Artykuły z zakresu obowiązków pracownika pozwolą Ci lepiej zrozumieć i spełniać swoje zadania w miejscu pracy. Odkryjesz, jakie są główne obowiązki pracownika i jak skutecznie realizować powierzone zadania. Dowiesz się, jak być odpowiedzialnym, punktualnym i zaangażowanym w wykonywanie swoich obowiązków. Przepisy prawne i wewnętrzne regulacje firmy mogą wpływać na konkretne obowiązki pracowników.

Artykuły z zakresu obowiązków pracowników są omawiane w celu określenia konkretnych obowiązków, które są nakładane na pracowników w ramach ich stanowisk pracy.

szkolenie BHP

Dlaczego szkolenie BHP jest ważne?

Głównym obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracownika. Ma to na celu chronić zdrowie i życie pracownika poprzez zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Ponadto to jest pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia BHP. Jakie są zasady szkolenia pracowników? Jaki jest obowiązkowy zakres szkolenia?


31.01.2024
kontrola zus z powodu zwolnienia L4

Kontrola ZUS z powodu zwolnienia l4

Pracownik któremu wystawiono zwolnienie jest zobowiązany do przebywania w miejscu zadeklarowanym w wystawionym zwolnieniu lekarskim. Jak wygląda kontrola zwolnienia lekarskiego L4? Jakie ma uprawnienia ZUS? Czy zawsze ZUS ma możliwość kontroli? Co jeśli podczas kontroli inspektor ZUS nie zostanie pracownika w domu? Sprawdźmy!


27.01.2024
promesa zatrudnienia

Promesa zatrudnienia – kiedy można ją podpisać?

Poszukiwanie pracy lub poszukiwanie pracowników do firmy nie należy do łatwych procesów i może przysporzyć wielu problemów. Większość osób zakłada, że przebiegnie to pomyślnie i uczciwie. Niestety, ale nie zawsze tak jest. Dlatego też w wielu przypadkach pisemnie potwierdzenia ustaleń są koniecznie i gwarantują pewność zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.


08.08.2023
nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

Nieobecność w pracy i jej konsekwencje

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę to nie tylko szereg przywilejów, ale także dużo obowiązków pracowniczych. Jednym z najważniejszych obowiązków należących do pracownika jest wykonywanie określonych zadań przez pracodawcę – w wyznaczonym miejscu i w określonym terminie. Każda nieobecność pracownika powinna zostać przez niego wyjaśniona.


27.07.2023
naliczanie urlopu wypoczynkowego

Naliczanie urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu jest uprawnieniem każdej osoby zatrudnionej. Zależy głównie od okresu, w jakim dana osoba jest zatrudniona. Niektórzy pracownicy otrzymują również dodatkowy pakiet dni wolnych, które są im przyznawane z różnych powodów. Podpowiadamy, jak policzyć okres trwania urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenie, jakie przysługuje nam w czasie jego trwania.


20.07.2023
urlop rodzicielski 2023

Urlop rodzicielski — zmiany w 2023 roku

Wprowadzenie nowych zmian w prawie dotyczących urlopu rodzicielskiego jest istotnym krokiem w zapewnianiu odpowiedniego wsparcia dla rodziców w związku z opieką nad dziećmi. Przeprowadzone modyfikacje mają na celu ułatwienie korzystania z tego prawa oraz promowanie równego podziału obowiązków opiekuńczych między matką a ojcem. Jakie zmiany urlopu rodzicielskiego zostały wprowadzone w 2023 roku?


10.05.2023