Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?

[:pl]

Zaangażowanie pracowników jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poziom ich zaangażowania zależy zazwyczaj od nich samych, ale wpływają na to również czynniki zewnętrzne. Dlaczego warto dbać o wysoki poziom zaangażowania pracowników? Co wpływa na zaangażowanie pracowników? Jak budować zaangażowanie pracowników? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

zaangażowanie pracowników
[:]

SPIS TREŚCI

Czym jest zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników odnosi się do poziomu zaangażowania emocjonalnego, psychicznego i behawioralnego w wykonywanie swoich obowiązków zawodowych oraz w osiąganie celów organizacji. To stan, w którym pracownicy mają chęci do pracy, są do niej zmotywowani i czują się związani z firmą. Pracownik zaangażowany koncentruje się na swojej pracy, stara się szukać nowych rozwiązań i wykonuje swoją pracę efektywnie. Jest entuzjastycznie nastawiony, chętniej identyfikuje się z firmą i wiąże z nią swoją przyszłość.

Co wpływa na zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników może być wynikiem wielu czynników. Są one często indywidualne i zależą w dużej mierze od charakteru pracownika. Dla kogoś coś może być motywujące, a dla drugiej osoby już nie. Pracodawcy muszą więc ciągle dbać o zaangażowanie zespołu, aby był on jak najbardziej wydajny i dopasowywać motywatory do każdego z pracowników firmy. Na początku tej drogi trzeba zastanowić się, co wpływa na poziom zaangażowania. Czynniki zwiększające zaangażowanie pracowników:

 • Kultura organizacyjna firmy — ma duże znaczenie dla zaangażowania pracowników. Jeśli organizacja promuje otwartość, współpracę, zaufanie i szanuje różnorodność, pracownicy czują więź z miejscem pracy i są bardziej skłonni zaangażować się we wspólne cele. Miejsce pracy oraz jego organizacyjne elementy powinny być zachęcające i spełniać potrzeby pracownika.
 • Możliwości rozwoju — większość pracowników firmy oczekuje od niej odpowiedniego rozwoju, możliwości wykonywania kursów, aby pogłębić swoją wiedzę. Obecnie stawia się mocno na rozwój zawodowy i perspektywy awansu. Pracownicy często mają jasno określoną ścieżkę, chcą poszerzać swoje możliwości i piąć się w górę. Mają poczucie, że nie stoją w miejscu, a to wpływa na satysfakcję pracowników.
 • Skuteczne przywództwo — odpowiednie zarządzanie firmą wpływa na jakość pracy pracowników. Kierownictwo ma z nimi najczęściej bezpośredni kontakt. Jeśli nie są to zbyt dobre stosunki, to zaangażowanie w wykonywaną pracę spada. Wielu osobom na tych stanowiskach brakuje umiejętności zarządzania zespołem, co przekłada się na organizację pracy. Dobra komunikacja z przełożonymi, feedback i zrozumiałe przekazy wpływają na to, że zaangażowanie pracowników zwiększa się.
 • Wartości firmy — wpływają na sposób, w jaki pracownicy postrzegają i angażują się w swoją pracę. Kiedy są zgodne z wartościami pracowników, tworzy się więź i przynależność, co motywuje do większego zaangażowania. Wartości organizacji działają jako motywator, nadają sens pracy i wpływają na zachowanie pracowników. Tworzą pozytywny klimat organizacyjny, przyciągają i zatrzymują pracownika.
 • Środowisko pracy — na nie może mieć wpływ wiele rzeczy, np. atmosfera w firmie lub fizyczne miejsce pracy. Każdemu zależy, aby było komfortowo i wygodnie. Udogodnienia takie jak wygodny, regulowany fotel, dobrze działający sprzęt pozytywnie wpływają na zaangażowanie pracowników. Ważna jest również elastyczność harmonogramów pracy, zdrowe relacje między współpracownikami, odpowiednia równowaga między pracą a życiem osobistym, możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwo w procesach decyzyjnych. Praca to miejsce, w którym spędzamy większość swojego życia, musi być odpowiednio przystosowane.
 • Zaufanie wobec firmy — jeśli pracownicy nie czują, że mogą wyrażać swoje zdanie, bo nikt ich nie słucha lub zawsze spotkają się z krytyką, to mniej chętnie będą podchodzić do pracy. Zaangażowany pracownik wie, że jest pod przywództwem kogoś, ale chce być ważny i wysłuchany.
 • Nagrody i docenianie — motywują pracowników do lepszych wyników, zwiększają satysfakcję z pracy, wzmacniają poczucie wartości i sprawiają, że pracownik zaangażowany daje z siebie więcej niż ten niezaangażowany.
zaangażowanie pracowników

Czytaj też: 10 sposobów jak motywować pracowników

Dlaczego warto dbać o wysoki poziom zaangażowania pracowników?

Dla zaangażowanych pracowników praca staje się czymś więcej niż tylko źródłem zarobku. Jeśli są odpowiednio zmotywowani, to widzą w niej większy sens i wartość swojej pracy. To sprawia, że są bardziej wydajni i starają się, jak najlepiej wykonywać pracę. Zaangażowany pracownik wykonuje swoją pracę efektywniej, szuka innowacyjnych metod, angażuje się w proces zmian i realizuje cele organizacji. Lepsze zaangażowanie pracowników przynosi firmie nie tylko większe zyski finansowe, ale również dobry wizerunek i reputację. Zadowolony pracownik chętniej poleca swoją firmę jako pracodawcę.

Zalety motywowania pracowników:

 • zwiększone tempo pracy,
 • lepsze utożsamianie się z celami firmy,
 • większy sens wykonywania zadań, a tym samym wyższe chęci do pracy,
 • rozwój firmy ma dla pracowników znaczenie,
 • wzmacnia satysfakcję zawodową,
 • poprawia atmosferę pracy,
 • zachęca do rozwoju,
 • wyższa produktywność,
 • lepsza jakość pracy,
 • większa innowacyjność.

Jak budować zaangażowanie pracowników?

Znając czynniki zwiększające zaangażowanie, łatwiej jest zadbać o prawidłową motywację. Jak zatem prawidłowo stymulować zaangażowanie zespołu?

 • Dziękuj i doceniaj — pracownicy muszą wiedzieć, że ich wysiłki mogą zostać docenione. Chwal ich jak najczęściej to możliwe, ale rób to szczerze i uzasadniaj dlaczego. Dziękowanie dowodzi, że masz świadomość tego, jaką ciężką pracę musieli wykonać. To bardzo ważne, aby mieć zaangażowanych pracowników.
 • Prowadź regularną komunikację — dużo rozmawiaj i przede wszystkim słuchaj. Twórz częste spotkania, dopytuj i sprawdzaj, czy każdy zrozumiał swoje zadanie. Staraj się przekazywać informacje przejrzyście. Dawaj informację zwrotną.
 • Okazuj szacunek — działa on dwustronnie. Pracownicy będą Cię szanować, jeśli ty będziesz szanować ich. Słuchaj ich opinii i traktuj poważnie.
 • Umożliwiaj rozwój — sprawia on, że ma się poczucie niestania w miejscu. Proponuj szkolenia, kursy, zapytaj, jakie mają cele zawodowe. Wyznacz ścieżkę awansu.
 • Zapewniaj poczucie sensu — każdy z nas chce mieć poczucie, że praca ma znaczenie. Aby pracownik czuł zaangażowanie, powinien wierzyć, że jego praca jest istotna i wartościowa. Ustal cele i motywuj do ich spełniania.
 • Buduj dobrą atmosferę — to bardzo istotne, aby zaangażować swój zespół. Pozytywna atmosfera wpływa na lepsze samopoczucie w firmie, sprawia, że z przyjemnością przychodzi się do pracy. Organizuj różne integracje, spotkania po pracy. Świętuj wspólne wydarzenia i sukcesy.
 • Wierz w możliwości pracowników — przede wszystkim darz ich zaufaniem i daj im trochę samodzielności. Ciągła kontrola i stanie nad głową są nie tylko stresujące, ale i bardzo demotywujące. Daj im odczuć, że w nich wierzysz.
 • Ciągle działaj — pamiętaj, że budowanie zaangażowania ludzi to ciągły proces. Jedna pochwała nic nie zmieni. Stwórz sobie plan i wdrażaj go, aby móc dbać o ich motywację i satysfakcję z pracy.
zaangażowanie pracowników

Jak mierzyć zaangażowanie pracowników?

Zastanawiasz się jak sprawdzić poziom zaangażowania pracowników? Badania zaangażowania pracowników powinno się przeprowadzać, co jakiś czas i powinny obejmować wszystkich pracowników. Należy je później analizować i wyciągać z nich wnioski. Monitorowanie poziomu zaangażowania jest bardzo istotne zarówno dla pracowników jak i firmy.

Do pomiaru poziomu zaangażowania może służyć:

 • Ankieta/ kwestionariusz zaangażowania pracowników — pozwala zbierać opinie o swojej organizacji. Trzeba to robić często i regularnie, aby brak zaangażowania nie dotknął Twoich pracowników. Jednym z najczęściej używanych ankiet jest Kwestionariusz Zaangażowania Pracowników MINDO. Mierzy on poziom zaangażowania pojedynczego pracownika. Kwestionariusz składa się z 16 twierdzeń, wypełnienie go trwa tylko kilka minut.
 • Pytania Gallupa — to narzędzie, które skupia się na elementach współpracy. To szybki test, w którym pracownicy wskazują swoją opinię w skali 1-5. Składa się z takich pytań jak:Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do wykonywania pracy?Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?Czy w pracy liczy się moje zdanie?Czy misja firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?
 • Badanie pulse check — to badanie „pulsu“ organizacji. Jedna ankieta składa się z kilku do kilkunastu pytań. Przeprowadzana powinna być regularnie, minimum raz na kwartał. Dzięki tworzeniu takich ankiet pracownik ma poczucie, że jego opinie są wysłuchane.

Problemy z utrzymaniem wysokiego zaangażowania pracowników dotykają wielu firm. Przed pracodawcami duże wyzwanie, aby dbać o satysfakcję i motywację pracowników. Bardzo istotna jest prawidłowa analiza poziomu zaangażowania, która daje możliwość wyciągania wniosków i ulepszania strategii organizacji firmy. Warto dbać więc o wzrost zaangażowania pracowników, który realnie przekłada się na wyniki firmy i na samopoczucie pracowników.


Podobne wpisy

 • kreatywność w pracy

  Kreatywność w pracy — jak ją rozwijać?

  Kreatywność w pracy to kluczowy czynnik wpływający na innowacyjność i efektywność działania firmy. Jak zwiększyć kreatywność?


  16.04.2024
 • integracja pracownicza

  Integracja pracownicza — dlaczego jest ważna?

  Integracja pracownicza jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jakie korzyści niesie ze sobą?


  10.04.2024
 • dress code

  Dress code w pracy — jak się ubierać?

  Dress code odnosi się do wytycznych dotyczących odpowiedniego ubioru w różnych sytuacjach, w tym w miejscu pracy. Jest to także aspekt kultury osobistej, obecny we wszystkich kulturach na świecie. Jak dress code wpływa na postrzeganie pracownika? Jak powinno się ubierać do pracy? O czym należy pamiętać?


  29.03.2024
 • FOMO

  Czym jest syndrom FOMO?

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, coraz częściej spotykamy się z zjawiskiem FOMO, czyli lęku przed przegapianiem istotnych wydarzeń czy możliwości zawodowych. W artykule przyjrzymy się temu zjawisku, jego wpływowi na efektywność pracownika oraz sposobom radzenia sobie z nim w miejscu pracy. Jak rozpoznać FOMO? Jak zapobiegać FOMO? Sprawdźmy!


  16.03.2024
 • porzucenie pracy

  Porzucenie pracy. Jakie ma konsekwencje.

  Porzucenie pracy jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Nieuzasadnione porzucenie obowiązków może pociągać za sobą poważne skutki, takie jak np. zwolnienie dyscyplinarne. Jakie są skutki porzucenia pracy? Czy grozi za to zwolnienie dyscyplinarne? Co zrobić, zanim porzucisz pracę? Jaka jest kara za opuszczenie miejsca pracy?


  13.03.2024
 • nonkonformizm pracownika

  Nonkonformizm pracownika – co to jest?

  Nonkonformizm pracownika co takiego jest? Nonkonformizm pracownika najczęściej kojarzy się nie tylko z buntowniczym, ale i odmiennym podejściem do życia. Nonkonformiści w społeczeństwie podejmują decyzje zgodne z własnymi przekonaniami.


  29.02.2024
 • start up

  Start up – czym jest i jak działa?

  W Polsce od kilku lat mówi się o firmie typu start up, czyli firmach które powstają w celu znalezienia określonego sposobu prowadzenia biznesu. Mimo różnych definicji startupów, ich głównym celem jest odkrywanie nowych rynków dla swoich produktów i szybkie osiągnięcie sukcesu finansowego. Co to jest startup? Jakie są zalety założenie startupu?


  26.02.2024
 • system ATS

  Co to jest system ATS?

  System ATS, czyli Applicant Tracking System jest programem, który ma usprawnić proces rekrutacji i pozwolić na elektroniczną obsługę aplikacji kandydatów. Systemy ATS umożliwia przeglądanie zgłoszeń osób, które ubiegają się o pracę na konkretnym stanowisku i śledzą źródła spływających kandydatów w bazie centralnej. Czym jest system rekrutacyjny? Jakie funkcje ma ATS?


  23.02.2024
 • zdrowie psychiczne pracowników

  Zdrowie psychiczne pracowników — dlaczego warto inwestować?

  W obliczu rosnących wyzwań na rynku pracy, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o dobrostan psychiczny swoich pracowników. Nie tylko ze względu na aspekty etyczne i społeczne, ale również z przyczyn ekonomicznych. Dane i analizy z raportu „Bez stresu!“ jasno pokazują, że inwestycje w zdrowie psychiczne pracowników mogą przynieść znaczące korzyści finansowe dla przedsiębiorstw.


  16.02.2024
 • CV dla księgowej

  CV dla księgowej — wzór, jak napisać?

  Stworzenie profesjonalnego CV dla księgowej to kluczowy krok w zapewnieniu sobie miejsca na rynku pracy w dziedzinie finansów i rachunkowości. Odpowiednio skonstruowany dokument może być decydującym czynnikiem w dostaniu się na stanowisko księgowej. Co należy do obowiązków księgowej? Ile zarabia główna księgowa? CV dla księgowej — jak napisać? Jak dobrze opisać doświadczenie zawodowe w CV księgowego?


  14.02.2024