Audyt personalny — dlaczego warto go przeprowadzić?

Przedsiębiorstwa tworzą ludzie i to od nich głównie zależy, czy firma osiągnie sukces. Warto więc inwestować w pracowników, sprawdzać ich potencjał. Pomocnym narzędziem może być audyt personalny. Co obejmuje audyt personalny? Kto przeprowadza audyt personalny? Kiedy przeprowadzić audyt personalny?

audyt personalny

SPIS TREŚCI

Na czym polega audyt personalny — narzędzie służące do zarządzania zasobami ludzkimi?

Audyt personalny, inaczej audyt pracowniczy, audyt funkcji HR, audyt HR to narzędzie służące do analizy i oceny zasobów ludzkich w organizacji. Audyt personalny firmy pozwala na poznanie mocnych i słabych stron pracowników, którzy pracują w danej firmie. Można zbadać poziom kompetencji i wydajności pracowników oraz skuteczność stosowanej metody zarządzania zasobami ludzkimi.

Wykonanie audytu przeprowadza się, aby zweryfikować, jak pracują pracownicy, kierownicy, menedżerowie, rekruterzy itp. Analiza pozwala ocenić, czy obowiązujące wytyczne, wewnętrzne regulaminy oraz systemy motywacyjne są zrozumiałe i dostosowane do aktualnych potrzeb pracowników. Przeprowadzenie audytu HR wskazuje obszary, które wymagają ulepszenia. Zakres tej kontroli może obejmować różne obszary kapitału ludzkiego, takie jak rekrutacja, kultura organizacyjna, rozwój i szkolenia, wynagrodzenia i benefity, struktura organizacyjna, procesy oceny pracowników, polityka firmy oraz zgodność z przepisami prawa pracy, BHP, RODO i innymi regulacjami.

W jakim celu przeprowadzany jest audyt funkcji personalnej?

Audyt personalny realizowany jest, aby sprawdzić, czy pracownicy są zadowoleni z pracy w danej firmie. Pomaga również ocenić organizację i jej pracę, czy jest ona w prawidłowy sposób zarządzana. Zdarza się, że pracownicy nie wykorzystują w 100% swoich umiejętności, a audyt HR może wskazać potencjał oraz drogę rozwoju pracowników. Badanie pracowników pod kątem kompetencji może znaleźć dla nich nowy sposób działania, polepszyć motywację oraz zwiększyć zaangażowanie do wykonywania swoich obowiązków.

Prawidłowo przeprowadzony audyt pracowniczy pozwoli również znaleźć ewentualne błędy i rozwiązać problemy związane z brakiem efektywności w zespole. Kontrola ta nie musi oznaczać zwolnień czy wprowadzania restrukturyzacji firmy. Czasem wystarczą niewielkie zmiany, które mogą zlikwidować dane problemy.

Warto program audytu personalnego wprowadzać systematycznie, aby sprawdzać, jak firma sobie radzi i czy można coś w niej ulepszyć. Takie rutynowe działania dobrze wpłyną na
efektywność działań firmy oraz jej zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków. Regularne przeprowadzanie audytu personalnego umożliwia identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz wykorzystanie potencjału pracowników na maksymalnym poziomie. Dzięki temu firma może skuteczniej dostosowywać się do nowych wyzwań, podnosić jakość świadczonych usług lub produktów, a także zwiększać zaangażowanie pracowników i ich satysfakcję z pracy.

Czytaj też: Praca przy komputerze — ile przysługuje przerwy?

audyt personalny

Czytaj też: Wypowiedzenie umowy zlecenia

Rodzaje audytu pracowniczego — przykładowe metody

Kontrola procesów personalnych może obejmować różne działania firmy w zależności od potrzeb. Podczas przeprowadzania audytu stosuje się różne narzędzia do jego analizy i oceny. Jakie są formy audytu personalnego?

 • przegląd dokumentacji — aby prawidłowo zarządzać przedsiębiorstwem i znaleźć ewentualne problemy warto zwrócić uwagę na wszystkie istotne informacje na temat funkcjonowania firmy czy kontrolowanego działu. Można zapoznać się z regulaminami, raportami, wytycznymi, czy dokumentami związanymi ze strukturą firmy, liczbą zatrudnionych itp.
 • testy psychologiczne — umożliwiają przyczyny zachowań i motywacji pracowników. Dzięki nim można lepiej zrozumieć, co napędza ich działania oraz jakie czynniki wpływają na ich zachowanie.
 • assessment center – dzięki tej metodzie można sprawdzić, która osoba nadaje się najlepiej na konkretne stanowisko.
 • wywiad indywidualny/ wywiad kompetencyjny — to rodzaj rozmowy przeprowadzanej z pracownikami, która ma na celu sprawdzenie nastawienia pracowników do firmy, ich motywacji i poziomu satysfakcji z pracy.
 • development center — umożliwia identyfikacje mocnych i słabych stron pracowników i zespołu, dzięki czemu można lepiej zrozumieć indywidualne umiejętności i obszary do poprawy.
 • obserwacja — osoba przeprowadzająca audyt obserwuje pracowników w różnych sytuacjach, np. podczas pracy, przerwy lunchowej, szkoleń czy podczas spotkań, aby ocenić

Cechy audytu personalnego

W audycie istotne jest przestrzeganie norm etycznych, takich jak: zachowanie bezstronności, obiektywizm, poszanowanie prawa, staranność pracy, profesjonalizm w wykonywaniu oceny oraz niezależność w formułowaniu opinii.

Aby audyt HR był jak najbardziej obiektywny, muszą zostać udostępnione wszystkie źródła informacji, takie jak: plany pracy, strategia organizacyjna, wszelkie regulaminy, procedury, kultura organizacyjna, opisy stanowisk, zarządzenia itp.

Czytaj też: Employer branding — jak budować wizerunek pracodawcy?

audyt personalny

Czytaj też: Jak napisać list motywacyjny?

Kto przeprowadza audyt personalny?

Wykonać audyt personalny może zarówno zespół wewnętrzny, mamy wtedy do czynienia z audytem wewnętrznym lub niezależną firmę, która zajmuje się takimi badaniami (audyt zewnętrzny). Po dokonaniu szczegółowej analizy tworzy się raport i często też plan poprawy funkcjonowania problematycznych elementów. Audyt zewnętrzny może mieć bardziej obiektywną ocenę stanu firmy niż osoby, które są już częścią organizacji. Firmy zajmujące się audytem HR mają wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu badań, co pozwala firmom na odkrycie obszarów do poprawy oraz dalszy rozwój organizacji. Z drugiej strony pracownicy mają większe pojęcie na temat tego, co się dzieje wewnątrz w firmie.

Korzyści i ryzyko związane z audytem

Audyt personalny pracowników może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwu, ale trzeba sobie również zdawać sprawę z ryzyka, jakie za tym niesie.

Stosowanie audytu personalnego — jakie ma korzyści?

 • polepszenie wizerunku firmy jako pracodawcy,
 • lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • poprawa wydajności i efektywności pracowników,
 • zwiększenie zaangażowania pracowników,
 • podniesienie jakości usług i produktów,
 • zapewnienie zgodności działań z wymogami prawa,
 • optymalizacja kosztów pracy przez udoskonalenie stosowanych standardów i procedur,
 • określenie wkładu w funkcjonowanie organizacji, jaki wnosi dział personalny.

Wdrożenie audytu personalnego — jakie ryzyko za sobą niesie?

 • nieprawidłowa interpretacja danych,
 • brak działań naprawczych,
 • koszty i nakłady czasowe,
 • naruszenie prywatności pracowników,
 • nacisk kierownictwa na pozytywny efekt audytu (audyt personalny powinien być jak najbardziej wiarygodny i pokazywać, jak firma pracuje na co dzień).
  Działania audytu personalnego obejmują szczegółową analizę struktury organizacyjnej, ocenę kompetencji pracowników, badanie satysfakcji z pracy, organizację pracy, procesów zarządzania i ogólną ocenę organizacji. Dzięki audytowi można uzyskać pełen wgląd w funkcjonowanie procesów personalnych w firmie i wpłynąć na jej dalszy rozwój. Polityka personalna powinna być dostosowana do wyników audytu, aby lepiej odpowiadać aktualnym potrzebom i oczekiwaniom pracowników oraz organizacji jako całości. Wartościowe wnioski z audytu personalnego pozwalają na precyzyjne określenie obszarów, które wymagają poprawy lub optymalizacji.

Sprawdź też: Urlop uzupełniający — czym jest?

Podobne wpisy

 • badanie satysfakcji pracowników

  Badanie satysfakcji pracowników — czy warto?

  Każdy pracodawca powinien zwracać uwagę na zadowolenie z pracy swoich pracowników. Służy do tego badanie satysfakcji pracowników. Czy warto je wykonywać?


  10.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • CV dla specjalisty HR

  CV dla specjalisty HR — wzór i praktyczne wskazówki

  Szukasz sposobu, jak stworzyć skuteczne CV dla specjalisty HR? Sprawdź nasze praktyczne wskazówki i zdobądź wymarzoną pracę!


  24.04.2024
 • kreatywność w pracy

  Kreatywność w pracy — jak ją rozwijać?

  Kreatywność w pracy to kluczowy czynnik wpływający na innowacyjność i efektywność działania firmy. Jak zwiększyć kreatywność?


  16.04.2024
 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024
 • integracja pracownicza

  Integracja pracownicza — dlaczego jest ważna?

  Integracja pracownicza jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jakie korzyści niesie ze sobą?


  10.04.2024
 • dress code

  Dress code w pracy — jak się ubierać?

  Dress code odnosi się do wytycznych dotyczących odpowiedniego ubioru w różnych sytuacjach, w tym w miejscu pracy. Jest to także aspekt kultury osobistej, obecny we wszystkich kulturach na świecie. Jak dress code wpływa na postrzeganie pracownika? Jak powinno się ubierać do pracy? O czym należy pamiętać?


  29.03.2024
 • umowa B2B

  Umowa B2B – co trzeba wiedzieć?

  Coraz więcej osób stawia na rozwój zawodowy i otwiera swoją własną firmę. Współpraca na podstawie tej umowy coraz częściej stanowi alternatywę dla zwykłego stosunku pracy. Na czym polega umowa B2B? Jak wypowiedzieć umowę B2B? Umowa o pracę a B2B – co należy widzieć? Jakie są cechy umowy B2B?


  29.03.2024
 • luka w CV

  Luka w CV — jak o niej mówić?

  Luka w CV to dziura w doświadczeniu zawodowym, która może mieć różne przyczyny. Przyjęło się, że jest to coś negatywnego, przez co pracownicy zatajają te dane w swoim CV. Czasem zdarza się, że pracodawca zapyta o luki w CV na rozmowie o pracę. Jak wyjaśnić przerwę w zatrudnieniu? Jak uzasadnić lukę w CV? Czy można ukryć lukę w życiorysie?


  27.03.2024
 • praca przy komputerze

  Praca przy komputerze — ile przysługuje przerwy?

  Praca przy komputerze może wydawać się mało obciążającą pracą dla organizmu, ale to przekonanie to duży błąd. Długotrwałe siedzenie przed monitorem może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Jak zadbać o bezpieczną pracę przed komputerem? Czy przysługują dodatkowe przerwy w pracy przy komputerze?


  26.03.2024