Badanie satysfakcji pracowników — czy warto?

Każdy pracodawca powinien zwracać uwagę na zadowolenie z pracy swoich pracowników, ponieważ ma to duży wpływ na efektywność firmy. Zadowoleni pracownicy są cennym źródłem dla przedsiębiorstwa i sprawiają, że może ono się rozwijać i osiągać sukcesy. Do tego potrzebne jest badanie satysfakcji pracowników. Czy warto stosować badanie? Jakie korzyści przynosi? Jaka powinna być idealna ankieta satysfakcji i zadowolenia pracownika?

badanie satysfakcji pracowników

SPIS TREŚCI

Czym jest badanie opinii pracowników?

Badanie satysfakcji z pracy to badanie, które zbiera i analizuje poziom satysfakcji pracowników. Jest to narzędzie, które umożliwia pracodawcom lepsze zrozumienie potrzeb, oczekiwań i problemów pracowników, co pozwala na podejmowanie skuteczniejszych działań w celu poprawy warunków pracy i efektywności organizacji.

Niestety wiele firm nie przeprowadza badania satysfakcji pracowników, bo uważa to, za zbędne. Takie informacje mogą być jednak bardzo przydatne, jeśli firma chce się rozwijać i rozwiązywać problemy na bieżąco. Badanie satysfakcji z wykonywanej pracy pozwala zbadać ogólne zadowolenie z pracy oraz wskazać słabe punkty przedsiębiorstwa, które można poprawić.

Rodzaje badań satysfakcji pracownika

Badanie poziomu satysfakcji pracowników można przeprowadzić na kilka sposobów. Najpopularniejszym z nich jest przeprowadzenie anonimowej ankiety satysfakcji pracowników. Anonimowość ma tutaj duże znaczenie, ponieważ pozwala pracownikom wyrazić swoje opinie i uwagi w sposób otwarty i bez obaw o konsekwencje. Przeprowadzenie anonimowej ankiety satysfakcji pracowników daje także możliwość zebrania opinii od większej liczby pracowników w krótszym czasie, co pozwala na szybszą identyfikację obszarów do poprawy oraz na szybsze podejmowanie działań naprawczych.

Innym sposobem, aby przeprowadzić badania satysfakcji pracowników jest robienie okresowych wywiadów indywidualnych z każdym z pracowników. Można wtedy dojść do konkretnych wniosków i szczegółowo o nie wypytać. Warto jednak taki wywiad zrobić w atmosferze zaufania, aby pracownik mógł swobodnie wyrazić swoje opinie i obawy dotyczące środowiska pracy.

Kolejnym sposobem na poprawę satysfakcji pracowników jest przeprowadzenie rozmów w grupach (focus grupy), gdzie każdy ma prawo głosu. Główny przewodniczący spotkania narzuca temat i daje możliwość dyskusji, a uczestnicy mogą dzielić się swoimi poglądami i doświadczeniami.

Aby przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników można również użyć ankiety oceny 360°. Jest to narzędzie wykorzystywane w procesie oceny pracowniczej, które umożliwia zebranie opinii na temat pracownika od różnych osób z jego otoczenia zawodowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych ocen prowadzonych przez przełożonych ankieta 360 stopni uwzględnia opinie zarówno przełożonych jak i współpracowników oraz innych osób, które mają kontakt z daną osobą.

Wybór konkretnego rodzaju badania satysfakcji pracownika zależy od wielu czynników, takich jak wielkość organizacji, kultura organizacyjna, dostępność zasobów i preferencje pracowników. Warto jednak znaleźć odpowiedni sposób sprawdzania zadowolenia z pracy swoich pracowników, aby móc wyciągać wnioski i usprawniać działanie przedsiębiorstwa.

Czytaj też: Urlop uzupełniający — czym jest?

badanie satysfakcji pracowników

Czytaj też: Zawody przyszłości — kto będzie poszukiwany?

Badanie satysfakcji pracowników — jakie obszary może obejmować?

Aby skutecznie przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników, ważne jest, aby odpowiednio zaplanować, co chcemy dzięki niej uzyskać. Satysfakcja z pracy może zależeć od bardzo różnych czynników, które należy uwzględnić przy zbieraniu opinii. Jakie obszary może obejmować badanie satysfakcji pracowników?

 • motywacja do pracy,
 • relacje w zespole,
 • relacje z przełożonym,
 • kultura organizacyjna,
 • informacje zwrotne, feedback
 • organizacja pracy.

Jak zrobić najlepsze badanie satysfakcji pracowników

Przeprowadzenie najlepszego badania satysfakcji pracowników wymaga starannego planowania. Warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak:

 • Określ cele i obszary — na początku należy jasno określić cele badania satysfakcji pracowników. Czy celem jest identyfikacja problemów w miejscu pracy, zwiększenie zaangażowania pracowników czy ocena efektywności działań podejmowanych przez firmę? Konkretne określenie tych rzeczy pozwoli na skonstruowanie odpowiedniego badania satysfakcji pracowników.
 • Zastanów się, co chcesz zmierzyć — dobrze dobrane pytania pomogą bardziej precyzyjnie monitorować postępy i osiągać zamierzone cele. Przy planowaniu, tego co chcemy zmierzyć, warto uwzględnić ostateczny cel. Dzięki temu łatwiej będzie zaplanować działania do poprawy wyników.
 • Wybór narzędzi — istnieje kilka sposobów na przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników. Można to zrobić za pomocą anonimowych ankiet online lub w formie papierowej, wywiadów indywidualnych czy rozmów w grupach.
 • Opracuj pytania dotyczące satysfakcji z pracy — warto zadbać o to, aby pytania w badaniu były proste, konkretne i ukierunkowane na odpowiednie obszary, takie jak atmosfera w pracy, relacje między pracownikami, możliwości rozwoju zawodowego czy komunikacja wewnętrzna.

Jakie pytania warto zadać w badaniu satysfakcji?

Pytania w badaniu satysfakcji pracowników powinny być starannie dobrane, aby dostarczyć konkretnych wyników do analizy i poprawy działania firmy. Jakie pytania warto zadać w ankiecie satysfakcji pracownika?

W swoich badaniach można się skupić na następujących pytaniach: pytania dotyczące motywacji, pytania dotyczące relacji, pytania dotyczące pracy, pytania dotyczące równowagi work-life balance, pytania dotyczące równego traktowania, pytania dotyczące komunikacji.

Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania w ankiecie pracowniczej, jakie może zadać każda firma:

Pytania zamknięte, ze skalą oceny:

 • Jak oceniasz ogólną atmosferę w pracy?
 • Czy Twoje obowiązki dają Ci poczucie satysfakcji?
 • Czy czujesz się komfortowo na swoim stanowisku?
 • Czy czujesz się doceniany w pracy?
 • Jak oceniasz możliwości rozwoju zawodowego w naszej firmie?
 • Czy jesteś zadowolony z poziomu wynagrodzenia i pakietu benefitów?
 • Czy poleciłbyś firmę swoim znajomym?
 • Czy odczuwasz wsparcie ze strony przełożonych i kolegów z pracy?
 • Jak oceniasz równowagę między życiem prywatnym a pracą?
 • Czy czujesz się zaangażowany w wykonywanie swoich obowiązków?
 • Czy masz możliwość wyrażania swoich pomysłów i opinii w pracy?

Pytania otwarte:

 • Co najbardziej motywuje Cię do pracy każdego dnia?
 • W jakich obszarach widzisz możliwość poprawy w naszej firmie?
 • Czy są jakieś czynniki, które utrudniają Ci pracę lub zmniejszają Twoją satysfakcję z pracy?
 • Gdybyś był kierownikiem, jakie usprawnienia byś wprowadził do firmy?
 • Co moglibyśmy zrobić, aby poprawić atmosferę w pracy i relacje między pracownikami?
 • Jaka jest ulubiona rzecz związana z Twoją pracą?
 • O jakich problemach kierownictwo powinno wiedzieć, aby usprawnić pracę całego zespołu?

Czytaj też: Kontrola ZUS z powodu zwolnienia L4

badanie satysfakcji pracowników

Czytaj też: Metoda Assessment Center — na czym polega?

Jak analizować wyniki badania satysfakcji pracowników?

Analiza wyników badań satysfakcji pracownika jest bardzo ważna, aby podjąć działania w celu poprawy warunków pracy i efektywność organizacji. Zaraz po zebraniu informacji należy przyjrzeć się jej wynikom i odpowiednio je zinterpretować. Warto na początku dane podzielić sobie na mniejsze grupy, można je porównać z innymi działami lub dzieląc na spostrzeżenia osób wyższego i niższego szczebla.

Zapoznaj się z pytaniami otwartymi, czy pewne komentarze się powtarzają? Może warto się im przyjrzeć? Wyniki powinno się analizować na różnych poziomach organizacji, aby dały najbardziej przejrzysty obraz działania całej firmy. Każdy dział może mieć inne problemy, a niektóre ogólne mogą się powtarzać w każdej sekcji organizacji. Po wynotowaniu różnic, jakie się widzi między działami, należy spojrzeć na całokształt. Może widzisz, jakiś konkretny obszar, który jest problematyczny? Może to być źle prowadzony proces rekrutacji pracowników, problemy z zarządzaniem zespołem, surowa ocena pracowników, brak możliwości awansu czy rozwoju kariery, brak wsparcia w realizowaniu projektów itp.

Wyniki badania zadowolenia pracowników można przedstawić za pomocą wizualizacji, która pomoże w interpretacji. Skorzystaj z prezentacji, wykresów czy diagramów. Pomoże Ci to lepiej zobrazować różnice między grupami.

Widzisz, że coś nie gra? Przeprowadź dodatkowe badania, możesz je poszerzyć o inne techniki, takie jak wywiad indywidualny czy focus grupy. Będzie Ci łatwiej znaleźć przyczynę negatywnych okoliczności. Wnioski z pogłębionej analizy należy ponownie zinterpretować, do momentu, aż pojawi się odpowiedź na pytanie: dlaczego coś nie działa? Wtedy będzie można wprowadzić działania naprawcze.

Jakie mogą być problemy w organizacji?

Analiza wyników ankiety może pokazać obszary do poprawy, wszelkie problemy komunikacyjne czy organizacyjne. Może również pomóc zidentyfikować czynniki wpływające na zadowolenie pracowników oraz obszary, w których firma odnosi sukcesy. Dzięki temu będzie można pewne rzeczy utrzymać na odpowiednim poziomie. Skupiając się jednak na tych złych rzeczach, bo to one mogą niekorzystnie wpływać na działanie firmy, badania opinii pracowników mogą pomóc znaleźć następujące problemy w organizacji:

 • niejasna komunikacja,
 • brak informacji zwrotnej,
 • negatywna atmosfera w pracy,
 • brak współpracy i zaufania w zespole,
 • brak jasno określonych celów w organizacji,
 • nadmierna kontrola lub brak odpowiedniego nadzoru,
 • nieodpowiednie zarządzanie zespołami,
 • brak możliwości rozwoju zawodowego czy awansu,
 • konflikty,
 • brak zaufania wobec zarządzających,
 • niski poziom zaangażowania pracowników w pracę i cele organizacji,
 • niesprawiedliwe wynagrodzenie,
 • brak odpowiednich pakietów świadczeń socjalnych i benefitów,
 • brak premiowania osiągnięć i wysiłku pracowników,
 • niewłaściwe warunki pracy, brak wyposażenia i narzędzi potrzebnych do wykonywania pracy,
 • nadmierne obciążenie pracą,
 • brak elastycznych form pracy.

Kiedy warto przeprowadzić ankietę pracowniczą?

Badanie poziomu zadowolenia warto przeprowadzać regularnie, jako część strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Pomoże to wychwycić najważniejsze problemy, jakie pojawiają się w ogranizacji. Zapewni to ciągłe monitorowanie poziomu zadowolenia pracowników oraz identyfikację obszarów do poprawy.

Badanie zaowolenia pracowników można również przeprowadzać po wprowadzeniu zmian w ogranizacji (restrukturyzacje, zmiany w kierownictwie itp.) Pozwoli to zrozumieć, jakie są reakcje pracowników na zmiany oraz jakie są potrzeby i obawy w związku z nimi.

Regularne badanie satysfakcji można również wprowadzić przed wprowadzeniem nowych inicjatyw, aby zbadać opinie pracowników na ich temat. Badanie pracownicze może dostarczyć wskazówek dotyczących oczekiwań pracowników oraz pomóc w dostosowaniu planów do ich potrzeb.

Oczywistym jest stwierdzenie, że należy przeprowadzać badanie satysfakcji pracowników jeśli zachodzą jakiekolwiek problemy w firmie. Dzięki temu będzie się miało wgląd do tego, co się dzieje pomiędzy zespołami i w środku ich.

Korzyści z przeprowadzenia ankiety satysfakcji

Przeprowadzenie ankiety satysfakcji pracowników przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji. Dlaczego warto stosować badanie satysfakcji pracowników? Jakie korzyści może przynieść badanie zadowolenia pracowników?

 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników – to bardzo ważny krok w procesie budowania efektywnej strategii zarządzania zespołem. Pozwala organizacji skutecznie budować zaangażowanie pracowników.
 • identyfikacja obszarów do poprawy – dzięki temu organizacja może skoncentrować się na konkretnych działaniach poprawczych.
 • zwiększenie zaangażowania pracowników – badanie satysfakcji daje pracownikom możliwość wyrażenia swoich opinii i uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji. To z kolei może zwiększyć ich zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności wobec organizacji.
 • poprawa kultury organizacyjnej – ankieta satysfakcji może dostarczyć informacji na temat atmosfery w pracy, relacji między pracownikami oraz ogólnej kultury organizacyjnej. Pozwala to identyfikować obszary, w których konieczne jest rozwiązanie problemów.
 • budowanie wizerunku pracodawcy – organizacje, które dbają o zadowolenie pracowników i reagują na ich potrzeby, często budują pozytywny wizerunek pracodawcy. To może przyciągać nowych pracowników i budować reputację jako atrakcyjnego miejsca pracy.

Sprawdź też: Rodzaje umów o pracę w Polsce

Podobne wpisy

 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • CV dla specjalisty HR

  CV dla specjalisty HR — wzór i praktyczne wskazówki

  Szukasz sposobu, jak stworzyć skuteczne CV dla specjalisty HR? Sprawdź nasze praktyczne wskazówki i zdobądź wymarzoną pracę!


  24.04.2024
 • audyt personalny

  Audyt personalny — dlaczego warto go przeprowadzić?

  Pomocnym narzędziem w analizie i ocenie każdego przedsiębiorstwa jest audyt personalny. Na czym dokładnie polega i dlaczego jest ważny?


  17.04.2024
 • kreatywność w pracy

  Kreatywność w pracy — jak ją rozwijać?

  Kreatywność w pracy to kluczowy czynnik wpływający na innowacyjność i efektywność działania firmy. Jak zwiększyć kreatywność?


  16.04.2024
 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024
 • integracja pracownicza

  Integracja pracownicza — dlaczego jest ważna?

  Integracja pracownicza jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jakie korzyści niesie ze sobą?


  10.04.2024
 • dress code

  Dress code w pracy — jak się ubierać?

  Dress code odnosi się do wytycznych dotyczących odpowiedniego ubioru w różnych sytuacjach, w tym w miejscu pracy. Jest to także aspekt kultury osobistej, obecny we wszystkich kulturach na świecie. Jak dress code wpływa na postrzeganie pracownika? Jak powinno się ubierać do pracy? O czym należy pamiętać?


  29.03.2024
 • umowa B2B

  Umowa B2B – co trzeba wiedzieć?

  Coraz więcej osób stawia na rozwój zawodowy i otwiera swoją własną firmę. Współpraca na podstawie tej umowy coraz częściej stanowi alternatywę dla zwykłego stosunku pracy. Na czym polega umowa B2B? Jak wypowiedzieć umowę B2B? Umowa o pracę a B2B – co należy widzieć? Jakie są cechy umowy B2B?


  29.03.2024
 • luka w CV

  Luka w CV — jak o niej mówić?

  Luka w CV to dziura w doświadczeniu zawodowym, która może mieć różne przyczyny. Przyjęło się, że jest to coś negatywnego, przez co pracownicy zatajają te dane w swoim CV. Czasem zdarza się, że pracodawca zapyta o luki w CV na rozmowie o pracę. Jak wyjaśnić przerwę w zatrudnieniu? Jak uzasadnić lukę w CV? Czy można ukryć lukę w życiorysie?


  27.03.2024
 • praca przy komputerze

  Praca przy komputerze — ile przysługuje przerwy?

  Praca przy komputerze może wydawać się mało obciążającą pracą dla organizmu, ale to przekonanie to duży błąd. Długotrwałe siedzenie przed monitorem może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Jak zadbać o bezpieczną pracę przed komputerem? Czy przysługują dodatkowe przerwy w pracy przy komputerze?


  26.03.2024