Wypowiedzenie umowy zlecenia

[:pl]

Wypowiedzenie umowy zlecenia to prawo, które przysługuje zarówno dającemu zlecenie, jak i przyjmującemu. Jak rozwiązać taką umowę? Czy można skrócić okres wypowiedzenia umowy zlecenia? W jaki sposób go obliczać oraz kiedy złożyć wypowiedzenie? Co jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu? Jak w praktyce powinno wyglądać i co powinien zawierać taki dokument?

wypowiedzenie umowy zlecenia
[:]

SPIS TREŚCI


Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę zlecenia?

Aby mieć pewność, jak prawidłowo i kiedy można wypowiedzieć umowę cywilnoprawną należy zajrzeć do treści umowy. Bez względu na przyczynę wypowiedzenia (czy są zasadne powody czy nie), strony umowy zlecenia powinny uregulować kwestie finansowe. W przypadku gdy zleceniodawca decyduje się zakończyć umowę, zobowiązuje się do uregulowania części wynagrodzenia zleceniobiorcy, odpowiadającej jego dotychczasowym działaniom. To jednak nie koniec formalności. Jeżeli zleceniobiorca już ponosił pewne wydatki, zakładając realizację powierzonego zadania, wypowiadający umowę zleceniodawca jest zobowiązany do zwrotu tych wydatków, które zostały poniesione w celu należytego wykonania umowy. W ten sposób zapewnia się uczciwe uregulowanie finansowe między stronami, oraz utrzymanie przejrzystości w procesie zakończenia umowy zlecenia.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy zlecenia? Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy zlecenia?

Gdzie najlepiej szukać informacji o tym, ile wynosi okres wypowiedzenia? Jako, że umowa zlecenie podlega prawu cywilnego (umowa zlecenia regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego) tam należy szukać właściwej odpowiedzi. Kodeks cywilny nie przewiduje dokładnego okresu wypowiedzenia umowy zlecenia. Trzeba w tym celu zajrzeć do samej umowy albo do zasad ogólnych składania wypowiedzeń umów. Zawieranie oraz rozwiązanie umowy cywilnoprawnej cechuje się dużą dobrowolnością i elastycznością. Czy w przypadku tego rodzaju umowy, istnieje ustawowy okres wypowiedzenia umowy zlecenia? Niestety nie. Zgodnie z art. 746 Kodeksu Cywilnego, umowę tę można rozwiązać bez okresu wypowiedzenia oraz w dowolnym momencie zarówno przez zleceniodawcę jak i zleceniobiorcę.

Jednak zdarzają się sytuacje, że okres wypowiedzenia umowy zlecenia został ściśle sprecyzowany w umowie. Na przykład, że wynosi on 30 dni albo miesiąc. Dodatkowe postanowienia mogą stanowić, że skutek rozwiązania umowy następuje na koniec miesiąca kalendarzowego (co oznacza, że jeśli strona otrzyma wypowiedzenie 15 marca, to umowa i tak rozwiąże się z dniem 31 marca). 

Zobacz też: Jak zwolnić pracownika?

Co jeśli umowa zlecenia nie określa okresu wypowiedzenia?

W takiej sytuacji istnieją 2 opcje:

 • umowa zostanie rozwiązania w trybie natychmiastowym
 • umowa zlecenia rozwiązuje się zgodnie z terminem wskazanym w wypowiedzeniu.

Forma wypowiedzenia umowy

W jakiej formie można i kiedy wypowiedzieć umowę? Rozwiązanie umowy następuje w takiej samej formie, w jakiej umowę zawarto. W praktyce najczęściej spotykamy się z formą pisemną. Niekiedy zdarza się, że umowy zawiera się drogą e-mailową. Wtedy wypowiedzenie również składamy w ten sposób. Jednak dobrą praktyka jest wysłanie wypowiedzenia listem poleconym. Jeśli zdecydujemy się wypowiedzieć umowę drugiej stronę w formie pisemnej, ważne jest by mieć nie tylko pismo dla zleceniodawcy, ale również kopię dla siebie, na której osoba otrzymująca wypowiedzenie złoży swój podpis np. z adnotacją „otrzymałem” i datą.

wypowiedzenie umowy zlecenia 1

Rozwiązanie umowy zlecenia przez zleceniodawcę

Pamiętajmy, że nie tylko zleceniobiorca ma możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia. Ten krok może podjąć także zleceniodawca, który w każdej chwili ma prawo wypowiedzieć umowę. Warto wiedzieć, że w wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić bez podania przyczyny.

Dokument wygląda tak samo, jak w przypadku gdy robi to zleceniobiorca.


Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia?

Jak napisać rozwiązanie umowy zlecenia? Co powinno być zawarte w wypowiedzeniu? Jeżeli przy zawieraniu umowy strony zastrzegły, że rozwiązanie może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn, to te powód rozwiązania umowy zlecenia musi być również uwzględniony w dokumencie. Interesującym aspektem jest brak jednolitej listy ważnych powodów, jednak można się z nimi zapoznać na podstawie orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących sporów o rozwiązanie umowy zlecenia. Wśród tych powodów można wymienić:

 • brak otrzymania zaliczki,
 • zmiany w sposobie wykonywania powierzonych zadań przez zleceniobiorcę,
 • choroba zleceniobiorcy,
 • utrata zaufania do zleceniodawcy
 • zmiana sytuacji życiowej bądź miejsca zamieszkania osoby przyjmującej zlecenie.

Po rozwiązaniu umowy zlecenia, ta wygasa z dniem zakończenia okresu wypowiedzenia. Jakie są elementy wypowiedzenia umowy zlecenia?

Podstawowe elementy wypowiedzenia:

 • data i miejsce złożenia pisma,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby strony wypowiadającej umowę zlecenie,
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby drugiej strony,
 • oznaczenie umowy, którą strona wypowiada,
 • wskazanie powodów, dla których strona wypowiada umowę zlecenia (w przypadku rozwiązywania współpracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli przy wypowiedzeniu strony powołują się na ważne powody),
 • podpis osoby wypowiadającej umowę.

Te wszystkie elementy wypowiedzenia wystarczą, aby rozwiązać umowę. Pamiętajmy! Jeśli zachowujemy okres wypowiedzenia, nie jest konieczne zastosowania punktu dotyczącego wskazania powodów zakończenia współpracy. Pismo to można sporządzić zarówno w przypadku zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy.


Wypowiedzenie umowy zlecenia – wzór

Darmowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia

Konsekwencje wypowiedzenia umowy zlecenia

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego umowę cywilnoprawną może zostać wypowiedziana przez każą stronę, dlatego że w tym przypadku stosunek między stronami opiera się na wzajemnym zaufaniu (wyrok SN z 29 lutego 2001 r., III CKN 304/00).

Warto mieć na uwadze, że za wszelkie straty materialne, jakie wynikają z rozwiązania kontraktu bez uzasadnionej przyczyny odpowiada wykonujący zadanie. Ponadto, zleceniodawca ponosi finansową odpowiedzialność za rozwiązanie umowy, zobowiązując się do pokrycia ewentualnych wydatków związanych z realizacją projektu. Wskazane jest także wypłacenie części wynagrodzenia za dotychczasowe etapy prac. Zarówno wykonujący zadanie, jak i zleceniodawca, który bez ważnego powodu zrywa umowę, jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia?

Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia? Zakończenie umowy zlecenia powinno nastąpić w sposób zgodny z modelem zawarcia umowy. W większości przypadków umowy zlecenia są formalizowane na piśmie. Ważne jest, aby pamiętać, że druga strona musi mieć możliwość zaznajomienia się z treścią umowy wypowiedzenia. W sytuacji, gdy niemożliwe jest osobiście wręczenie dokumentu, istnieje opcja wysłania go za pomocą kuriera lub poczty. Jednak, zaleca się skorzystanie z przesyłki z potwierdzeniem odbioru, co eliminuje wszelkie wątpliwości co do dotarcia wypowiedzenia do adresata. W ten sposób dbasz o klarowność procesu rozwiązania umowy zlecenia, co może mieć istotne znaczenie z perspektywy obu stron.


Podobne wpisy

 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • urlop od siły wyższej

  Urlop od siły wyższej — kiedy przysługuje?

  Urlop od siły wyższej to prawo pracownika do zwolnienia z pracy w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Czym dokładnie jest?


  25.06.2024
 • CV dla rekrutera

  CV dla rekrutera — jak stworzyć?

  Tworzenie CV dla rekrutera to wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Jak stworzyć CV dla rekrutera?


  13.06.2024
 • style zarządzania przedsiębiorstwem

  Style zarządzania przedsiębiorstwem — jakie są?

  Zarządzanie zespołem to bardzo ważne zadanie, od którego zależy efektywność pracy całej organizacji. Jakie są style zarządzania przedsiębiorstwem?


  11.06.2024
 • ocena pracownicza

  Ocena pracownicza — jakie przynosi korzyści?

  Ocena pracownicza to narzędzie umożliwiające rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Jakie przynosi korzyści?


  31.05.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • rodzaje umów o pracę w polsce

  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


  20.04.2024