Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?

[:pl]

Zaangażowanie pracowników jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poziom ich zaangażowania zależy zazwyczaj od nich samych, ale wpływają na to również czynniki zewnętrzne. Dlaczego warto dbać o wysoki poziom zaangażowania pracowników? Co wpływa na zaangażowanie pracowników? Jak budować zaangażowanie pracowników? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

zaangażowanie pracowników
[:]

SPIS TREŚCI

Czym jest zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników odnosi się do poziomu zaangażowania emocjonalnego, psychicznego i behawioralnego w wykonywanie swoich obowiązków zawodowych oraz w osiąganie celów organizacji. To stan, w którym pracownicy mają chęci do pracy, są do niej zmotywowani i czują się związani z firmą. Pracownik zaangażowany koncentruje się na swojej pracy, stara się szukać nowych rozwiązań i wykonuje swoją pracę efektywnie. Jest entuzjastycznie nastawiony, chętniej identyfikuje się z firmą i wiąże z nią swoją przyszłość.

Co wpływa na zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników może być wynikiem wielu czynników. Są one często indywidualne i zależą w dużej mierze od charakteru pracownika. Dla kogoś coś może być motywujące, a dla drugiej osoby już nie. Pracodawcy muszą więc ciągle dbać o zaangażowanie zespołu, aby był on jak najbardziej wydajny i dopasowywać motywatory do każdego z pracowników firmy. Na początku tej drogi trzeba zastanowić się, co wpływa na poziom zaangażowania. Czynniki zwiększające zaangażowanie pracowników:

 • Kultura organizacyjna firmy — ma duże znaczenie dla zaangażowania pracowników. Jeśli organizacja promuje otwartość, współpracę, zaufanie i szanuje różnorodność, pracownicy czują więź z miejscem pracy i są bardziej skłonni zaangażować się we wspólne cele. Miejsce pracy oraz jego organizacyjne elementy powinny być zachęcające i spełniać potrzeby pracownika.
 • Możliwości rozwoju — większość pracowników firmy oczekuje od niej odpowiedniego rozwoju, możliwości wykonywania kursów, aby pogłębić swoją wiedzę. Obecnie stawia się mocno na rozwój zawodowy i perspektywy awansu. Pracownicy często mają jasno określoną ścieżkę, chcą poszerzać swoje możliwości i piąć się w górę. Mają poczucie, że nie stoją w miejscu, a to wpływa na satysfakcję pracowników.
 • Skuteczne przywództwo — odpowiednie zarządzanie firmą wpływa na jakość pracy pracowników. Kierownictwo ma z nimi najczęściej bezpośredni kontakt. Jeśli nie są to zbyt dobre stosunki, to zaangażowanie w wykonywaną pracę spada. Wielu osobom na tych stanowiskach brakuje umiejętności zarządzania zespołem, co przekłada się na organizację pracy. Dobra komunikacja z przełożonymi, feedback i zrozumiałe przekazy wpływają na to, że zaangażowanie pracowników zwiększa się.
 • Wartości firmy — wpływają na sposób, w jaki pracownicy postrzegają i angażują się w swoją pracę. Kiedy są zgodne z wartościami pracowników, tworzy się więź i przynależność, co motywuje do większego zaangażowania. Wartości organizacji działają jako motywator, nadają sens pracy i wpływają na zachowanie pracowników. Tworzą pozytywny klimat organizacyjny, przyciągają i zatrzymują pracownika.
 • Środowisko pracy — na nie może mieć wpływ wiele rzeczy, np. atmosfera w firmie lub fizyczne miejsce pracy. Każdemu zależy, aby było komfortowo i wygodnie. Udogodnienia takie jak wygodny, regulowany fotel, dobrze działający sprzęt pozytywnie wpływają na zaangażowanie pracowników. Ważna jest również elastyczność harmonogramów pracy, zdrowe relacje między współpracownikami, odpowiednia równowaga między pracą a życiem osobistym, możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwo w procesach decyzyjnych. Praca to miejsce, w którym spędzamy większość swojego życia, musi być odpowiednio przystosowane.
 • Zaufanie wobec firmy — jeśli pracownicy nie czują, że mogą wyrażać swoje zdanie, bo nikt ich nie słucha lub zawsze spotkają się z krytyką, to mniej chętnie będą podchodzić do pracy. Zaangażowany pracownik wie, że jest pod przywództwem kogoś, ale chce być ważny i wysłuchany.
 • Nagrody i docenianie — motywują pracowników do lepszych wyników, zwiększają satysfakcję z pracy, wzmacniają poczucie wartości i sprawiają, że pracownik zaangażowany daje z siebie więcej niż ten niezaangażowany.
zaangażowanie pracowników

Czytaj też: 10 sposobów jak motywować pracowników

Dlaczego warto dbać o wysoki poziom zaangażowania pracowników?

Dla zaangażowanych pracowników praca staje się czymś więcej niż tylko źródłem zarobku. Jeśli są odpowiednio zmotywowani, to widzą w niej większy sens i wartość swojej pracy. To sprawia, że są bardziej wydajni i starają się, jak najlepiej wykonywać pracę. Zaangażowany pracownik wykonuje swoją pracę efektywniej, szuka innowacyjnych metod, angażuje się w proces zmian i realizuje cele organizacji. Lepsze zaangażowanie pracowników przynosi firmie nie tylko większe zyski finansowe, ale również dobry wizerunek i reputację. Zadowolony pracownik chętniej poleca swoją firmę jako pracodawcę.

Zalety motywowania pracowników:

 • zwiększone tempo pracy,
 • lepsze utożsamianie się z celami firmy,
 • większy sens wykonywania zadań, a tym samym wyższe chęci do pracy,
 • rozwój firmy ma dla pracowników znaczenie,
 • wzmacnia satysfakcję zawodową,
 • poprawia atmosferę pracy,
 • zachęca do rozwoju,
 • wyższa produktywność,
 • lepsza jakość pracy,
 • większa innowacyjność.

Jak budować zaangażowanie pracowników?

Znając czynniki zwiększające zaangażowanie, łatwiej jest zadbać o prawidłową motywację. Jak zatem prawidłowo stymulować zaangażowanie zespołu?

 • Dziękuj i doceniaj — pracownicy muszą wiedzieć, że ich wysiłki mogą zostać docenione. Chwal ich jak najczęściej to możliwe, ale rób to szczerze i uzasadniaj dlaczego. Dziękowanie dowodzi, że masz świadomość tego, jaką ciężką pracę musieli wykonać. To bardzo ważne, aby mieć zaangażowanych pracowników.
 • Prowadź regularną komunikację — dużo rozmawiaj i przede wszystkim słuchaj. Twórz częste spotkania, dopytuj i sprawdzaj, czy każdy zrozumiał swoje zadanie. Staraj się przekazywać informacje przejrzyście. Dawaj informację zwrotną.
 • Okazuj szacunek — działa on dwustronnie. Pracownicy będą Cię szanować, jeśli ty będziesz szanować ich. Słuchaj ich opinii i traktuj poważnie.
 • Umożliwiaj rozwój — sprawia on, że ma się poczucie niestania w miejscu. Proponuj szkolenia, kursy, zapytaj, jakie mają cele zawodowe. Wyznacz ścieżkę awansu.
 • Zapewniaj poczucie sensu — każdy z nas chce mieć poczucie, że praca ma znaczenie. Aby pracownik czuł zaangażowanie, powinien wierzyć, że jego praca jest istotna i wartościowa. Ustal cele i motywuj do ich spełniania.
 • Buduj dobrą atmosferę — to bardzo istotne, aby zaangażować swój zespół. Pozytywna atmosfera wpływa na lepsze samopoczucie w firmie, sprawia, że z przyjemnością przychodzi się do pracy. Organizuj różne integracje, spotkania po pracy. Świętuj wspólne wydarzenia i sukcesy.
 • Wierz w możliwości pracowników — przede wszystkim darz ich zaufaniem i daj im trochę samodzielności. Ciągła kontrola i stanie nad głową są nie tylko stresujące, ale i bardzo demotywujące. Daj im odczuć, że w nich wierzysz.
 • Ciągle działaj — pamiętaj, że budowanie zaangażowania ludzi to ciągły proces. Jedna pochwała nic nie zmieni. Stwórz sobie plan i wdrażaj go, aby móc dbać o ich motywację i satysfakcję z pracy.
zaangażowanie pracowników

Jak mierzyć zaangażowanie pracowników?

Zastanawiasz się jak sprawdzić poziom zaangażowania pracowników? Badania zaangażowania pracowników powinno się przeprowadzać, co jakiś czas i powinny obejmować wszystkich pracowników. Należy je później analizować i wyciągać z nich wnioski. Monitorowanie poziomu zaangażowania jest bardzo istotne zarówno dla pracowników jak i firmy.

Do pomiaru poziomu zaangażowania może służyć:

 • Ankieta/ kwestionariusz zaangażowania pracowników — pozwala zbierać opinie o swojej organizacji. Trzeba to robić często i regularnie, aby brak zaangażowania nie dotknął Twoich pracowników. Jednym z najczęściej używanych ankiet jest Kwestionariusz Zaangażowania Pracowników MINDO. Mierzy on poziom zaangażowania pojedynczego pracownika. Kwestionariusz składa się z 16 twierdzeń, wypełnienie go trwa tylko kilka minut.
 • Pytania Gallupa — to narzędzie, które skupia się na elementach współpracy. To szybki test, w którym pracownicy wskazują swoją opinię w skali 1-5. Składa się z takich pytań jak:Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do wykonywania pracy?Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?Czy w pracy liczy się moje zdanie?Czy misja firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?
 • Badanie pulse check — to badanie „pulsu“ organizacji. Jedna ankieta składa się z kilku do kilkunastu pytań. Przeprowadzana powinna być regularnie, minimum raz na kwartał. Dzięki tworzeniu takich ankiet pracownik ma poczucie, że jego opinie są wysłuchane.

Problemy z utrzymaniem wysokiego zaangażowania pracowników dotykają wielu firm. Przed pracodawcami duże wyzwanie, aby dbać o satysfakcję i motywację pracowników. Bardzo istotna jest prawidłowa analiza poziomu zaangażowania, która daje możliwość wyciągania wniosków i ulepszania strategii organizacji firmy. Warto dbać więc o wzrost zaangażowania pracowników, który realnie przekłada się na wyniki firmy i na samopoczucie pracowników.


Podobne wpisy

 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • CV dla rekrutera

  CV dla rekrutera — jak stworzyć?

  Tworzenie CV dla rekrutera to wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Jak stworzyć CV dla rekrutera?


  13.06.2024
 • style zarządzania przedsiębiorstwem

  Style zarządzania przedsiębiorstwem — jakie są?

  Zarządzanie zespołem to bardzo ważne zadanie, od którego zależy efektywność pracy całej organizacji. Jakie są style zarządzania przedsiębiorstwem?


  11.06.2024
 • ocena pracownicza

  Ocena pracownicza — jakie przynosi korzyści?

  Ocena pracownicza to narzędzie umożliwiające rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Jakie przynosi korzyści?


  31.05.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • badanie satysfakcji pracowników

  Badanie satysfakcji pracowników — czy warto?

  Każdy pracodawca powinien zwracać uwagę na zadowolenie z pracy swoich pracowników. Służy do tego badanie satysfakcji pracowników. Czy warto je wykonywać?


  10.05.2024
 • kreatywność w pracy

  Kreatywność w pracy — jak ją rozwijać?

  Kreatywność w pracy to kluczowy czynnik wpływający na innowacyjność i efektywność działania firmy. Jak zwiększyć kreatywność?


  16.04.2024
 • integracja pracownicza

  Integracja pracownicza — dlaczego jest ważna?

  Integracja pracownicza jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jakie korzyści niesie ze sobą?


  10.04.2024