Polityka antymobbingowa w firmie — na czym polega?

[:pl]

Czy Twoja firma podejmuje aktywne działania na rzecz zwalczania mobbingu? Polityka antymobbingowa to nie tylko zbiór zasad, ale kluczowy element budowy zaufania i zdrowej atmosfery w miejscu pracy. Czy warto zadbać o wdrożenie polityki antymobbingowej? Czy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi? Co powinna obejmować?

polityka antymobbingowa
[:]

SPIS TREŚCI

Czym jest mobbing?

Mobbing to forma przemocy psychologicznej bądź fizycznej stosowana w miejscu pracy. Ma na celu upokorzenie, poniżenie, izolację lub wykluczenie konkretnej osoby. Może przejawiać się poprzez różne działania, takie jak obraźliwe uwagi, ignorowanie, szkalowanie, wyśmiewanie, nadmierne kontrolowanie czy manipulowanie informacjami. Takie działania wywołują u ofiary obniżoną ocenę swojej przydatności zawodowej. Mobbing ma negatywne konsekwencje zarówno dla ofiary jak i dla całej firmy. Dlatego bardzo ważne jest wprowadzenie polityki antymobbingowej, która pomoże podjąć działania prewencyjne.

Sprawcą mobbingu nie musi być pracodawca. Może to być inny współpracownik, bądź zarządzający. Czasami zdarza się również, że to podwładny stosuje mobbing przeciwko przełożonemu.

Należy pamiętać, że mobbing to długotrwałe działania, a nie jednorazowe akty przemocy. Pojęcia te często są mylone.

Polityka antymobbingowa w zakładzie pracy — obowiązki pracodawcy

Bez względu na to, kto dopuszcza się mobbingu w miejscu pracy, odpowiada za to pracodawca. Lekceważenie takich zachowań może przyczynić się do szeregu nieprzyjemnych konsekwencji dla firmy. Dlatego tak ważne jest, aby reagować na mobbing.

Pracodawca ma obowiązek dbać o dobre warunki pracy swoich pracowników. Przepisy nakładają na niego obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Niestety nie ma przepisów, które mówią o zasadach wprowadzania polityki antymobbingowej.

Należy jednak pamiętać, że jeśli pracodawca nie reaguje na mobbing, udaje, że go nie widzi, ani nie wynosi konsekwencji z takich działań, to on ponosi odpowiedzialność za mobbing. Jednak wprowadzenie procedur antymobbingowych nie tylko zmniejsza ryzyko wystąpienia tej negatywnej praktyki w firmie, ale także daje pracodawcy możliwość uniknięcia odpowiedzialności w przypadku jej wystąpienia.

Czytaj też: Kontrola ZUS z powodu zwolnienia L4

polityka antymobbingowa

Czytaj też: Hierarchia potrzeb Maslowa

Konsekwencje braku polityki antymobbingowej

Mobbing w pracy może działać bardzo negatywnie nie tylko na samą ofiarę, ale na firmę i innych pracowników. Jakie mogą być konsekwencje braku procedur antymobbingowych?

 • większa rotacja pracowników
 • zła atmosfera w pracy odbijająca się na całym zespole
 • gorszy wizerunek pracodawcy
 • koszty związane z wystąpieniami przed sądem w momencie oskarżenia
 • konieczność wypłacania odszkodowania i zadośćuczynienia
 • obniżenie wyników firmy
 • obniżenie wydajności i jakości pracy przez ofiary mobbingu

Polityka antymobbingowa — co powinna obejmować?

Jeśli pracodawca zdecyduje się na wdrożenie polityki antymobbingowej do swojej firmy, to powinien uwzględnić w niej dwie ważne kwestie. Jakie procedury antymobbingowe powinny być w niej zawarte?

 • działania prewencyjne — są to działania, które mają na celu zapobieganie i kontrolę, aby nie dopuścić do mobbingu w pracy. Powinny to być wszelkie aktywności edukacyjne, które pozwolą podnieść świadomość pracowników w zakresie mobbingu. Warto uświadamiać, na czym dokładnie polega mobbing, aby przyczyniać się do wyeliminowania niepożądanych działań. Działania prewencyjne powinny również obejmować
 • procedura skargowa — pracodawca, wprowadzając regulacje antymobbingowe w swojej firmie, powinien zagwarantować każdemu pracownikowi możliwość złożenia skargi mobbingowej. Najczęściej składa się skargę za pomocą pisemnego dokumentu, w którym pracownik, który padł ofiarą mobbingu, wskazuje dane osób, które dopuściły się tych nieetycznych zachowań. Powinien przedstawić również dowody, na poparcie swojego stanowiska. Pracodawca może również wprowadzić w postępowaniu antymobbingowym skargi anonimowe, które będą chronić ofiarę przed dalszymi, niekorzystnymi działaniami mobbera. Często osoby doświadczające mobbingu boją się zabrać głos z obawy przed swoimi oprawcami.

Czytaj też: Jakie są plusy i minusy pracy zdalnej?

polityka antymobbingowa

Czytaj też: Stay interview — czy warto go przeprowadzać?

Postępowanie antymobbingowe — co można wprowadzić?


Wprowadzenie skutecznych procedur antymobbingowych może znacząco przyczynić się do zapobiegania i rozwiązywania przypadków mobbingu w miejscu pracy. Co można zrobić?

 • Szkolenia antymobbingowe — pracodawca powinien przeprowadzać regularne szkolenia dla pracowników na temat mobbingu, w których omawiane są znaki, formy, definicje mobbingu i procedury zgłaszania incydentów oraz konsekwencje mobbingu dla pracowników i organizacji.
 • Mechanizm składania skarg pracowników — w zakładzie pracy powinna zostać stworzona bezpieczne i poufna polityka zgłaszania przypadków mobbingu, która umożliwia pracownikom bezpieczne doniesienie o nieetycznych zachowaniach bez obawy przed kolejnym atakiem.
 • Badania i monitorowanie — regularne badania i sprawdzanie atmosfery w miejscu pracy w celu wykrycia potencjalnych sygnałów mobbingu oraz ocena efektywności działań podejmowanych w celu jego zwalczania mogą pomóc w walce z mobbingiem. Pracodawca może również wprowadzić badanie satysfakcji pracowników, w którym będzie sprawdzać zadowolenie pracowników z pracy w danym miejscu.
 • Wsparcie dla ofiar — pracodawca powinien zadbać o zapewnienie wsparcia psychologicznego i prawnego dla pracowników, którzy padli ofiarą mobbingu, oraz udzielać im pomocy w rozwiązaniu problemu i zapobiegać dalszym incydentom.
 • Kultura organizacyjna — warto promować kulturę organizacyjną, która oparta jest na szacunku, współpracy i otwartej komunikacji. Należy w niej uwzględniać, że nie toleruje się zachowań mobbingowych, a w firmie stawia się na równość oraz godność wszystkich pracowników.
 • Kursy dla kadry zarządzającej — pracownicy wyższego szczebla powinni szybko reagować na mobbing w firmie. Dlatego bardzo ważne jest, aby móc zapewnić im szkolenia z zakresu analizy działań mobbingowych.
 • Informacyjne broszury — w swoim zakładzie pracy pracodawca może wprowadzić informacje na temat mobbingu, za pomocą grafik bądź tekstów, które mówią jak zachować się, gdy widzimy przemoc wobec pracownika.

Wdrożenie polityki antymobbingowej w zakładzie pracy

Pracodawca ma obowiązek poinformować wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna), o zasadach obowiązującej w firmie polityki antymobbingowej i wymagać od nich przestrzegania jej postanowień. Zarówno nowo zatrudniani pracownicy, jak i ci obecni, muszą złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z tą polityką. Oświadczenia te należy dołączyć do dokumentacji osobowej każdego pracownika, która jest prowadzona przez pracodawcę.

Należy również pamiętać, że jeśli wprowadza się wewnętrzną politykę antymobbingową, to należy stworzyć dokument i opisać w nim procedury antymobbingowe. Dokument ten powinien być dołączony do regulaminu zakładu pracy bądź układu zbiorowego pracy. Może być również zabrany do dokumentów statutowych pracodawcy.

Procedura skargowa a komisja antymobbingowa

Procedura skargowa związana jest z istnieniem komisji antymobbingowej. Jeśli pracodawca otrzyma skargę związaną z mobbingiem, to następnie musi ją zgłosić do wcześniej wspomnianej komisji. Ma ona za zadanie ocenić, czy dana skarga jest słuszna oraz wskazać wykroczenia w polityce antymobbingowej w przedsiębiorstwie.

Komisja antymobbingowa cechuje się brakiem stronniczości. Aby zagwarantować to, jej skład powinien obejmować przedstawicieli zarówno pracodawcy, jak i pracowników, oraz osobę trzecią wybraną wspólnie przez obie strony. Ta osoba trzecia powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje z zakresu psychologii pracy i rozwiązywania konfliktów, co zapewni właściwą obsługę spraw związanych z mobbingiem.

Mobbing to wszelkiego rodzaju działania nieetyczne, które nie powinny mieć miejsca w zakładzie pracy. Przepisy prawa pracy nie narzucają na pracodawcę formy walki z mobbingiem. Może on wprowadzić procedury prewencyjne i formę polityki indywidualnie dobraną do zakładu pracy. Celem polityki powinna być realizacja obowiązku informacyjnego na temat mobbingu, szkolenia oraz promowanie kultury organizacyjnej skupionej na wsparciu, szacunku i zaufaniu.

Sprawdź też: Jakie są typy motywacji pracowników?


Podobne wpisy

 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024
 • integracja pracownicza

  Integracja pracownicza — dlaczego jest ważna?

  Integracja pracownicza jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jakie korzyści niesie ze sobą?


  10.04.2024
 • dress code

  Dress code w pracy — jak się ubierać?

  Dress code odnosi się do wytycznych dotyczących odpowiedniego ubioru w różnych sytuacjach, w tym w miejscu pracy. Jest to także aspekt kultury osobistej, obecny we wszystkich kulturach na świecie. Jak dress code wpływa na postrzeganie pracownika? Jak powinno się ubierać do pracy? O czym należy pamiętać?


  29.03.2024
 • umowa B2B

  Umowa B2B – co trzeba wiedzieć?

  Coraz więcej osób stawia na rozwój zawodowy i otwiera swoją własną firmę. Współpraca na podstawie tej umowy coraz częściej stanowi alternatywę dla zwykłego stosunku pracy. Na czym polega umowa B2B? Jak wypowiedzieć umowę B2B? Umowa o pracę a B2B – co należy widzieć? Jakie są cechy umowy B2B?


  29.03.2024
 • luka w CV

  Luka w CV — jak o niej mówić?

  Luka w CV to dziura w doświadczeniu zawodowym, która może mieć różne przyczyny. Przyjęło się, że jest to coś negatywnego, przez co pracownicy zatajają te dane w swoim CV. Czasem zdarza się, że pracodawca zapyta o luki w CV na rozmowie o pracę. Jak wyjaśnić przerwę w zatrudnieniu? Jak uzasadnić lukę w CV? Czy można ukryć lukę w życiorysie?


  27.03.2024
 • praca przy komputerze

  Praca przy komputerze — ile przysługuje przerwy?

  Praca przy komputerze może wydawać się mało obciążającą pracą dla organizmu, ale to przekonanie to duży błąd. Długotrwałe siedzenie przed monitorem może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Jak zadbać o bezpieczną pracę przed komputerem? Czy przysługują dodatkowe przerwy w pracy przy komputerze?


  26.03.2024
 • urlop uzupełniający

  Urlop uzupełniający — czym jest?

  Przywilejem każdej osoby zatrudnionej na umowie o pracę jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy wzrasta on o kilka dni, co nazywa się urlopem uzupełniającym. Kiedy przysługuje urlop uzupełniający? Kiedy wykorzystać urlop uzupełniający? Kto nabywa urlop uzupełniający?


  22.03.2024
 • ergofobia

  Ergofobia — jak poradzić sobie z lękiem przed pracą?

  Ergofobia, czyli lęk przed pracą zawodową może znacząco uprzykrzać życie. Często myli się go z lenistwem lub chęcią unikania obowiązków. Czym charakteryzuje się ergofobia? Jakie są przyczyny ergofobii? Co należy do objawów ergofobii? Jak wygląda leczenie ergofobii?


  21.03.2024
 • zawody przyszłości

  Zawody przyszłości — kto będzie poszukiwany?

  Rynek pracy zmienia się wciąż wraz z postępem technologicznym. W niektórych branżach przybywa specjalistów, a w innych ubywa. Czy da się przewidzieć, co będzie za parę lat? Kto będzie najbardziej poszukiwany? Przeczytaj, a dowiesz się jakie zawody przyszłości i jakie umiejętności będą kluczowe w nadchodzących latach.


  20.03.2024
 • FOMO

  Czym jest syndrom FOMO?

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, coraz częściej spotykamy się z zjawiskiem FOMO, czyli lęku przed przegapianiem istotnych wydarzeń czy możliwości zawodowych. W artykule przyjrzymy się temu zjawisku, jego wpływowi na efektywność pracownika oraz sposobom radzenia sobie z nim w miejscu pracy. Jak rozpoznać FOMO? Jak zapobiegać FOMO? Sprawdźmy!


  16.03.2024