Employer branding — jak budować wizerunek pracodawcy?

[:pl]

W dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy budowanie silnego wizerunku pracodawcy stało się niezwykle istotne. Pracownicy nie tylko poszukują dobrze płatnych stanowisk, ale także chcą znaleźć miejsce pracy, które oferuje im satysfakcję, rozwój i atrakcyjne warunki. Co warto wiedzieć o pojęciu employer branding? Jakie korzyści daje pracodawcy employer branding? Jak budować wizerunek firmy? Jak przygotować strategię employer…

employer branding
[:]

SPIS TREŚCI:

Na czym polega employer branding?

Employer branding to proces budowania i kształtowania wizerunku pracodawcy jako atrakcyjnego miejsca pracy dla pracowników i potencjalnych kandydatów. Obejmuje on strategie, działania i komunikację, które mają na celu przyciągnięcie, zaangażowanie i utrzymanie najlepszych talentów w organizacji. Employer branding koncentruje się na budowaniu marki pracodawcy. Wyróżnia ją na rynku pracy i przekazuje wartości, kulturę organizacyjną oraz korzyści, jakie oferuje swoim pracownikom. W ten sposób employer branding wpływa na zdolność firmy do przyciągania i zatrzymywania najlepszych pracowników. Ma to kluczowe znaczenie dla sukcesu i rozwoju organizacji.

Termin employer branding został użyty po raz pierwszy w 1996 roku przez Simona Barrow i Tima Ambler w artykule „The employer brand”.

Czym jest employer branding wewnętrzny?

Employer branding wewnętrzny odnosi się do strategii i działań podejmowanych wewnątrz organizacji. Istnieje w celu budowania i utrzymania pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród obecnych pracowników. Jest to proces skupiający się na tworzeniu silnej kultury organizacyjnej, zaangażowaniu pracowników i stworzeniu atrakcyjnego środowiska pracy.

W ramach employer brandingu wewnętrznego organizacje starają się tworzyć pozytywną atmosferę. Motywuje ona pracowników do efektywnej pracy, rozwijania swoich umiejętności i angażowania się w cele firmy. Poprzez odpowiednie strategie komunikacyjne, programy szkoleniowe, benefity pracownicze, tworzenie okazji do rozwoju kariery i udziału w projektach, organizacje dążą do zwiększenia zaangażowania pracowników, wzmacniania ich lojalności oraz przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów.

Employer branding wewnętrzny ma istotny wpływ na atmosferę pracy, efektywność zespołów oraz retencję pracowników. Poprawia postrzeganie pracodawcy przez obecnych pracowników, co przekłada się na większą satysfakcję zawodową, większe zaangażowanie i długoterminowe zaangażowanie w organizację.

Czym jest employer branding zewnętrzny?

Zewnętrzny employer branding odnosi się do strategii i działań podejmowanych przez pracodawców. Istnieje w celu kreowania pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz, wśród potencjalnych pracowników, kandydatów do pracy i społeczności biznesowej. Jest to proces budowania reputacji pracodawcy jako atrakcyjnego miejsca do pracy i preferowanego pracodawcy w danym sektorze. Employer branding zewnętrzny koncentruje się na promowaniu unikalnych cech i wartości firmy. Korzysta z różnych narzędzi i kanałów komunikacji, takich jak strony internetowe, media społecznościowe, kampanie reklamowe i udział w targach pracy.

employer branding

Czytaj też: Benefity dla pracowników — co można oferować?

Employer Value Proposition

Employer Value Proposition (EVP) to zestaw unikalnych ofert, korzyści i wartości, jakie pracodawca oferuje swoim pracownikom. Jest to skoncentrowane i spójne przesłanie. Określa, dlaczego warto pracować dla danej firmy i jakie korzyści można z tego czerpać. EVP stanowi kluczowy element employer branding, pomagając przyciągnąć, zatrzymać i zaangażować pracowników. Może obejmować różnorodne elementy, takie jak:

 • rozwój kariery,
 • środowisko pracy,
 • programy wynagradzania i benefity
 • kulturę organizacyjną,
 • wartości firmowe,
 • możliwość wpływu na decyzje,
 • równowagę między pracą a życiem osobistym,
 • innowacyjność,
 • postęp technologiczny.

Wartość EVP powinna być autentyczna, wiarygodna i odpowiadać na oczekiwania pracowników, aby budować długotrwałe relacje z zespołem i wyróżniać się na rynku pracy.

Jak kształtować employer branding?

Działania employer brandingowe można podzielić na: wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze skierowane są do obecnych pracowników firmy, a te drugie budują wizerunek marki pracodawcy (potrzebny dla potencjalnych pracowników firmy). Oto przykłady działań employer brandingowych:

Przykłady zewnętrznego employer branding:

 • Kreowanie spójnego wizerunku pracodawcy — tworzenie i komunikowanie unikalnej tożsamości firmy, jej misji, wartości i kultury organizacyjnej, które przyciągają potencjalnych pracowników i budują lojalność wśród obecnych. Pomaga to w zatrudnianiu nowych pracowników i daje możliwość rozwoju firmy.
 • Kreowanie pozytywnego doświadczenia kandydata — należy dbać o profesjonalną i przyjazną rekrutację, dostarczać jasne informacje o procesie rekrutacyjnym, szybkie odpowiedzi na zapytania kandydatów oraz zapewniać pozytywne interakcje w trakcie procesu rekrutacyjnego.
 • Silna obecność w mediach społecznościowych — wykorzystaj media społecznościowe do budowania swojego employer brandingu. Twórz wartościowe treści, informacje o firmie, historie sukcesu pracowników, wydarzenia firmowe i inne atrakcyjne materiały, które przyciągną uwagę potencjalnych kandydatów.
 • Atrakcyjne oferty pracy — twórz treści dopasowane do kandydatów, których szukasz. Dobrze zaplanowane, z chwytliwymi nagłówkami i przyciągającymi wzrok grafikami mają większe powodzenie niż sam nudny tekst.
 • Budowanie sieci kontaktów i relacji — bądź obecny na branżowych wydarzeniach, konferencjach i targach pracy. Nawiązuj kontakty z potencjalnymi kandydatami, przedstawicielami innych firm i branżowych
 • Kreowanie relacji z uczelniami i organizacjami studenckimi — nawiąż współpracę z uczelniami, organizacjami studenckimi i innymi instytucjami edukacyjnymi. Organizuj staże, praktyki, wykłady, prezentacje i uczestnicz w targach pracy, aby pozyskać młodych talentów i zbudować długotrwałe relacje z instytucjami edukacyjnymi.
 • Opinie pracowników i rekomendacje — zachęcaj swoich pracowników do dzielenia się pozytywnymi opiniami o pracy w Twojej firmie na portalach z opiniami, takich jak LinkedIn itp. Rekomendacje od zadowolonych pracowników mogą mieć duże znaczenie dla potencjalnych kandydatów.

Przykłady wewnętrznych działań employer branding:

 • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej — stwórz otwarte i przyjazne środowisko pracy, które promuje zaangażowanie, współpracę i wzajemne wsparcie. Organizuj wydarzenia firmowe i spotkania.
 • Stworzenie atrakcyjnych pakietów wynagrodzeń i benefitów — dzięki temu zadowolony pracownik będzie wspierał swoją firmę i bronił jej dobrego imienia, a potencjalny kandydat będzie bardziej chętny, żeby do niej aplikować.
 • Rozwój programów rozwoju i szkoleń — inwestowanie w rozwój pracowników poprzez oferowanie programów szkoleniowych, rozwojowych i awansowych, które pozwalają pracownikom rozwijać swoje umiejętności, zdobywać nowe kompetencje i awansować w ramach organizacji.
 • Komunikacja wewnętrzna — zapewnij regularną, klarowną i otwartą komunikację z pracownikami. Informuj ich o strategicznych celach firmy, postępach, sukcesach i ważnych zmianach. Wykorzystuj różnorodne kanały komunikacji, takie jak narady, newslettery, platformy wewnętrzne, spotkania z pracownikami itp.
 • Zaangażowanie pracowników — twórz możliwości dla pracowników, aby czuli się zaangażowani i dumni z pracy w Twojej firmie. Rozważ wdrażanie programów nagradzania i uznawania osiągnięć, organizowanie wydarzeń firmowych, udział w projektach społecznych i charytatywnych, oraz dawanie im możliwości wpływu na decyzje dotyczące pracy i rozwoju.
 • Zaufanie i wsparcie — twórz atmosferę zaufania i zapewnij wsparcie pracownikom w ich codziennej pracy. Słuchaj ich opinii, uwzględniaj ich potrzeby i pomagaj w rozwiązywaniu problemów.
employer branding

Czytaj też: Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?

Jakie są korzyści budowania employer brandingu firmy?

Skuteczny employer branding ma wiele korzyści, które przyczyniają się do budowania silnej marki pracodawcy. Dlaczego marka pracodawcy jest ważna?

 • Efektywne rekrutacje — silna marka pracodawcy jest bardziej autentyczna, przez co kandydaci chętniej aplikują do danej firmy. Szybciej podejmują decyzje dotyczące ofert pracy.
 • Kandydaci dopasowani do kultury organizacyjnej firmy – potencjalny pracodawca przyciąga kandydatów, którzy są bardziej skłonni do identyfikowania się z wartościami, misją i kulturą organizacyjną firmy. Pracownicy, którzy rozpoznają i podzielają te wartości, są bardziej prawdopodobni do osiągnięcia sukcesu i osiągnięcia satysfakcji z pracy.
 • Mniejsza rotacja pracowników — pracownicy są bardziej skłonni pozostać w firmie, która ma pozytywny wizerunek jako pracodawca. Budowanie employer brandingu, opartego na atrakcyjnych korzyściach, rozwoju zawodowym i satysfakcjonującym środowisku pracy, przyczynia się do zwiększenia retencji pracowników.
 • Nazwa firmy jest rozpoznawalna – employer branding przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności nazwy firmy jako pracodawcy. Gdy firma ma pozytywny wizerunek jako pracodawca, staje się bardziej widoczna i pamiętana zarówno przez potencjalnych pracowników, jak i przez społeczność biznesową.
 • Zmniejszenie kosztów rekrutacji — budowanie silnego employer brandingu może zmniejszyć koszty rekrutacji. Gdy Twoja firma jest postrzegana jako atrakcyjny pracodawca, zwiększa się liczba aplikacji od odpowiednich kandydatów, co pozwala na skrócenie czasu i obniżenie kosztów związanych z poszukiwaniem talentów.
 • Konkurencyjna przewaga — budowanie silnego wizerunku atrakcyjnego pracodawcy daje Twojej firmie konkurencyjną przewagę na rynku. Gdy firma jest znana z pozytywnego wizerunku jako pracodawca, przyciąga to uwagę klientów, partnerów biznesowych i inwestorów, co przyczynia się do długoterminowego sukcesu firmy.

Podumowanie

Celem employer brandingu jest budowanie i promowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy w celu przyciągania, zatrzymywania i motywowania wysoko wykwalifikowanych pracowników. Profesjonalny employer branding wymaga nie tylko odpowiedniego planowania, ale również precyzyjnej strategii. Kampanie employer branding powinny być prowadzone przez każdą większą firmę, która zatrudnia dużą ilość osób. Dlatego employer branding należy potraktować jako jedno z priorytetowych działań.

Marka pracodawcy ma ogromne znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, ponieważ wspomaga działania firmy w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. Opinie dobrego pracodawcy są istotne i zwiększają szanse na rozwój organizacji. Dlatego też employer branding warto wprowadzić do swojej firmy, aby stać się silną marką pracodawcy.


Podobne wpisy

 • powitanie nowego pracownika

  Powitanie nowego pracownika — o czym warto pamiętać?

  Odpowiednie powitanie nowego pracownika w pierwszy dzień w pracy jest ważne, aby stworzyć pozytywne wrażenie i ułatwić mu adaptację do nowego środowiska. Pierwszy dzień w nowej pracy — jakie informacje powinien otrzymać nowy pracownik? Jak zadbać o nowego pracownika? SPIS TREŚCI Pierwszy dzień w pracy — korzyści z powitania nowego pracownika Powitanie nowego pracownika w […]


  09.01.2024
 • rekrutacja wolumenowa

  Rekrutacja wolumenowa — na czym polega?

  Rekrutacja wolumenowa stała się kluczowym elementem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Wraz z rosnącą konkurencją o najbardziej utalentowanych pracowników, przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają uwagę na szybkie i efektywne metody pozyskiwania nowych talentów. Na czym polega rekrutacja wolumenowa? Na jakie stanowiska najczęściej prowadzi się rekrutację wolumenową? Dlaczego marketing rekrutacyjny to kluczowe zagadnienie w rekrutacjach wolumenowych?


  22.12.2023
 • transparentność w firmie

  Transparentność w firmie — jak ją wdrożyć?

  Transparentność w firmie staje się jednym z kluczowych elementów skutecznego zarządzania oraz budowania zdrowej kultury organizacyjnej. Firmy, które otwarcie komunikują cele, wartości i decyzje, notują nie tylko wzrost efektywności, ale również zyskują zaufanie i zaangażowanie pracowników. Czym jest transparentność w biznesie? Jak wdrożyć transparentność w firmie? Dlaczego transparentność informacji jest ważna w zarządzaniu firmą?


  06.12.2023
 • employee value proposition

  Employee value proposition — dlaczego jest ważne?

  Zatrudnienie to znacznie więcej niż tylko wymiana czasu na pieniądze. W dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy, gdzie talenty są największym kapitałem firm, Employe Value Proposition (EVP) staje się kluczowym elementem przyciągania i zatrzymywania najlepszych pracowników. Czym jest EVP i dlaczego jest tak istotne? Co się składa na EVP? Jak wykorzystać employee value proposition?


  30.11.2023
 • candidate nurturing

  Candidate nurturing — jak pielęgnować odrzuconych kandydatów?

  Czy wiesz, że aż 90% kandydatów na rynku pracy, to kandydaci pasywni? Są to osoby, które aktywnie nie szukają pracy – 60% nawet nie przegląda portali, bo zupełnie nie jest zainteresowana, a kolejne 30% śledzi portale, ale nie myśli o tym, aby aplikować. Dlaczego skupiamy się na przyciąganiu najlepszych talentów, a zapominamy potem o tych, których odrzuciliśmy z procesu?


  30.11.2023
 • rynek pracownika

  Rynek pracownika — na czym polega?

  W dzisiejszych czasach często zdarza się taka sytuacja, że ofert pracy jest wiele, a pracowników brak. Taki rodzaj wydarzeń nazywa się „rynkiem pracownika”. Czym dokładnie jest rynek pracownika? Czy mamy kryzys na rynku pracy? Jakie są perspektywy rynku pracy? Jacy specjaliści na rynku pracy są najbardziej pożądani?


  29.11.2023
 • stay interview

  Stay interview — czy warto go przeprowadzać?

  Coraz częściej utrzymanie pracowników w firmie staje się ogromnym wyzwaniem dla pracodawców. Aby to zrobić, firmy oferują różne benefity pracownicze, robią ankiety czy przeprowadzają stay interview. Co to jest stay interview? Jak wygląda rozmowa o satysfakcji pracownika? Jakie pytania do stay interview?


  29.11.2023
 • offboarding

  Offboarding – jak zadbać o pożegnanie pracownika?

  Pożegnanie pracownika to moment, który może mieć znaczenie nie tylko dla osoby odchodzącej, ale także dla całego zespołu i firmy. Czym jest offboarding i dlaczego jest tak ważny? Jak wygląda dobrze przeprowadzony offboarding? Jak powinien wyglądać zdalny offboarding? Dlaczego warto stosować offboarding? Jak zaplanować skuteczny offboarding? Jakie narzędzia do offboardingu warto wykorzystać?


  29.11.2023
 • słownik HR

  Słownik HR — jakie pojęcia trzeba znać?

  Dziedzina zarządzania zasobami ludzkimi HR w dzisiejszym świecie odgrywa ogromną rolę w funkcjonowaniu firm. Jednak dla wielu osób, nie tylko tych spoza branży HR, terminy i pojęcia związane z tą dziedziną mogą być niejasne. W dzisiejszym artykule zapraszamy do poznania pojęć HR, które kształtują dzisiejszą rzeczywistość zarządzania personelem. Co oznacza HR? Słownik HR — jakie pojęcia trzeba znać? Sprawdź nasz mini słownik pojęć HR.


  29.11.2023
 • jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną

  Jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną?

  Rozmowa rekrutacyjna to kluczowy element rekrutacji, który pozwala pracodawcy na zdobycie nowego pracownika. Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Jakich pytań unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jak rozładować atmosferę w trakcie rozmowy rekrutacyjnej? Jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną?


  14.09.2023