Dlaczego docenianie pracownika w pracy jest ważne?

[:pl]

Jednym z najpopularniejszych sposobów, jakie mają wpływ na kulturę w organizacji jest docenianie pracownika. Dzięki temu pracodawca może zwiększyć nie tylko ich wydajność ale również zwiększyć satysfakcję z pracy. Czy warto doceniać ludzi? Od czego zacząć docenianie pracowników? Jaka forma doceniania pracowników jest najlepsza? Czy docenianie pracowników wpływa na ich wydajność i motywację do pracy?…

docenianie pracowników
[:]

Strategia doceniania pracowników, czyli czym jest docenianie pracownika

Docenianie zazwyczaj rozumiemy przez pryzmat lepszego wynagrodzenia, premii, czy benefitów. Czy tak faktycznie jest? Docenianie pracownika w miejscu pracy często wiąże się z uznaniem, lecz uznawanie to tylko jeden z aspektów doceniania. Różnica między docenianiem a uznawaniem polega na wymiarze emocjonalnym i poznawczym. Jeśli menadżer docenia pracownika, wtedy dostrzega wartość tej osoby. Warto oczywiście wspierać tę radość i wdzięczność czynami, a w tym przypadku chwalenie może być pomocne, o ile wyraża autentyczne emocje wobec drugiej osoby. Wiele nowoczesnych programów doceniania pracowników wykorzystuje wewnętrzne narzędzia i aplikacje, które umożliwiają szybkie wyrażenie uznania dla mniejszych i większych sukcesów.

Dlaczego warto doceniać pracowników?

Docenianie pracownika jest bardzo ważne z wielu powodów. Skuteczne docenianie wpływa na motywację do pracy, zaangażowanie, nastrój pracownika, ale również poczucie własnej wartości oraz buduje więź z pracodawcą.

Poniżej przytaczamy najlepsze powody, dlaczego pracodawca powinien doceniać swoich pracowników:

 • Większa motywacja do pracy – pracownicy, którzy poczują się docenieni bardziej motywują się do pracy, dzięki temu czują się ważni i są świadomi, że wysiłki które ponoszą są doceniane przez pracodawcę
 • Lepsza wydajność – doceniony pracownik zwiększa swoją wydajność. Osoba, która czuje się ważnym członkiem w firmie chętniej angażuje się w wykonywaną przez siebie pracę
 • Lepsze relacje zespołowe – docenianie pracowników prowadzi do ulepszenia relacji w teamie. Wzajemny szacunek pracowników ma wpływ na zachowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy
 • Większa lojalność – bardziej docenieni pracownicy stają coraz bardziej lojalni wobec swojego pracodawcy. Czują, że są traktowani w sposób sprawiedliwy i chętniej zostają w firmie na dłużej.
 • Lepsza kultura organizacyjna – uznawanie zasług pracowników stanowi integralny element pozytywnej kultury w organizacji. Poprzez docenianie pracowników, firma tworzy atmosferę sprzyjającą, w której zwiększa się motywacja do pracy oraz możliwości rozwoju.
 • Lepsza jakość pracy – kiedy pracownik jest doceniony, zwiększa swoją dbałość o jakość wykonywanej pracy. Stara się zrobić wszystko jak najlepiej, żeby uzyskać pochwałę i uznanie.
 • Mniejsza rotacja pracowników – kiedy pracownicy odczuwają docenienie, są mniej skłonni do poszukiwania nowej pracy. Pracodawca, który w pełni uznaje i wartościuje swoich pracowników, może uniknąć ponoszenia wysokich kosztów związanych z rotacją kadry.
 • Lepsze wyniki finansowe – poczucie docenienia przez pracowników przyczynia się do poprawy wyników finansowych firmy. Zmotywowani i zaangażowani pracownicy pracują bardziej efektywnie i przyczyniają się do wzrostu zysków.
 • Pozytywny wizerunek firmy wśród klientów – firma, która docenia swoich pracowników, zyskuje pozytywny wizerunek wśród klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Jest postrzegana jako firma, która troszczy się o swoich pracowników i dba o dobre relacje w zespole.
 • Pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy (tak zwany employer branding)– pracownicy doceniani za swoją pracę i zaangażowanie budują pozytywny wizerunek firmy na rynku pracy. To zaś przyciąga najlepszych kandydatów i pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości zatrudnienia.

Sposoby doceniania pracowników

Jak pokazać pracownikom docenienie? Czy pracownicy doceniają pochwałę? Jak skutecznie doceniać zespół? Poniżesz znajdziesz kilka sposobów, które pokażą Ci, co zrobić jeśli chcesz docenić pracownika a nie wiesz jak.

Zobacz także: Komunikacja interpersonalna – zdolności komunikacyjne

Skup się na sukcesach swoich pracowników

Doceniając pracowników warto skoncentrować się na ich sukcesach i osiągnięciach. Ważne jest, aby wyrażać uznanie za dobrze wykonaną pracę, osiągane cele i rozwijanie umiejętności. Pochwały powinny być szczere, konkretne i sformułowane w taki sposób, który mobilizuje pracownika do dalszego rozwoju.

„Dziękuję!” – to proste słowo, które tak naprawdę może dużo zmienić. Jeśli będziemy go używać jak najczęściej po wykonanej czynności, podejdzie pracowników analogicznie się zmieni. Pamiętaj, że słowo „dziękuje“ to też forma docenienia pracownika.


Dostarcz pracownikom potrzebnych narzędzi

Aspekt docenienia pracowników polega również na zapewnieniu im dostępu do właściwych narzędzi, które ułatwią im wykonywaną pracę. W niektórych firmach jest to oczywiste, jednak na rynku pracy można spotkać pracodawców, którzy zupełnie się z tym nie liczą. Taka forma docenienia pracownika stanowi świetny sposób, by wzmocnić zaangażowanie pracowników. Pracownicy czują się docenieni jeśli mogą wykonywać swoją pracę na dobrym sprzęcie.


Zwracanie uwagi na indywidualne potrzeby pracowników

Pamiętajmy, że każdy pracownik to indywidualna jednostka, która ma swoje potrzeby. Inne potrzeby ma pracowniczka, która jest matką, a inne ta, która jest singielką. Ważne jest, by pracodawcy doceniający pracowników zwracał uwagę na takie indywidualne aspekty. Warto pamiętać, aby wyjść im na przeciw i zaproponować takie rozwiązania, które będą korzystne dla obu stron. Takim przykładem jest zaproponowanie pracy zdalnej, czy dostosowanie grafiku do czasu pracy pracownika.


Wdrażanie systemu nagród i wyróżnień

Wprowadzenie do organizacji systemu nagród i wyróżnień to doskonały sposób na docenienie pracownika za wkład w rozwój organizacji. Nagrody mogą być przyznawane za osiągnięcie celów, efektywną pracę, innowacyjność lub szczególne zaangażowanie w działalność firmy.


Organizowanie imprez integracyjnych i wyjazdów

Imprezy integracyjne i wyjazdy służbowe mogą być doskonałym sposobem na budowanie relacji między pracownikami. Takie wyjazdy powodują i budują pozytywną atmosferę w pracy. Ponadto pozwala to na poznanie się pracowników i poznać zachowania pracowników.


Docenianie pracownika, czyli dostarczanie informacji zwrotnej

W organizacji feedback stanowi ważną część dla rozwoju pracowników. Głównie polega na regularnym dostarczaniu wszelkich zwrotnych informacji. Ma to na celu poprawić jakość pracy zatrudnionych osób. Istotne jest, by informacja zwrotna, którą kierujemy do pracowników była oparta na konkretnych faktach.


Umożliwienie rozwoju zawodowego

Pracodawco pamiętaj! Pracownicy potrzebują ciągle rozwijać i doskonalić swoje umiejętności. Docenianie może polegać na zapewnieniu im szansy udziału w szkoleniach, konferencjach i programach rozwoju zawodowego, a także oferowaniu im nowych wyzwań i zwiększaniu poziomu odpowiedzialności w pracy.


Uczciwe i konkurencyjne wynagrodzenie

Wynagrodzenie stanowi jeden z najważniejszych czynników, które motywują pracowników. W niektórych organizacjach finansowe docenienie pracownika stało się elementem przetargowym w zakresie świadczenia pracy. Docenianie pracowników to również zaoferowanie zatrudnionym adekwatnego wynagrodzenia za ich pracę.


Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Docenianie pracownika powinno polegać na dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy, szkolenia z zakresu BHP czy umożliwienie korzystania z programów zdrowotnych i sportowych.

Każdy z tych sposobów jest ważny i może mieć pozytywny wpływ na pracowników i na firmę jako całość. Dlatego warto zastanowić się, które z tych sposobów są najważniejsze w danym kontekście i jak można je skutecznie wykorzystać w praktyce.


Rekomendacje na Linkedin

Coraz bardziej popularną platformą jest Linkedin, gdzie rekomandację od naszego pracodawcy podkreślają i doceniają pracowników za posiadane przez niego umiejętności i kompetencje.

Kiedy jest Dzień Doceniania Pracownika?

Dzień doceniania pracownika to święto ruchome. Zazwyczaj jest obchodzone w pierwszy piątek marca. Jest to święto, które powstało w 1995 r. z inicjatywy Boba Nelsona, który był ekspertem w kwestii motywacji pracowników. Dzień doceniania pracowników to coraz bardziej popularne święto na świecie. Ma bardzo korzystny wpływ na pracę pracowników. Aspekt doceniania pracownika jest bardzo ważnym elementem w każdej organizacji, dlatego coraz więcej firm decyduje się to święto obchodzić. W Polsce ten dzień wciąż jest mało popularny, choć dynamicznie zyskuje coraz większą rzeszę fanów, którzy zaczynają rozumieć jego znaczenie dla potencjału firmy. 

Docenianie pracownika jako must have każdej organizacji

Docenianie pracowników odnosi się do wszystkich sposobów, w jakie firma okazuje uznanie dla wkładu swoich pracowników. Może przybierać różne formy i obejmować pochwały, nagrody finansowe, ale nie tylko. Firmy doceniają pracowników za takie rzeczy jak: osiągnięcia, wykraczanie poza oczekiwania czy staż pracy. Pozytywna kultura firmy sprawia, że ​​pracownicy chcą pracować i stale angażują się w poprawianie swoich wyników. 

Jak stworzyć kulturę doceniania pracowników?

Podejście każdej organizacji do doceniania pracowników będzie wyjątkowe, podobnie jak poszczególne osoby, które ją budują. Kultura, która sprzyja docenianiu, jednocześnie pomaga dostrzec pracownikom ich indywidualną wartość dla organizacji oraz to, jak ich wkład wpływa na sukces zespołu.

Praca, która ma znaczenie

Nadawanie znaczenia i celu jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. To naturalne, że pracownicy pragną widzieć, że ich praca ma znaczenie. Stworzenie silnej misji i podstawowych wartości jest niezbędne do zapewnienia poczucia celu.

Świętuj duże i małe wygrane

Niezależnie od tego, czy jest to awans, rocznica pracy, nowy rekord czy osiągnięcie określonego kluczowego wyniku. Pamiętaj, że oprócz uznania głównych osiągnięć, pracownicy chcą również być doceniani za drobne działania i zachowania.

Stwórz programy motywacyjne

Programy motywacyjne mają na celu nagradzanie pracowników za osiągnięcia. Koncentrują się na docenianiu i uznawaniu wyników i najlepszych wysiłków każdego członka zespołu. 

Zachęcanie do pozytywnego nastawienia

Zachowując optymizm w trudnych sytuacjach, pokazujesz, że nie ma trudności nie do pokonania. Pracownicy mogą się tego nauczyć, obserwując liderów swoich zespołów, którzy decydują się na empatię, zrozumienie i skupienie się na pozytywach.

Stwarzaj możliwości do wspólnego świętowania

Uznanie może podnieść kulturę tylko wtedy, gdy jest zauważane w całej organizacji. Organizuj spotkania zespołów, podczas których możesz podzielić się historiami o tym, jak Twoja organizacja rozwija się dzięki jej członkom. To ważne, aby stwarzać możliwości i sposoby wspólnego świętowania sukcesów. Może to obejmować rozpoczynanie lub kończenie cotygodniowych, lub comiesięcznych spotkań docenieniem najlepszych pracowników. 

Od czego zacząć docenianie pracownika?

Wielu przedsiębiorców na pewno nie wie, w jaki sposób można doceniać pracowników. Niekiedy takie najprostsze słowa, czy gesty pokażą pracownikom, że ich obecność w organizacji jest bardzo ważna.

Dlatego jako pracodawca:

 • mów często „dziękuję”,
 • wysyłaj pozytywne komunikaty (rozmowa bezpośrednia, sms na komunikatorze czy SMS na telefon),
 • regularnie spotykaj się z członkami swojego zespołu (indywidualnie i w grupie)
 • pochwal pracownika przy zespole,
 • pochwal pracownika/zespół przy całej firmie,
 • regularnie organizuj celebracje i świętowanie (zakończenie projektu, kwartału itp.)
 • regularnie udzielaj konkretnego, pozytywnego feedbacku,
 • zaangażuj pracowników w proces podejmowania decyzji
 • poklep po plecach, uściśnij dłoń – sprawdzą się w przypadku wielu osób,
 • jeśli masz możliwość, wręczaj drobne prezenty w uznaniu za czyjeś działania (np. gadżety firmowe, vochery na kawę, punkty do systemu kafeteryjnego itp.),
 • jeśli w firmie jest taka możliwość doceniaj także w formie finansowych bonusów.

Jak łatwo można zauważyć docenienie pracowników dzięki tak prostym gestom może przynieść duże efekty. Nie jest trudne do wykonania i nie zabiera dużej ilości czasu. Niekiedy nie wymaga również większego budżetu. Miłe słowa, pozytywne gesty, lub rozmowa mogą przynieść szybkie efekty. Siła doceniania w taki sposób jest ogromna i niekiedy nie zdajemy sobie z tego nawet sprawy. Dzięki temu większość pracowników ma poczucie, że są ważną częścią firmy.

Pamiętajmy, że za sukcesem każdej organizacji stoją jej pracownicy. Jeśli chcemy mieć pracowników zaangażowanych w życie firmy i zadowolonych ze swojej pracy, potrzebujemy używać jasnych komunikatów. Warto doceniać pracowników regularnie i robić to częściej.

Dlaczego docenianie pracownika jest ważne nie tylko od święta?

Odpowiednie docenianie pracownika oraz jego zaangażowanie wpływa pozytywnie nie tylko na efekty pracy, ale także na długofalową efektywność osób zatrudnionych w firmie. Jednak wymaga to dużej pracy i zaangażowania wielu osób w firmie. Jednak czy pod pojęciem docenianie wysiłku pracowników rozumiemy tylko awans, premię czy inne finansowe bonusy? Otóż nie! W wielu przypadkach skuteczne docenianie pracowników to po prostu uznanie ich wartości i nie zawsze musi wiązać się z finansami. W organizacjach istnieje tak zwane pozafinansowe docenianie pracowników. Przykładem takiego pozafinansowego doceniania pracowników jest pokazanie wkładu drugiej osoby w życie firmy. Pracodawca powinien mieć na uwadze przejście z podejścia „płacę i wymagam” na osobiste podejście człowieka do człowieka – „działamy razem, pomagamy sobie”.

Dla pracownika największym docenieniem będzie zauważenie, podziękowanie za codzienną pracę – czy to w postaci prostego „dziękuję”, czy też przydzielając lepszego klienta, atrakcyjniejsze zadania lub opłacając wybrane przez pracownika szkolenie.

Warto podkreślić, że skuteczny program uznania pracowników powinien uwzględniać nie tylko osiągnięte sukcesy, ale także sposób, w jaki zostały one osiągnięte. Pracownicy powinni mieć jasność co do tego, jakie działania i postawy są cenione w organizacji. To zapewnia nie tylko większe osiągnięcia, ale również pomaga promować wartości, którymi firma się kieruje. Pamiętajmy, aby doceniać zespół oraz warto doceniać ludzi w naszej firmie.


Podobne wpisy

 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • CV dla specjalisty HR

  CV dla specjalisty HR — wzór i praktyczne wskazówki

  Szukasz sposobu, jak stworzyć skuteczne CV dla specjalisty HR? Sprawdź nasze praktyczne wskazówki i zdobądź wymarzoną pracę!


  24.04.2024
 • ergofobia

  Ergofobia — jak poradzić sobie z lękiem przed pracą?

  Ergofobia, czyli lęk przed pracą zawodową może znacząco uprzykrzać życie. Często myli się go z lenistwem lub chęcią unikania obowiązków. Czym charakteryzuje się ergofobia? Jakie są przyczyny ergofobii? Co należy do objawów ergofobii? Jak wygląda leczenie ergofobii?


  21.03.2024
 • FOMO

  Czym jest syndrom FOMO?

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, coraz częściej spotykamy się z zjawiskiem FOMO, czyli lęku przed przegapianiem istotnych wydarzeń czy możliwości zawodowych. W artykule przyjrzymy się temu zjawisku, jego wpływowi na efektywność pracownika oraz sposobom radzenia sobie z nim w miejscu pracy. Jak rozpoznać FOMO? Jak zapobiegać FOMO? Sprawdźmy!


  16.03.2024
 • autoprezentacja

  Autoprezentacja — czym jest i jakie są zasady?

  Umiejętność zaprezentowania się jest bardzo cenna w codziennych sytuacjach życia zawodowego. Pozwala zrobić dobre pierwsze wrażenie oraz lepiej komunikować się z innymi. Jakie są zasady efektywnej autoprezentacji? Jak rozwijać umiejętności autoprezentacji? Jakie są narzędzia do autoprezentacji siebie?


  14.03.2024
 • nonkonformizm pracownika

  Nonkonformizm pracownika – co to jest?

  Nonkonformizm pracownika co takiego jest? Nonkonformizm pracownika najczęściej kojarzy się nie tylko z buntowniczym, ale i odmiennym podejściem do życia. Nonkonformiści w społeczeństwie podejmują decyzje zgodne z własnymi przekonaniami.


  29.02.2024
 • start up

  Start up – czym jest i jak działa?

  W Polsce od kilku lat mówi się o firmie typu start up, czyli firmach które powstają w celu znalezienia określonego sposobu prowadzenia biznesu. Mimo różnych definicji startupów, ich głównym celem jest odkrywanie nowych rynków dla swoich produktów i szybkie osiągnięcie sukcesu finansowego. Co to jest startup? Jakie są zalety założenie startupu?


  26.02.2024
 • zdrowie psychiczne pracowników

  Zdrowie psychiczne pracowników — dlaczego warto inwestować?

  W obliczu rosnących wyzwań na rynku pracy, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o dobrostan psychiczny swoich pracowników. Nie tylko ze względu na aspekty etyczne i społeczne, ale również z przyczyn ekonomicznych. Dane i analizy z raportu „Bez stresu!“ jasno pokazują, że inwestycje w zdrowie psychiczne pracowników mogą przynieść znaczące korzyści finansowe dla przedsiębiorstw.


  16.02.2024