Employee value proposition — dlaczego jest ważne?

[:pl]

Zatrudnienie to znacznie więcej niż tylko wymiana czasu na pieniądze. W dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy, gdzie talenty są największym kapitałem firm, Employe Value Proposition (EVP) staje się kluczowym elementem przyciągania i zatrzymywania najlepszych pracowników. Czym jest EVP i dlaczego jest tak istotne? Co się składa na EVP? Jak wykorzystać employee value proposition?

employee value proposition
[:]

SPIS TREŚCI

Czym jest Employee Value Proposition?

Employee Value Proposition (skrót EVP) oznacza propozycję wartości dla pracowników. To zestaw korzyści, jakie oferują pracodawcy swoim pracownikom w zamian za zaangażowanie i efektywną pracę. Jest to element strategii zarządzania zasobami ludzkimi, mający na celu przyciągnięcie, zatrzymanie oraz motywowanie pracowników. Dobrze prowadzone EVP może usprawnić komunikację wewnątrz firmy oraz wpłynąć na pozytywny odbiór potencjalnych kandydatów.

Jakie są elementy Employee Value Proposition?

EVP, czyli employee value proposition to propozycja wartości dla pracownika. Jest częścią działań employer brandingowych. Oprócz korzyści materialnych (benefity) ma dawać pracownikowi korzyści emocjonalne. EVP może obejmować takie elementy jak:

 • odpowiednie wynagrodzenie
 • system premiowy i sprecyzowana ścieżka awansu
 • pakiety świadczeń, takie jak: dodatkowe dni wolne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, płatne urlopy, dzień wolny w urodziny
 • kultura organizacyjna
 • możliwość rozwoju
 • wizerunek firmy
 • pozytywne środowisko pracy
 • odpowiednie warunki pracy
 • work life balance

Czym nie jest employee value proposition?

Należy pamiętać, że employee value proposition nie jest jedynie zestawem atrakcyjnych korzyści finansowych czy pustym sloganem marketingowym. Nie są to też benefity oferowane przez pracodawców, które powinny być jedynie dodatkiem do EVP. Nie są to też ładnie napisane ogłoszenia o pracę, które mówią, że jest to «praca w młodym, pozytywnym środowisku pracy». Ani liczby, statystyki i procenty, o których mowa w zakładce «kariera» na stronie pracodawców. To nie tylko puste słowa, a budowanie miejsca pracy z otwartą komunikacją, zaufaniem, wsparciem i rozwojem.

Na jakie pytania odpowiada Employee Value Proposition?

Employee value proposition to zestaw wyróżników, charakterystycznych cech firmy, które odróżniają ją od innych. Aby zapewnić dobre miejsce pracy, przy budowaniu strategii firmy, warto wczuć się w rolę pracownika i kandydata. Główne pytanie, jakie trzeba sobie zadać to:

DLACZEGO?

mam pracować w tej firmie?

mam się starać pracować na 100%?

powinienem polecić tę pracę swoim znajomym?

praca w tej firmie jest wyjątkowa?

mam zostać w pracy długo?

Są to pytania, które zadaje sobie na początku kandydat, a później pracownik. Pracodawca, aby stworzyć lepsze środowisko pracy, powinien bazować na nich, aby móc zagwarantować dobre zatrudnienie.

Jak określić EVP?

Określenie Employee value proposition to proces identyfikowania i zdefiniowania unikalnych wartości, korzyści i doświadczeń, jakie firma oferuje swoim pracownikom. Jak można określić employee value proposition?

 • Tożsamość organizacji — too jaka firma jest
 • Profilu organizacji — to jaką firmą chce być
 • Wizerunku organizacji — jak jest postrzegana przez swoich odbiorców

Proces opracowywania strategii EVP nie jest prosty, ale za to bardzo istotny. Wymaga on pełnego zrozumienia tożsamości pracodawcy – jego misji, wizji, zasad. Trzeba również zastanowić się nad aspiracjami firmy. Kolejnym etapem jest analiza wizerunku. Trzeba badać opinie pracowników i jeśli to możliwe opinie kandydatów. To drugie można zrobić za pomocą ankiety, która doręczana jest do feedbacku podsumowującego proces rekrutacji.

Czytaj też: Staż pracy — czym jest, jak go obliczyć?

Czytaj też: Lean management — na czym polega?

Badanie Employee Value Proposition

Badanie Employee Value Proposition to proces zbierania informacji na temat tego, co pracownicy cenią w związku ze zatrudnieniem w danej firmie. Celem jest zidentyfikowanie kluczowych elementów, które sprawiają, że organizacja jest atrakcyjnym pracodawcą. Jak można przeprowadzać badania EVP?

 • Ankiety pracownicze — możesz przygotować ankietę, która będzie zawierała pytania dotyczące różnych aspektów pracy w firmie, takich jak: korzyści, kultura organizacyjna, rozwój zawodowy, relacje z przełożonymi itp. Ankieta powinna być anonimowa, aby pracownicy czuli się swobodnie,wyrażając swoje opinie.
 • Spotkania grupowe lub indywidualne (stay intreviews) – możesz przeprowadzić rozmowy z pracownikami reprezentującymi różne stanowiska i działy w organizacji. To pozwoli uzyskać bardziej szczegółowe i kontekstowe informacje na temat ich doświadczeń.
 • Rozmowy z kierownictwem — organizuj rozmowy z kierownictwem firmy, aby uzyskać perspektywę zarządzania i zrozumieć, jakie wartości i cele są priorytetowe dla organizacji.
 • Badanie opinii kandydatów — włącz do procesu rekrutacji badania kandydatów, pytając ich o to, co skłoniło ich do wyboru danego pracodawcy i jakie mają odczucia wobec danej rekrutacji.
 • Analiza opinii internetowych — przeglądaj komentarze i opinie pracowników na platformach mediów społecznościowych, platformach z opiniami itp. To może dostarczyć informacji na temat ich rzeczywistych doświadczeń w firmie.
 • Exit interviews — przeprowadzaj rozmowy z pracownikami, którzy za chwilę mają odejść z firmy. Taki pracownik nie ma nic do stracenia i chętnie opowie, co było problematyczne w danym miejscu pracy. Takie informacje pozwolą stworzyć lepsze środowisko pracy.

Jaka jest różnica między EVP a employer brandingiem?

EVP (Employer Value Proposition) i employer branding to dwa kluczowe pojęcia z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, które pomagają firmom przyciągać, zatrzymywać i rozwijać najlepsze talenty. Jakie są różnice między EVP a EB?


EVP i employer branding to dwa kluczowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, różniące się pod wieloma względami. EVP stanowi zestaw konkretnych korzyści, wartości i doświadczeń oferowanych pracownikom przez firmę, definiując to, co sprawia, że praca w danej organizacji jest wyjątkowa. Jest to bardziej skoncentrowane na wewnętrznej perspektywie, ukierunkowane na identyfikację unikalnych cech pracodawcy, które przyciągają i zatrzymują talenty.

Z kolei employer branding to proces budowania ogólnego wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Obejmuje strategie, działania marketingowe i komunikację mające na celu kształtowanie pozytywnego obrazu organizacji na rynku pracy. Jest to bardziej zewnętrzne podejście, które skupia się na postrzeganiu firmy przez potencjalnych pracowników, klientów i społeczność biznesową.

EVP jest bardziej konkretne i oparte na konkretnych obietnicach i korzyściach oferowanych pracownikom, podczas gdy employer branding to bardziej ogólny proces, obejmujący wszystkie obszary związane z wizerunkiem firmy. Oba te elementy są kluczowe dla skutecznej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, przyczyniając się do przyciągania, zatrzymywania i rozwijania najlepszych talentów w organizacji.

Czytaj też: Pokolenie Z — jak wpływa na rynek pracy?

Employee value proposition a kultura organizacyjna firmy

EVP i kultura organizacyjna są ściśle ze sobą powiązane. Stanowią kluczowe elementy budowania atrakcyjnego środowiska pracy. Jak ze sobą współgrają?

 • EVP to odbicie kultury organizacyjnej — stanowi konkretne obietnice i korzyści oferowane pracownikom w zamian za ich zaangażowanie i wkład w firmę. Jest to odbicie głównych wartości, celów i zasad kultury organizacyjnej. Dobre EVP odzwierciedla to, co jest istotne dla firmy i jakie doświadczenia oferuje pracownikom.
 • Kształtuje wizerunek pracodawcy — silna kultura organizacyjna stanowi fundament EVP i wpływa na to, jak firma jest postrzegana jako pracodawca. Jasna kultura organizacyjna przekłada się na autentyczność EVP, co buduje wiarygodność marki pracodawcy.
 • Wartości i misja — wartości i misja firmy, które stanowią fundament kultury organizacyjnej, są często integralną częścią EVP. Pracownicy, identyfikując się z wartościami firmy, oczekują, że znajdą je także w ramach korzyści oferowanych przez EVP.
 • Doświadczenia pracownicze — kultura organizacyjna wpływa na doświadczenia pracownicze, a EVP precyzyjnie określa, jakie korzyści i doświadczenia pracownicy mogą oczekiwać. Harmonia między tymi dwoma elementami sprawia, że pracownicy są bardziej zaangażowani i lojalni.
 • Zrozumienie cczekiwań pracowników — wzajemne dopasowanie EVP i kultury organizacyjnej pomaga zrozumieć oczekiwania pracowników. Pracownicy, szukając zgodności między wartościami firmy a tym, co oferuje EVP, są bardziej skłonni pozostać w organizacji.
 • Skuteczna komunikacja — kultura organizacyjna i EVP powinny być skutecznie komunikowane zarówno wewnętrznie, do pracowników, jak i na zewnątrz, wobec potencjalnych kandydatów. Spójność w przekazie wpływa na budowanie jednolitego wizerunku firmy.

Skuteczne opracowanie i zarządzanie Employee Value Proposition stanowi klucz do budowania nie tylko silnej marki pracodawcy, ale również trwałych i wartościowych relacji z pracownikami. To nie tylko zestaw obietnic, ale autentyczne doświadczenia, które firma oferuje swoim pracownikom na co dzień.

Sprawdź też: Świadectwo pracy — co musi zawierać?


Podobne wpisy

 • rodzaje umów o pracę w polsce

  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


  20.04.2024
 • audyt personalny

  Audyt personalny — dlaczego warto go przeprowadzić?

  Pomocnym narzędziem w analizie i ocenie każdego przedsiębiorstwa jest audyt personalny. Na czym dokładnie polega i dlaczego jest ważny?


  17.04.2024
 • kreatywność w pracy

  Kreatywność w pracy — jak ją rozwijać?

  Kreatywność w pracy to kluczowy czynnik wpływający na innowacyjność i efektywność działania firmy. Jak zwiększyć kreatywność?


  16.04.2024
 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024
 • integracja pracownicza

  Integracja pracownicza — dlaczego jest ważna?

  Integracja pracownicza jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jakie korzyści niesie ze sobą?


  10.04.2024
 • dress code

  Dress code w pracy — jak się ubierać?

  Dress code odnosi się do wytycznych dotyczących odpowiedniego ubioru w różnych sytuacjach, w tym w miejscu pracy. Jest to także aspekt kultury osobistej, obecny we wszystkich kulturach na świecie. Jak dress code wpływa na postrzeganie pracownika? Jak powinno się ubierać do pracy? O czym należy pamiętać?


  29.03.2024
 • umowa B2B

  Umowa B2B – co trzeba wiedzieć?

  Coraz więcej osób stawia na rozwój zawodowy i otwiera swoją własną firmę. Współpraca na podstawie tej umowy coraz częściej stanowi alternatywę dla zwykłego stosunku pracy. Na czym polega umowa B2B? Jak wypowiedzieć umowę B2B? Umowa o pracę a B2B – co należy widzieć? Jakie są cechy umowy B2B?


  29.03.2024
 • luka w CV

  Luka w CV — jak o niej mówić?

  Luka w CV to dziura w doświadczeniu zawodowym, która może mieć różne przyczyny. Przyjęło się, że jest to coś negatywnego, przez co pracownicy zatajają te dane w swoim CV. Czasem zdarza się, że pracodawca zapyta o luki w CV na rozmowie o pracę. Jak wyjaśnić przerwę w zatrudnieniu? Jak uzasadnić lukę w CV? Czy można ukryć lukę w życiorysie?


  27.03.2024
 • praca przy komputerze

  Praca przy komputerze — ile przysługuje przerwy?

  Praca przy komputerze może wydawać się mało obciążającą pracą dla organizmu, ale to przekonanie to duży błąd. Długotrwałe siedzenie przed monitorem może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Jak zadbać o bezpieczną pracę przed komputerem? Czy przysługują dodatkowe przerwy w pracy przy komputerze?


  26.03.2024
 • urlop uzupełniający

  Urlop uzupełniający — czym jest?

  Przywilejem każdej osoby zatrudnionej na umowie o pracę jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy wzrasta on o kilka dni, co nazywa się urlopem uzupełniającym. Kiedy przysługuje urlop uzupełniający? Kiedy wykorzystać urlop uzupełniający? Kto nabywa urlop uzupełniający?


  22.03.2024