ich z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z całą specyfikacją zajmowanych stanowisk w danej firmie. Obowiązkowe szkolenie BHP powinny przejść wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Warto pamiętać, że szkolenie BHP musi być przeprowadzane co jakiś czas, bowiem nie jest ważne bezterminowo.

Szkolenia wstępne dzielą się na 2 części. Pierwsza część to instruktaż ogólny, natomiast druga część to szkolenie stanowiskowe. Aby przeprowadzić szkolenie bhp należy pamiętać o jego udokumentowaniu. Dla każdego pracownika tworzona jest więc osobna karta szkolenia wstępnego BHP.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Szkolenia BHP

Szkolenie BHP – jak wygląda?

Każdy pracownik, zanim zostanie dopuszczony do pracy ma obowiązek odbyć szkolenie wstępne BHP. Jak wspominaliśmy w poprzedniej części szkolenie dotyczące bezpieczeństwa pracy dzieli się na 2 części:

 • instruktaż ogólny – pozwala pracownikom zrozumieć przepisy BHP zgodnie z Kodeksem pracy i regulaminem pracy. Instruktaż ogólny trwa min. 2 godziny i obejmuje przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, regulamin wewnątrzzakładowy i pierwszą pomoc. Obowiązkowy dla nowo zatrudnionych, praktykantów i uczniów zawodowych. Ta część kursu nie może być przeprowadzona online.
 • instruktaż stanowiskowy – ta część szkolenia BHP dotyczy zagrożeń, na jakie narazić się może pracownik na swoim stanowisku pracy. Szkolenie obejmuje wiedzę o stanowisku pracy, obsługę sprzętu oraz świadomość zagrożeń i sposoby ochrony. Czas szkolenia zależy od konkretnego stanowiska. W skrócie: Wprowadzenie do obowiązków i bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Na instruktażu ogólnym pracownik zdobywa wiedzę z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy,
 • prawa pracy – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • ewakuacji i przeciw pożarowej,
 • zagrożeń zawodowych i środowiskowych.

Po szkoleniu wstępnym pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, którą należy przechowywać w aktach pracowniczych. Szkolenie wstępne BHP jest ważne:

 • 6 miesięcy – dla osób kierujących pracownikami
 • 12 miesięcy – dla pozostałych osób.

Szkolenia tego nie muszą przechodzić pracownicy, którzy decydują się podjąć pracę na tym samym stanowisku, które zajmowali wcześniej bezpośrednio u pracodawcy lub tez z przerwą do 30 dni przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Pracownik musi potwierdzić własnoręcznym podpisem, że został zapoznany z przepisami BHP. Po szkoleniu wydawana jest karta szkolenia wstępnego BHP, która jest przechowywana w aktach pracowniczych.

Szkolenie wstępne BHP online

Szkolenia mogą obywać się stacjonarnie lub online. E-szkolenia mają formę e-learningową. Szkolenie wstępne BHP online jest wygodną formą przeprowadzenia szkolenia ze względu na możliwość samodzielnego przechodzenia przez treści szkoleniowe, a także szybkiej weryfikacji posiadanej wiedzy.

Ile trwa szkolenie wstępne bhp?

Ile trwa szkolenie bhp? Zakres tematyczny szkolenia wymaga, by czas szkolenia wstępnego wynosiło mniej więcej 2 godziny i 15 minut. Czas ten powinien obejmować w dużej mierze tylko ogólny instruktaż. Z kolei jeśli chodzi o drugą część – instruktaż stanowisko, to ten powinien trwać tak długo, aż pracownik przygotuje się do pełnienia obowiązków na swoim stanowisku pracy. Powinien być także uzależniony od dotychczasowego stażu pracy, a także od rodzaju pracy i zagrożeń na danym stanowisku.

Zobacz też: Plusy i minus pracy zdalnej

Kto może przeprowadzić szkolenie bhp dla pracownika?

Kto ma obowiązek szkolenia bhp? Czy jest nim pracownik służby BHP? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie może przeprowadzić:

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny
 • osoba wykonująca w firmie zadania służby BHP
 • pracodawca wykonujący w firmie zadania służby bhp
 • pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności, które gwarantują zapewnienie właściwej realizacji programu instruktażu.

Z kolei instruktaż stanowiskowy, który również jest obowiązkowym elementem szkolenia wstępnego bhp, może prowadzić:

 • pracodawca,
 • osoba kierująca pracownikami – bezpośredni przełożony pracownika,
 • inna osoba kierująca pracownikami w zastępstwie przełożonego, która dobrze zna specyfikę danego stanowiska pracy.

Podobne wpisy

 • urlop od siły wyższej

  Urlop od siły wyższej — kiedy przysługuje?

  Urlop od siły wyższej to prawo pracownika do zwolnienia z pracy w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Czym dokładnie jest?


  25.06.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • rodzaje umów o pracę w polsce

  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


  20.04.2024
 • wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Czym różni się wypadek w drodze do pracy od wypadku przy pracy? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za takie zdarzenie? Sprawdź!


  17.04.2024
 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024
 • praca przy komputerze

  Praca przy komputerze — ile przysługuje przerwy?

  Praca przy komputerze może wydawać się mało obciążającą pracą dla organizmu, ale to przekonanie to duży błąd. Długotrwałe siedzenie przed monitorem może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Jak zadbać o bezpieczną pracę przed komputerem? Czy przysługują dodatkowe przerwy w pracy przy komputerze?


  26.03.2024
 • urlop uzupełniający

  Urlop uzupełniający — czym jest?

  Przywilejem każdej osoby zatrudnionej na umowie o pracę jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy wzrasta on o kilka dni, co nazywa się urlopem uzupełniającym. Kiedy przysługuje urlop uzupełniający? Kiedy wykorzystać urlop uzupełniający? Kto nabywa urlop uzupełniający?


  22.03.2024
 • zawody przyszłości

  Zawody przyszłości — kto będzie poszukiwany?

  Rynek pracy zmienia się wciąż wraz z postępem technologicznym. W niektórych branżach przybywa specjalistów, a w innych ubywa. Czy da się przewidzieć, co będzie za parę lat? Kto będzie najbardziej poszukiwany? Przeczytaj, a dowiesz się jakie zawody przyszłości i jakie umiejętności będą kluczowe w nadchodzących latach.


  20.03.2024
 • praca w zawodzie

  Praca w zawodzie — jak ją znaleźć?

  Po ukończeniu studiów rozpoczyna się nowy rozdział, który dla wielu absolwentów staje się prawdziwym wyzwaniem. Nadszedł moment, aby przekuć zdobytą wiedzę w praktykę i znaleźć wymarzoną pracę. Jednak proces poszukiwania zatrudnienia po studiach często okazuje się trudny i przytłaczający. Praca w zawodzie — jak ją znaleźć? Gdzie szukać sprawdzonych ofert pracy w zawodzie?


  15.03.2024