Brak świadectwa pracy od pracodawcy

[:pl]

Zastanawiasz się, w jaki sposób udokumentować doświadczenie zawodowe, jeśli nie otrzymałeś świadectwa pracy? Wystawienie świadectwa pracy to obowiązek każdego pracodawcy, jeśli zatrudniał pracownika na podstawie umowy o pracę. Co zrobić, gdy pracodawca nie wydaje świadectwa pracy? Czy przysługuje odszkodowanie za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy? Podpowiadamy!

brak świadectwa pracy
[:]

SPIS TREŚCI

Czy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy?

Obowiązek wystawienia świadectwa pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest wystawić świadectwo pracy pracownikowi w dniu zakończenia stosunku pracy. Jeśli jednak nie jest to możliwe, pracodawca powinien przesłać dokument pocztą na adres pracownika lub upoważnionej osoby w ciągu 7 dni. W takiej sytuacji do akt osobowych pracownika powinny być dołączone potwierdzenia nadania przesyłki.

Jaki jest termin wydania świadectwa pracy? Konieczność wydania świadectwa pracy nie obowiązuje jedynie w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika, w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniego stosunku pracy. W takim przypadku obowiązek ten staje się wymagany jedynie na wniosek pracownika, a pracodawca ma 7 dni na spełnienie tego zobowiązania. Ważne jest, aby zaznaczyć, że wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od wcześniejszego rozliczenia pracownika z pracodawcą.

Szerzej na temat świadectwa pracy znajdziesz tutaj: Świadectwo pracy – wzór

Niewydanie świadectwa pracownikowi – konsekwencje dla pracodawcy

Jeśli przy rozwiązaniu stosunku pracy lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca nie chce wystawić świadectwa pracy, pracownik zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy ma prawo żądać wydania świadectwa pracy. W takim razie gdzie zgłosić niewydanie świadectwa pracy? Jeśli pracodawca stanowczo odmawia doręczenia świadectwa pracy pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy odnośnie żądania wydania świadectwa pracy. Co w sytuacji, jeśli pozew przeciwko naszemu pracodawcy jest niemożliwy, chociażby ze względu na zakończenie działalności? Wtedy też pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do świadectwa pracy. Na oba działania pracownik ma 3 lata . Okres ten liczy się od momentu, w którym dokument powinien zostać wystawiony.

Zobacz koniecznie: Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Sankcje za nieterminowe wystawienie świadectwa pracy

Brak świadectwa pracy jest poważnym wykroczeniem dla pracodawcy. Jakie będą konsekwencje dla pracodawcy? Jakie są skutki niewydania świadectwa pracy? Mianowicie z powodu niewydania świadectwa pracy, może ponieść konsekwencje finansowe w postaci kary grzywny od 1000 zł do 30 000 zł za niedopełnienie obowiązków i nieprzestrzegania prawa pracownika. Dodatkowo, gdy pracownik decyduje się skierować sprawę do sądu, ma prawo dochodzenia odszkodowania w związku z wyrządzoną szkodą wynikającą z nieudzielenia lub błędnego wystawienia świadectwa pracy przez pracodawcę. Odszkodowanie za brak świadectwa pracy równa się wysokości wynagrodzenia za okres zatrudnienia – przy czym suma ta nie może przekroczyć równowartości wynagrodzenia za 6 tygodni pracy.

brak świadectwa pracy 1

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Zgubienie świadectwa pracy lub jego niewłaściwe niewydanie upoważnia pracownika do otrzymania odszkodowania. Jeśli nasze świadectwa pracy zostało źle wystawione, można zgłosić się do pracodawcy o wydanie duplikatu świadectwa. Wniosek zazwyczaj składa się w formie pisemnej. Odszkodowanie pracownika za brak świadectwa pracy od pracodawcy równa się wynagrodzeniu za pracę w czasie, kiedy była ona wykonywana. Wysokość kwoty nie może jednak przekraczać pensji odpowiadającej pracy dłuższej niż 6 tygodni.

Brak świadectwa pracy: postępowanie na drodze sądowej

Przepisy prawne Kodeksu pracy przewidują 2 rozwiązania w przypadku niewydania świadectwa pracy byłemu pracownikowi. Zgodnie z art. 97 Kodeksu Pracy można:

 • wystąpić do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania dokumentu
 • jeśli pracodawca zakończył swoją działalność lub z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy nie jest możliwe, to pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia jego uprawnień do otrzymania dokumentu.

Pracownik ma prawo wystąpić z każdym powyżej wspomnianym żądaniem w terminie 3 lat od dnia, kiedy świadectwo pracy powinno zostać wystawione.

Brak świadectwa pracy a nowa praca

Zaczynając pracę świadectwo pracy z poprzednich lat jest niezmiernie ważne dla naszego pracodawcy. Dzięki temu łatwo nam obliczyć nasz staż pracy oraz ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego. Świadectwo pracy to zgodnie z art. 97 Kodeksu Pracy – dokument, który zawiera wszystkie informacje dotyczące okresu lub wymiaru urlopu wypoczynkowego. Co zatem zrobić, jeśli nie otrzymałeś świadectwa pracy w terminie i nie możesz przedstawić go nowemu pracodawcy?

Ważne!

Świadectwo pracy nie jest jedynym dokumentem, który pozwoli nam potwierdzić nasze wcześniejszej okresy zatrudnienia. Jeśli nie mamy świadectwa, jak zatem udokumentować staż pracy? W przypadku braku świadectwa pracy staż pracy można udokumentować za pomocą innych dokumentów — w tym na przykład:

 • umowy o pracę,
 • legitymacji ubezpieczeniowej, która zawiera wpisy o okresach zatrudnienia,
 • legitymacji służbowej,
 • pism, które kierowane były przez zakład pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

Brak świadectwa pracy a prawo do emerytury

Brak świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika może wpłynąć na wysokość jego emerytury. Niewydanie świadectwa wiąże się z nieudokumentowaniem okresów składowych. Oznacza to, że nie są one brane pod uwagę i pracownik otrzyma niższą emeryturę. Jeśli pracownik nie ma możliwości uzyskać świadectwa pracy z różnych powodów może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ZUS-ie uzyska on szereg informacji dotyczących archiwum. Archiwalne dokumenty niekiedy zawierają informacje osobowe pracodawców.

Błędnie wystawione świadectwo pracy

W przypadku błędnie wystawionego świadectwa pracy pracownik może złożyć wniosek w formie pisemnej o sprostowanie świadectwa pracy. Ma na to 14 dni od momentu otrzymania wadliwego zaświadczenia. Pracodawca ma 7 dni na wykonanie korekty. Warto pamiętać, że nie ma on obowiązku zgodzić się na korektę i złożony wniosek może odrzucić. W takiej sytuacji pracownik w ciągu 14 dni może rozpocząć postępowanie sądowe w sądzie pracy.


Podobne wpisy

 • rodzaje umów o pracę w polsce

  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


  20.04.2024
 • wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Czym różni się wypadek w drodze do pracy od wypadku przy pracy? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za takie zdarzenie? Sprawdź!


  17.04.2024
 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024
 • praca przy komputerze

  Praca przy komputerze — ile przysługuje przerwy?

  Praca przy komputerze może wydawać się mało obciążającą pracą dla organizmu, ale to przekonanie to duży błąd. Długotrwałe siedzenie przed monitorem może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Jak zadbać o bezpieczną pracę przed komputerem? Czy przysługują dodatkowe przerwy w pracy przy komputerze?


  26.03.2024
 • urlop uzupełniający

  Urlop uzupełniający — czym jest?

  Przywilejem każdej osoby zatrudnionej na umowie o pracę jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy wzrasta on o kilka dni, co nazywa się urlopem uzupełniającym. Kiedy przysługuje urlop uzupełniający? Kiedy wykorzystać urlop uzupełniający? Kto nabywa urlop uzupełniający?


  22.03.2024
 • FOMO

  Czym jest syndrom FOMO?

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, coraz częściej spotykamy się z zjawiskiem FOMO, czyli lęku przed przegapianiem istotnych wydarzeń czy możliwości zawodowych. W artykule przyjrzymy się temu zjawisku, jego wpływowi na efektywność pracownika oraz sposobom radzenia sobie z nim w miejscu pracy. Jak rozpoznać FOMO? Jak zapobiegać FOMO? Sprawdźmy!


  16.03.2024
 • urlop okolicznościowy

  Urlop okolicznościowy — kiedy przysługuje?

  Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, która wymaga wolnego dnia pracy — czy to z powodu ważnego wydarzenia rodzinnego, czy też nieprzewidzianej sytuacji losowej. Kiedy i komu przysługuje urlop okolicznościowy? Czy trzeba składać wniosek o urlop okolicznościowy? Jakie są zasady udzielania urlopu okolicznościowego?


  14.03.2024
 • porzucenie pracy

  Porzucenie pracy. Jakie ma konsekwencje.

  Porzucenie pracy jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Nieuzasadnione porzucenie obowiązków może pociągać za sobą poważne skutki, takie jak np. zwolnienie dyscyplinarne. Jakie są skutki porzucenia pracy? Czy grozi za to zwolnienie dyscyplinarne? Co zrobić, zanim porzucisz pracę? Jaka jest kara za opuszczenie miejsca pracy?


  13.03.2024
 • nonkonformizm pracownika

  Nonkonformizm pracownika – co to jest?

  Nonkonformizm pracownika co takiego jest? Nonkonformizm pracownika najczęściej kojarzy się nie tylko z buntowniczym, ale i odmiennym podejściem do życia. Nonkonformiści w społeczeństwie podejmują decyzje zgodne z własnymi przekonaniami.


  29.02.2024
 • start up

  Start up – czym jest i jak działa?

  W Polsce od kilku lat mówi się o firmie typu start up, czyli firmach które powstają w celu znalezienia określonego sposobu prowadzenia biznesu. Mimo różnych definicji startupów, ich głównym celem jest odkrywanie nowych rynków dla swoich produktów i szybkie osiągnięcie sukcesu finansowego. Co to jest startup? Jakie są zalety założenie startupu?


  26.02.2024