Brak świadectwa pracy od pracodawcy

[:pl]

Zastanawiasz się, w jaki sposób udokumentować doświadczenie zawodowe, jeśli nie otrzymałeś świadectwa pracy? Wystawienie świadectwa pracy to obowiązek każdego pracodawcy, jeśli zatrudniał pracownika na podstawie umowy o pracę. Co zrobić, gdy pracodawca nie wydaje świadectwa pracy? Czy przysługuje odszkodowanie za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy? Podpowiadamy!

brak świadectwa pracy
[:]

SPIS TREŚCI

Czy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy?

Obowiązek wystawienia świadectwa pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest wystawić świadectwo pracy pracownikowi w dniu zakończenia stosunku pracy. Jeśli jednak nie jest to możliwe, pracodawca powinien przesłać dokument pocztą na adres pracownika lub upoważnionej osoby w ciągu 7 dni. W takiej sytuacji do akt osobowych pracownika powinny być dołączone potwierdzenia nadania przesyłki.

Jaki jest termin wydania świadectwa pracy? Konieczność wydania świadectwa pracy nie obowiązuje jedynie w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika, w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniego stosunku pracy. W takim przypadku obowiązek ten staje się wymagany jedynie na wniosek pracownika, a pracodawca ma 7 dni na spełnienie tego zobowiązania. Ważne jest, aby zaznaczyć, że wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od wcześniejszego rozliczenia pracownika z pracodawcą.

Szerzej na temat świadectwa pracy znajdziesz tutaj: Świadectwo pracy – wzór

Niewydanie świadectwa pracownikowi – konsekwencje dla pracodawcy

Jeśli przy rozwiązaniu stosunku pracy lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca nie chce wystawić świadectwa pracy, pracownik zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy ma prawo żądać wydania świadectwa pracy. W takim razie gdzie zgłosić niewydanie świadectwa pracy? Jeśli pracodawca stanowczo odmawia doręczenia świadectwa pracy pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy odnośnie żądania wydania świadectwa pracy. Co w sytuacji, jeśli pozew przeciwko naszemu pracodawcy jest niemożliwy, chociażby ze względu na zakończenie działalności? Wtedy też pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do świadectwa pracy. Na oba działania pracownik ma 3 lata . Okres ten liczy się od momentu, w którym dokument powinien zostać wystawiony.

Zobacz koniecznie: Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Sankcje za nieterminowe wystawienie świadectwa pracy

Brak świadectwa pracy jest poważnym wykroczeniem dla pracodawcy. Jakie będą konsekwencje dla pracodawcy? Jakie są skutki niewydania świadectwa pracy? Mianowicie z powodu niewydania świadectwa pracy, może ponieść konsekwencje finansowe w postaci kary grzywny od 1000 zł do 30 000 zł za niedopełnienie obowiązków i nieprzestrzegania prawa pracownika. Dodatkowo, gdy pracownik decyduje się skierować sprawę do sądu, ma prawo dochodzenia odszkodowania w związku z wyrządzoną szkodą wynikającą z nieudzielenia lub błędnego wystawienia świadectwa pracy przez pracodawcę. Odszkodowanie za brak świadectwa pracy równa się wysokości wynagrodzenia za okres zatrudnienia – przy czym suma ta nie może przekroczyć równowartości wynagrodzenia za 6 tygodni pracy.

brak świadectwa pracy 1

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Zgubienie świadectwa pracy lub jego niewłaściwe niewydanie upoważnia pracownika do otrzymania odszkodowania. Jeśli nasze świadectwa pracy zostało źle wystawione, można zgłosić się do pracodawcy o wydanie duplikatu świadectwa. Wniosek zazwyczaj składa się w formie pisemnej. Odszkodowanie pracownika za brak świadectwa pracy od pracodawcy równa się wynagrodzeniu za pracę w czasie, kiedy była ona wykonywana. Wysokość kwoty nie może jednak przekraczać pensji odpowiadającej pracy dłuższej niż 6 tygodni.

Brak świadectwa pracy: postępowanie na drodze sądowej

Przepisy prawne Kodeksu pracy przewidują 2 rozwiązania w przypadku niewydania świadectwa pracy byłemu pracownikowi. Zgodnie z art. 97 Kodeksu Pracy można:

 • wystąpić do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania dokumentu
 • jeśli pracodawca zakończył swoją działalność lub z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy nie jest możliwe, to pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia jego uprawnień do otrzymania dokumentu.

Pracownik ma prawo wystąpić z każdym powyżej wspomnianym żądaniem w terminie 3 lat od dnia, kiedy świadectwo pracy powinno zostać wystawione.

Brak świadectwa pracy a nowa praca

Zaczynając pracę świadectwo pracy z poprzednich lat jest niezmiernie ważne dla naszego pracodawcy. Dzięki temu łatwo nam obliczyć nasz staż pracy oraz ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego. Świadectwo pracy to zgodnie z art. 97 Kodeksu Pracy – dokument, który zawiera wszystkie informacje dotyczące okresu lub wymiaru urlopu wypoczynkowego. Co zatem zrobić, jeśli nie otrzymałeś świadectwa pracy w terminie i nie możesz przedstawić go nowemu pracodawcy?

Ważne!

Świadectwo pracy nie jest jedynym dokumentem, który pozwoli nam potwierdzić nasze wcześniejszej okresy zatrudnienia. Jeśli nie mamy świadectwa, jak zatem udokumentować staż pracy? W przypadku braku świadectwa pracy staż pracy można udokumentować za pomocą innych dokumentów — w tym na przykład:

 • umowy o pracę,
 • legitymacji ubezpieczeniowej, która zawiera wpisy o okresach zatrudnienia,
 • legitymacji służbowej,
 • pism, które kierowane były przez zakład pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

Brak świadectwa pracy a prawo do emerytury

Brak świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika może wpłynąć na wysokość jego emerytury. Niewydanie świadectwa wiąże się z nieudokumentowaniem okresów składowych. Oznacza to, że nie są one brane pod uwagę i pracownik otrzyma niższą emeryturę. Jeśli pracownik nie ma możliwości uzyskać świadectwa pracy z różnych powodów może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ZUS-ie uzyska on szereg informacji dotyczących archiwum. Archiwalne dokumenty niekiedy zawierają informacje osobowe pracodawców.

Błędnie wystawione świadectwo pracy

W przypadku błędnie wystawionego świadectwa pracy pracownik może złożyć wniosek w formie pisemnej o sprostowanie świadectwa pracy. Ma na to 14 dni od momentu otrzymania wadliwego zaświadczenia. Pracodawca ma 7 dni na wykonanie korekty. Warto pamiętać, że nie ma on obowiązku zgodzić się na korektę i złożony wniosek może odrzucić. W takiej sytuacji pracownik w ciągu 14 dni może rozpocząć postępowanie sądowe w sądzie pracy.


Podobne wpisy

 • kariera po studiach

  Kariera po studiach — jak znaleźć pracę?

  Kariera po studiach to kolejny etap życia młodych ludzi, którzy podążają do sukcesu. Jak zadbać o karierę po studiach? Jak znaleźć pracę?


  19.07.2024
 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • urlop od siły wyższej

  Urlop od siły wyższej — kiedy przysługuje?

  Urlop od siły wyższej to prawo pracownika do zwolnienia z pracy w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Czym dokładnie jest?


  25.06.2024
 • CV dla rekrutera

  CV dla rekrutera — jak stworzyć?

  Tworzenie CV dla rekrutera to wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Jak stworzyć CV dla rekrutera?


  13.06.2024
 • style zarządzania przedsiębiorstwem

  Style zarządzania przedsiębiorstwem — jakie są?

  Zarządzanie zespołem to bardzo ważne zadanie, od którego zależy efektywność pracy całej organizacji. Jakie są style zarządzania przedsiębiorstwem?


  11.06.2024
 • ocena pracownicza

  Ocena pracownicza — jakie przynosi korzyści?

  Ocena pracownicza to narzędzie umożliwiające rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Jakie przynosi korzyści?


  31.05.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024