Kontrola trzeźwości — nowelizacja kodeksu pracy

[:pl]

Czy wiesz, że od lutego 2023 roku pracodawcy mają prawo do kontroli trzeźwości swoich pracowników? Nowe przepisy pozwalają na badanie nie tylko alkoholu, ale także innych substancji psychoaktywnych. Odpowiadamy na pytania dotyczące praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców w tym kontekście w naszym najnowszym artykule

Kontrola Trzeźwości
[:]

Zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników

Pracodawca może przeprowadzić badania trzeźwości, znane jako prewencyjna kontrola, jeśli jest to niezbędne dla ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub mienia. Wprowadzenie takich kontroli stanu trzeźwości pracownika musi być zawarte w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu. Nowe przepisy umożliwiają także kontrolę trzeźwości pracowników wykonujących pracę zdalną.

Kontrola Trzeźwości 1

Jakie pracodawca ma obowiązki informacyjne?

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o przeprowadzaniu kontroli trzeźwości. Powiadomienie to powinno nastąpić nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kontroli. Informacje o kontroli trzeźwości powinny być przekazane pracownikowi co najmniej 2 tygodnie wcześniej, przed jej wprowadzeniem, w formie papierowej lub elektronicznej. Pracodawca uzyskuje możliwości przeprowadzenia badania alkomatem każdej grupy pracowników wykonujących pracę w danym zakładzie prace.

W jakich warunkach może być przeprowadzona prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników.

Kontrola trzeźwości pracowników może być przeprowadzona przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, takich jak alkomat. Pracodawca musi używać urządzenia z ważnym dokumentem potwierdzającym jego kalibrację lub wzorcowanie. Kontrolę trzeźwości pracownika/grupy pracowników przeprowadza się w sposób nie naruszający godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Jakie mogą być konsekwencje nietrzeźwego pracownika?


Pracodawca ma obowiązek zapobiec pracy pracownika w przypadku stwierdzenia obecności alkoholu lub innego środka działającego podobnie do alkoholu. Jeśli pracownik zostaje niedopuszczony do pracy, pracodawca może zażądać przeprowadzenia badania trzeźwości przez odpowiednie organy ochrony porządku publicznego.

Przechowywanie informacji o kontroli trzeźwości pracowników

Pracodawca musi przechowywać informacje o dacie, godzinie i minucie badania oraz jego wyniku w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania. W przypadku zastosowania kary porządkowej, informacje powinny być przechowywane do czasu uznania kary za niebyłą.

Czytaj też: Systemy i rozkłady czasu pracy wg. Kodeksu pracy

kontrola trzeźwości2

Kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu

Nowe przepisy obejmują również kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. W przypadku takiej kontroli, oprócz badania krwi, dopuszcza się przeprowadzenie badania moczu. Organ powołany do ochrony porządku publicznego może zlecić badanie krwi lub moczu w przypadkach określonych w Kodeksie pracy. Pracodawca będzie mógł przeprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości.

Prawa i obowiązki pracownika

Pracownik ma prawo do poszanowania swojej godności i innych dóbr osobistych podczas przeprowadzania kontroli trzeźwości. Jeżeli kontrola trzeźwości wykaże w organizmie pracownika obecność alkoholu lub obecność środków działających podobnie do alkoholu, pracownik ma prawo żądać przeprowadzenia badania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. W przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Szkolenia i edukacja w zakresie kontroli trzeźwości.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadomości oraz przestrzegania przepisów dotyczących kontroli trzeźwości w miejscu pracy, pracodawca powinien zapewnić odpowiednie szkolenia i edukację zarówno dla kadry kierowniczej, jak i dla pracowników. Szkolenia te mogą obejmować informacje na temat:

 • aktualnych przepisów prawnych dotyczących kontroli trzeźwości w miejscu pracy,
 • praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika,
 • metod kontroli trzeźwości oraz procedur postępowania w przypadku wykrycia nietrzeźwości,
 • konsekwencji naruszenia przepisów dotyczących kontroli trzeźwości.
 • Współpraca z organizacjami związkowymi.

W przypadku przedsiębiorstw, które mają w swojej strukturze organizacje związkowe, pracodawca powinien konsultować z nimi wprowadzenie kontroli trzeźwości oraz inne kwestie związane z tym zagadnieniem. Dialog między pracodawcą a związkami zawodowymi może pomóc w opracowaniu skutecznych procedur oraz wzmacnianiu zaangażowania pracowników w utrzymanie bezpiecznych i trzeźwych warunków pracy. Zasady kontroli trzeźwości pracowników powinny być jasne i przejrzyste dla wszystkich, powinny zawierać informacje o częstotliwość przeprowadzania kontroli oraz jasne zasady kontroli pracowników.

kontrola trzezwosci 3

Czytaj też: Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

Wsparcie pracowników borykających się z problemami alkoholowymi.

Pracodawca powinien również uwzględniać, że niektórzy pracownicy mogą zmagać się z problemami alkoholowymi lub innego środka działającego podobnie do alkoholu. W takich przypadkach warto opracować programy wsparcia, które mogą obejmować:

 • dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej lub terapeutycznej,
 • możliwość skorzystania z urlopów zdrowotnych,
 • współpracę z instytucjami zajmującymi się leczeniem alkoholizmu.

Tego rodzaju wsparcie może przyczynić się do poprawy sytuacji pracowników oraz do utrzymania wysokiej wydajności i jakości pracy w zakładzie pracy.

Przypominamy!
Stan po spożyciu alkoholu, to stan gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi 0,2-0,5 promila alkoholu. Albo jego ilość w wydychanym powietrzu wynosi 0,1mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Podsumowując, kontrola trzeźwości pracownika jest istotnym elementem dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych. Jeśli badanie stanu trzeźwości pracownika wykaże obecność alkoholu lub innych środków zostanie to wpisane w aktach osobowych pracownika. Wprowadzenie odpowiednich procedur, zapewnienie szkoleń, dialog z organizacjami związkowymi oraz wsparcie pracowników borykających się z problemami alkoholowymi to tylko niektóre z kroków, które pracodawcy mogą podjąć w celu zapewnienia trzeźwego, bezpiecznego środowiska pracy oraz zapewnienia ochrony życia pracowników.


Podobne wpisy

 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024
 • integracja pracownicza

  Integracja pracownicza — dlaczego jest ważna?

  Integracja pracownicza jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jakie korzyści niesie ze sobą?


  10.04.2024
 • dress code

  Dress code w pracy — jak się ubierać?

  Dress code odnosi się do wytycznych dotyczących odpowiedniego ubioru w różnych sytuacjach, w tym w miejscu pracy. Jest to także aspekt kultury osobistej, obecny we wszystkich kulturach na świecie. Jak dress code wpływa na postrzeganie pracownika? Jak powinno się ubierać do pracy? O czym należy pamiętać?


  29.03.2024
 • umowa B2B

  Umowa B2B – co trzeba wiedzieć?

  Coraz więcej osób stawia na rozwój zawodowy i otwiera swoją własną firmę. Współpraca na podstawie tej umowy coraz częściej stanowi alternatywę dla zwykłego stosunku pracy. Na czym polega umowa B2B? Jak wypowiedzieć umowę B2B? Umowa o pracę a B2B – co należy widzieć? Jakie są cechy umowy B2B?


  29.03.2024
 • luka w CV

  Luka w CV — jak o niej mówić?

  Luka w CV to dziura w doświadczeniu zawodowym, która może mieć różne przyczyny. Przyjęło się, że jest to coś negatywnego, przez co pracownicy zatajają te dane w swoim CV. Czasem zdarza się, że pracodawca zapyta o luki w CV na rozmowie o pracę. Jak wyjaśnić przerwę w zatrudnieniu? Jak uzasadnić lukę w CV? Czy można ukryć lukę w życiorysie?


  27.03.2024
 • praca przy komputerze

  Praca przy komputerze — ile przysługuje przerwy?

  Praca przy komputerze może wydawać się mało obciążającą pracą dla organizmu, ale to przekonanie to duży błąd. Długotrwałe siedzenie przed monitorem może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Jak zadbać o bezpieczną pracę przed komputerem? Czy przysługują dodatkowe przerwy w pracy przy komputerze?


  26.03.2024
 • urlop uzupełniający

  Urlop uzupełniający — czym jest?

  Przywilejem każdej osoby zatrudnionej na umowie o pracę jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy wzrasta on o kilka dni, co nazywa się urlopem uzupełniającym. Kiedy przysługuje urlop uzupełniający? Kiedy wykorzystać urlop uzupełniający? Kto nabywa urlop uzupełniający?


  22.03.2024
 • ergofobia

  Ergofobia — jak poradzić sobie z lękiem przed pracą?

  Ergofobia, czyli lęk przed pracą zawodową może znacząco uprzykrzać życie. Często myli się go z lenistwem lub chęcią unikania obowiązków. Czym charakteryzuje się ergofobia? Jakie są przyczyny ergofobii? Co należy do objawów ergofobii? Jak wygląda leczenie ergofobii?


  21.03.2024
 • zawody przyszłości

  Zawody przyszłości — kto będzie poszukiwany?

  Rynek pracy zmienia się wciąż wraz z postępem technologicznym. W niektórych branżach przybywa specjalistów, a w innych ubywa. Czy da się przewidzieć, co będzie za parę lat? Kto będzie najbardziej poszukiwany? Przeczytaj, a dowiesz się jakie zawody przyszłości i jakie umiejętności będą kluczowe w nadchodzących latach.


  20.03.2024
 • FOMO

  Czym jest syndrom FOMO?

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, coraz częściej spotykamy się z zjawiskiem FOMO, czyli lęku przed przegapianiem istotnych wydarzeń czy możliwości zawodowych. W artykule przyjrzymy się temu zjawisku, jego wpływowi na efektywność pracownika oraz sposobom radzenia sobie z nim w miejscu pracy. Jak rozpoznać FOMO? Jak zapobiegać FOMO? Sprawdźmy!


  16.03.2024